Mục lục
×

Ngày 20 tháng 8 2019-KB4512192 Cập Nhật tích luỹ .NET Framework 3.5, 4.7.2, 4.8 dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019

Ngày phát hành: 20-08-2019

Phiên bản: Microsoft .NET Framework 3.5, 4.7.2, 4.8

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.7.2 và 4.8 dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019.

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4511517mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho .NET Framework 3.5, 4.7.2 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4511517)

  • 4511522mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho .NET Framework 3.5, 4.8 cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server 2019 (KB4511522)

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×