Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

18/07/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Không có sự cố mới nào được khắc phục cho bản phát hành này. Hãy tải xuống KB4025341 (phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2017) cho đến khi có bản cập nhật tiếp theo.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Nếu một máy tính được kết nối với nhiều thiết bị hiển thị và số màn hình không theo thứ tự, một số ứng dụng sẽ gặp vấn đề hiển thị.

  1. Bật Kết cấu Bàn làm việc (cần hỗ trợ cạc đồ họa).

  2. Đảm bảo thiết bị hiển thị chính nằm ở trên cùng bên trái trong bố cục thiết bị hiển thị.

Ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy sau khi cài đặt KB4025341.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Do sai sót trong WLDAP32.DLL, các ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP có thể sử dụng quá nhiều cổng động TCP (có khả năng làm cạn kiệt chúng) sau khi cài đặt KB4025337 và KB4025341. Các ứng dụng và vai trò đã biết tạo ra các giới thiệu này có thể bao gồm Outlook.exe, DFSR, v.v...

Nếu việc khởi động lại ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP giúp ứng dụng trở lại hoạt động bình thường trên các máy đã cài đặt KB 4025337 và KB4025341, thì bạn có thể đang gặp sự cố này.

Để giải quyết sự cố, hãy khởi động lại dịch vụ hoặc ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP nhằm giải phóng các cổng động TCP. Việc khởi động lại cũng sẽ giải phóng các cổng. Ví dụ: khởi động lại Outlook sẽ giải phóng các cổng được ứng dụng đó sử dụng.

Để giải quyết sự cố cho các máy tính cụm lưu trữ dịch vụ DFSR, hãy đặt đối tượng cụm ảo dưới vùng chứa Máy tính để tránh tiếp cận tìm kiếm đuổi theo giới thiệu, việc này sẽ dẫn đến rò cổng động.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×