Mục lục
×

Ngày Phát hành:

19/09/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4038799 (phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố trong đó API CloseHandle() đến cổng COM không bao giờ trở về, khiến luồng ứng dụng ngừng phản hồi.

  • Khắc phục sự cố trong đó dịch vụ sử dụng Tài khoản Dịch vụ được Quản lý (MSA) không thể kết nối với miền sau khi tự động cập nhật mật khẩu.

  • Khắc phục sự cố trong đó một số người dùng Máy tính Từ xa không thể đăng nhập vào Máy chủ Máy tính Từ xa và gặp lỗi màn hình đen.

  • Khắc phục sự cố trong đó tình trạng rò bộ xử lý WMI có thể gây ra lỗi hệ thống khi sử dụng Unified Write Filter. Mã lỗi là "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (uwfreg.sys) 0x50".

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4038797.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×