Ngày 18 tháng 10 năm 2016 — KB3192403 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

18/10/2016

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB3185330 (phát hành vào ngày 11 tháng 10 năm 2016). Bản cập nhật này cũng bao gồm những cải tiến chất lượng mới này và là bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố với sửa đổi thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

  • Khắc phục sự cố ngăn cài đặt kết nối máy in và kết nối máy in đã đẩy từ máy chủ đáng tin cậy trong tình huống Trỏ đến và In sau khi cài đặt MS16-087.

  • Thêm một loại Chứng chỉ Gốc mới cần thiết cho việc hỗ trợ Danh mục V2 cho hệ thống được Nhúng trong Windows 7.

  • Cải thiện hỗ trợ để chỉ định proxy và cho phép tải lên phép đo từ xa và tải xuống cài đặt trong môi trường proxy xác thực.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3192403.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×