Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

16/05/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB4019216(phát hành ngày 9 tháng 5 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố bằng cách cập nhật tệp d3dcompiler_47.dll để cải thiện khả năng tương thích ứng dụng.

  • Khắc phục sự cố trong đó các đăng ký và dịch vụ WinRM ngừng hoạt động đồng thời sự kiện bị bỏ sót khi theo dõi sự kiện và sử dụng sự kiện bằng cách chuyển tiếp để triển khai quy mô lớn.

  • Khắc phục sự cố trong đó tính năng Khả dụng Liên tục của Server Message Block 3.0 làm giảm hiệu suất phần mềm khi hàm FindFirstFileEx() nhận được đường dẫn kết thúc với ".." hoặc ".".

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×