You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản Cập Nhật tích luỹ này là dành cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ Web Conferencing. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.272.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Để cài đặt bản cập nhật này tích lũy cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015 (máy chủ Web Conferencing), hãy làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 (KB3061064).

Lưu ý Tích lũy Server Update cài đặt áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ thích hợp trong một hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích lũy này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật.

Gói cài đặt thông tin Cập Nhật

Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn phải làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 trên máy tính đang chạy vai trò máy chủ sau:

  • Skype cho doanh nghiệp chủ 2015, Standard Edition server

Thông tin về việc loại bỏ

Chúng tôi khuyên bạn tham khảo hướng dẫn gỡ cài đặt được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 khi bạn loại bỏ bản Cập Nhật tích luỹ.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

File_microsoft.rtc.server.datamcu.asynchsm.dll

6.0.9319.272

40,744

12-Oct-2016

18:23

x86

File_microsoft.rtc.server.datamcu.meeting.dll

6.0.9319.272

632,096

12-Oct-2016

18:28

x86

File_microsoft.rtc.server.datamcu.meetingprotocols.dll

6.0.9319.272

49,488

12-Oct-2016

18:28

x86

File_microsoft.rtc.server.datamcu.messaging.dll

6.0.9319.272

159,536

12-Oct-2016

18:28

x86

File_microsoft.rtc.server.datamcu.runtime.dll

6.0.9319.272

1,697,064

12-Oct-2016

18:28

x86

File_microsoft.rtc.server.datamcu.transports.dll

6.0.9319.272

131,376

12-Oct-2016

18:28

x86


Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×