Ngày 16 tháng 8 năm 2016 — KB3179573

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Cải thiện hiệu suất trên các mạng cụ thể có băng thông cao và độ trễ thấp.

  • Khắc phục sự cố người dùng gặp phải thông báo Lỗi dừng "0x000000e3" khi cố gắng truy cập vào không gian tên DFS của miền (ví dụ: \\contoso.com\SYSVOL) trên máy tính được đặt cấu hình để yêu cầu xác thực lẫn nhau (bằng cách sử dụng tính năng Truy cập được Kiểm soát bằng UNC).

    Sự cố này có thể xảy ra nếu bộ kiểm soát miền được chọn đã cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3161561và nếu mục đăng ký SmbServerNameHardeningLevel được đặt cấu hình ở một giá trị khác 0 trên bộ kiểm soát miền.

  • Khắc phục sự cố các tệp MHT không tải được bình thường trên Internet Explorer 11.

Để biết thêm thông tin về cách tải bản cập nhật này và danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3179573.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×