Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:
20/09/2022

Phiên bản:
.NET Framework 3.5, 4.8 và 4.8.1

Tóm tắt

Bài viết này mô tả Bản cập nhật Tích lũy cho 3.5, 4.8 và 4.8.1 cho hệ điều hành máy chủ Microsoft phiên bản 21H2.

Các cải tiến về Bảo mật

Không có cải tiến bảo mật mới nào trong bản phát hành này. Bản cập nhật này mang tính tích lũy và chứa tất cả các cải tiến bảo mật đã phát hành trước đó.

Các cải tiến về Chất lượng và Độ tin cậy

Để biết danh sách các cải tiến đã được phát hành cùng với bản cập nhật này, vui lòng xem bài viết liên kết trong mục Thông tin Bổ sung của bài viết này.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Bản phát hành bản xem trước tháng 9 năm 2022 được liệt kê trong Dịch vụ Cập nhật
Windows Server Người quản trị CNTT sử dụng Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) có thể nhận thấy rằng KB này được liệt kê trong số các bản cập nhật có sẵn từ WSUS. Danh sách này là lỗi. Bản cập nhật xem trước thường chỉ có sẵn để nhập thủ công thông qua Danh mục Microsoft Update.

Người dùng gia đình của Windows không thể gặp phải sự cố này. WSUS thường được người quản trị công nghệ sử dụng để triển khai các bản cập nhật sản phẩm của Microsoft trong các môi trường được quản lý.

Xin lưu ý: Trong môi trường mà WSUS được đặt cấu hình để tự động phê duyệt các bản cập nhật và cũng tự động từ chối nội dung thay thế, Bản cập nhật Tổng hợp Bảo mật và Chất lượng tháng 9 năm 2022 .NET Framework có thể tự động từ chối và tự động hết hạn từ chế độ xem của máy khách. Nếu điều này xảy ra, hãy xem hướng dẫn khôi phục các bản cập nhật bị từ chối. Sau đó, chạy đồng bộ hóa cập nhật trong môi trường quản lý Microsoft Endpoint Configuration Manager hoặc cập nhật quản lý. Môi trường được cấu hình để chỉ thực hiện cập nhật bảo mật không phản ánh những triệu chứng này.

Các bước tiếp theo: Bản phát hành bản xem trước tháng 9 năm 2022 sẽ bị xóa khỏi WSUS và chúng tôi đang tìm cách giải quyết để hỗ trợ những khách hàng vô tình nhận được các bản cập nhật này qua WSUS. Chúng tôi ước tính sẽ đưa ra giải pháp trong những ngày sắp tới.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5017265 Mô tả Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.8 dành cho hệ điều hành máy chủ Microsoft phiên bản 21H2 (KB5017265)

  • 5017268 Mô tả Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.8.1 dành cho hệ điều hành máy chủ Microsoft phiên bản 21H2 (KB5017268)

Cách tải bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động Windows Update.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Không

Không. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này. Để biết thêm thông tin Windows Update cho Doanh nghiệp, hãy đi đến trang Windows Update dành cho Doanh nghiệp.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×