Mục lục
×

Ngày 17 tháng 5 năm 2018—KB4103724 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày Phát hành:

17/05/2018

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4103725 (phát hành ngày 8 tháng 5 năm 2018) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố có thể gây ra tình trạng sử dụng bộ nhớ quá mức khi sử dụng thẻ thông minh trên một hệ thống Máy chủ Đầu cuối Windows.

  • Khắc phục sự cố trong các trình điều khiển SRVNET. SYS có thể gây ra lỗi BAD_POOL_CALLER (0x000000C2) hoặc lỗi PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x00000050) trong trường hợp SMB scale-out file-share.

 

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4103724

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×