Ngày 14 tháng 4 năm 2014 Cập Nhật cho Word 2013 (KB2889939)

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB2889939 cho Microsoft Word 2013 được phát hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2014. Bản cập nhật này cũng áp dụng cho chứa Word 2013.

Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống không áp dụng cho phiên bản Microsoft Office 365 như Office 365 Home.

Cải tiến và sửa chữa

Cải thiện bản địa hoá trong các phiên bản ngôn ngữ tiếng Kyrgyz và Mông Cổ để đảm bảo rằng ý nghĩa chính xác.

Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

LỖI #: 3467385 (Office15)

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này cũng có sẵn để tải xuống theo cách thủ công và cài đặt từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Không thể cài đặt các bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống trên Office Home and Student 2013 RT.

  • Download

  • Download

Nếu bạn không chắc chắn bạn đang chạy nền tảng nào (32-bit hoặc 64-bit), xem .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

cách lấy những tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyến


Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin

Bản cập nhật này áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên các phiên bản Word 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Word 2013 Click-to-Run như Microsoft Office 365 Home.

Làm thế nào để xác định cài đặt Office của tôi là Click-to-Run hay dựa trên MSI:

  1. Khởi động Word 2013.

  2. Trên menu Tệp , bấm vào Tài khoản.

  3. Đối với cài đặt Office 2013 Click-to-Run, mục Cập nhật Tùy chọn được hiển thị. Đối với cài đặt dựa trên MSI, mục Cập nhật Tùy chọn không được hiển thị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×