Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

18/07/2018

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4338818 (phát hành ngày 10 tháng 7 năm 2018) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố có thể khiến một số thiết bị chạy khối lượng công việc giám sát mạng nhận được lỗi Dừng 0xD1 do tình huống tương tranh sau khi cài đặt bản cập nhật tháng 7.

  • Khắc phục sự cố khiến khởi động lại dịch vụ SQL Server đôi khi không thành công với lỗi “Cổng Tcp đã được sử dụng”.

  • Khắc phục sự cố xảy ra khi người quản trị cố gắng dừng World Wide Web Publishing Service (W3SVC). W3SVC vẫn ở trạng thái "đang dừng" nhưng không thể dừng hoàn toàn hoặc không thể khởi động lại.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Đã xảy ra sự cố với Windows và phần mềm bên thứ ba có liên quan đến tệp bị thiếu (oem<number>.inf). Do sự cố này nên sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, trình điều khiển giao diện mạng sẽ ngừng hoạt động.

  1. Để xác định vị trí thiết bị mạng, hãy cho chạy devmgmt.msc; thiết bị mạng có thể xuất hiện trong Thiết bị Khác.

  2. Để tự động khám phá lại NIC và cài đặt các trình điều khiển, hãy chọn Quét tìm các Thay đổi Phần cứng từ menu Hành động.

a. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt các trình điều khiển cho thiết bị mạng bằng cách bấm chuột phải vào thiết bị và chọn Cập nhật. Sau đó, chọn Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển đã cập nhật hoặc Duyệt trong máy tính của tôi để tìm phần mềm trình điều khiển.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Đề xuất trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4338821

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×