Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Khắc phục sự cố khiến Cổng kết nối Windows vẫn bị ngắt kết nối thay vì chuyển đổi dự phòng khi xảy ra lỗi.

 • Khắc phục sự cố không ngăn các ứng dụng khác sử dụng vùng màn hình nền được thanh công cụ màn hình nền của ứng dụng (còn được gọi là "appbar") sử dụng khi chạy như một RemoteApp (Ứng dụng Từ xa).

 • Khắc phục sự cố với tính năng kéo và thả OLE trong SharePoint sau khi cài đặt KB3072633, khiến không tải được tệp xuống bằng cách kéo và thả tệp từ Internet Explorer vào Windows Explorer.

 • Khắc phục sự cố trong nhân Windows khiến cho Skype for Business (trước đây là Lync) ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố ngăn tác vụ tắt truy cập đọc hoặc truy cập ghi vào phương tiện lưu trữ có thể tháo rời khi Chính sách Nhóm về Kiểm tra Thiết bị lưu trữ Có thể tháo rời được kích hoạt và ngăn không cho Chính sách Nhóm được áp dụng ở cấp độ người dùng.

 • Khắc phục sự cố khiến dung lượng bộ nhớ khả dụng bị mất khi chạy truy vấn bằng dịch vụ tên miền (DNS).

 • Cải thiện hiệu suất bằng cách khắc phục sự cố đang khiến cho các gói dữ liệu truyền phát trùng lặp được nhận bằng từng thẻ giao diện mạng (NIC) và được gửi tới các ứng dụng, khi tính năng NIC Teaming (Tập hợp NIC) hoặc Cân bằng Tải/Chuyển đổi dự phòng (LBFO) được thiết lập ở chế độ hoạt động/thụ động.

 • Khắc phục sự cố ngăn cản tự động xóa các nhật ký giao dịch của Công cụ Lưu trữ Mở rộng được (ESE) sau khi đạt tới ngưỡng. Sự cố có thể xảy ra nếu nhật ký giao dịch của ESE đang được ghi định kỳ chẳng hạn như Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP).

 • Khắc phục sự cố thỉnh thoảng khiến máy không sao lưu được hoặc máy chủ bị treo với các trình điều khiển sử dụng thủ tục IoVolumeDeviceToDosName().

 • Khắc phục sự cố dẫn đến các mục DNS tăng vọt, khi xác thực DNSSEC được kích hoạt trong môi trường có truy vấn cho bản ghi DNS không tồn tại ở các miền mà máy chủ DNS có dịch vụ chuyển tiếp có điều kiện.

 • Khắc phục sự cố trong đó bộ điều khiển miền định kỳ khởi động lại sau khi một mô-đun Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) bị lỗi, gây gián đoạn ứng dụng và các dịch vụ chịu sự kiểm soát của bộ điều khiển miền tại thời điểm đó.

 • Khắc phục sự cố khiến máy chủ DNS bị kẹt trong một vòng lặp và ngừng phản hồi truy vấn DNS.

 • Khắc phục sự cố trong đó các dịch vụ cụm ngừng hoạt động khi đang ghi nhật ký mất kết nối mạng. Điều này xảy ra khi kết nối mạng bị ngắt và các máy ảo (VM) được đặt cấu hình bằng một chủ sở hữu có thể tiếp cận.

 • Khắc phục sự cố cho phép người dùng đổi mật khẩu từ một mạng bên ngoài qua Giao thức Ứng dụng Không dây (WAP) khi tùy chọn Bật Proxy được đặt thành Không. Sự cố này xảy ra trong môi trường sử dụng Active Directory Federation Services (ADFS) và Web Application proxy (WAP) để xác thực.

 • Khắc phục sự cố mất dữ liệu nếu chuyển đổi dự phòng xảy ra khi một máy khách trong Mạng Tệp Hệ thống (NFS) cố gắng ghi dữ liệu vào máy chủ NFS.

 • Khắc phục sự cố ở máy chủ Server Message Block (SMB) khiến cho máy chủ thỉnh thoảng ngừng hoạt động do lỗi 0x50.

 • Đăng nhập chứng chỉ không thành công với mã lỗi 0xC000006D (thông báo lỗi: "Đăng nhập không hợp lệ. Điều này là do tên người dùng hoặc thông tin xác thực không đúng.") hoặc 1326 (thông báo lỗi: "Lỗi đăng nhập: tên người dùng không xác định hoặc mật khẩu không đúng"). Sự cố này có thể xảy ra nếu có nhiều lượt đăng nhập chứng chỉ được xử lý đồng thời bằng Bộ điều khiển Miền Windows Server 2012 R2.

 • Khắc phục cố khiến máy chủ kiểm tra lỗi khi lắp chia sẻ NFS sau khi cài đặt KB3025097.

 • Khắc phục sự cố người dùng nhìn thấy thông báo lỗi "Truy cập Bị từ chối" khi cố gắng truy cập vào không gian tên DFS của miền (ví dụ: \\contoso.com\SYSVOL) trên máy tính được đặt cấu hình để yêu cầu xác thực chung (bằng cách sử dụng tính năng Truy cập được Kiểm soát bằng UNC).

  Sự cố này có thể xảy ra nếu bộ kiểm soát miền được chọn đã cài đặt bản cập nhật bảo mật KB3161561và nếu mục đăng ký SmbServerNameHardeningLevel được đặt cấu hình ở một giá trị khác 0 trên bộ kiểm soát miền.

 • Khắc phục sự cố khiến các bộ điều khiển miền (DC) ngừng hoạt động khi tạo thẻ kết hợp.


Để biết thêm thông tin về cách tải bản cập nhật này và danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3179574.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×