Ngày 18 tháng 7 năm 2017—KB4025340 (Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

18/07/2017

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Không có sự cố mới nào được khắc phục cho bản phát hành này. Hãy tải xuống KB4025341 (phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2017) cho đến khi có bản cập nhật tiếp theo.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Nếu một máy tính được kết nối với nhiều thiết bị hiển thị và số màn hình không theo thứ tự, một số ứng dụng sẽ gặp vấn đề hiển thị.

  1. Bật Kết cấu Bàn làm việc (cần hỗ trợ cạc đồ họa).

  2. Đảm bảo thiết bị hiển thị chính nằm ở trên cùng bên trái trong bố cục thiết bị hiển thị.

Ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy sau khi cài đặt KB4025341.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Do sai sót trong WLDAP32.DLL, các ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP có thể sử dụng quá nhiều cổng động TCP (có khả năng làm cạn kiệt chúng) sau khi cài đặt KB4025337 và KB4025341. Các ứng dụng và vai trò đã biết tạo ra các giới thiệu này có thể bao gồm Outlook.exe, DFSR, v.v...

Nếu việc khởi động lại ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP giúp ứng dụng trở lại hoạt động bình thường trên các máy đã cài đặt KB 4025337 và KB4025341, thì bạn có thể đang gặp sự cố này.

Để giải quyết sự cố, hãy khởi động lại dịch vụ hoặc ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP nhằm giải phóng các cổng động TCP. Việc khởi động lại cũng sẽ giải phóng các cổng. Ví dụ: khởi động lại Outlook sẽ giải phóng các cổng được ứng dụng đó sử dụng.

Để giải quyết sự cố cho các máy tính cụm lưu trữ dịch vụ DFSR, hãy đặt đối tượng cụm ảo dưới vùng chứa Máy tính để tránh tiếp cận tìm kiếm đuổi theo giới thiệu, việc này sẽ dẫn đến rò cổng động.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×