Chủ đề liên quan
×
You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Ngày Phát hành:

15/08/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4034664(phát hành ngày 8 tháng 8 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố trong đó spoolsv.exe bị lỗi.

  • Khắc phục sự cố trong đó máy chủ DNS ngừng hoạt động và không phản hồi các yêu cầu DNS trong Windows Server 2008 R2.

  • Khắc phục sự cố trong đó ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy. Đây là một sự cố đã biết và được báo cáo lần đầu trong KB4025337.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Do sai sót trong WLDAP32.DLL, các ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP có thể sử dụng quá nhiều cổng động TCP (có khả năng làm cạn kiệt chúng) sau khi cài đặt KB4025337 và KB4025341. Các ứng dụng và vai trò đã biết tạo ra các giới thiệu này có thể bao gồm Outlook.exe, DFSR, v.v...

Nếu việc khởi động lại ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP giúp ứng dụng trở lại hoạt động bình thường trên các máy đã cài đặt KB4025337 và KB4025341, thì bạn có thể đang gặp sự cố này.

Để giải quyết sự cố, hãy khởi động lại dịch vụ hoặc ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP nhằm giải phóng các cổng động TCP. Việc khởi động lại cũng sẽ giải phóng các cổng. Ví dụ: khởi động lại Outlook sẽ giải phóng các cổng được ứng dụng đó sử dụng.

Để giải quyết sự cố cho các máy tính cụm lưu trữ dịch vụ DFSR, hãy đặt đối tượng cụm ảo dưới vùng chứa Máy tính để tránh tiếp cận tìm kiếm đuổi theo giới thiệu, việc này sẽ dẫn đến rò cổng động.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Nếu một máy tính được kết nối với nhiều thiết bị hiển thị và số màn hình không theo thứ tự, một số ứng dụng sẽ gặp vấn đề hiển thị.

  1. Bật Kết cấu Bàn làm việc (cần hỗ trợ cạc đồ họa).

  2. Đảm bảo thiết bị hiển thị chính nằm ở trên cùng bên trái trong bố cục thiết bị hiển thị.

Vấn đề này đã được giải quyết trong KB4039884.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4034670.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×