Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục nhiều sự cố. Bản Cập Nhật có chứa hình ảnh có thể được cài đặt trên Aastra 6721ip Aastra 6725ip điện thoại. Hình ảnh phiên bản là 7577.4512.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ 3194831 cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip

Bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

Download Tải xuống gói UCUpdates.exe bây giờ.
Ngày phát hành: Tháng 9 năm 2016

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ tháng 2015 cho phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại.Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Cải tiến và khắc phục trong bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tích luỹ này thêm nhiều hỗ trợ khẩn cấp.

Ngoài ra, bản Cập Nhật tích luỹ giải quyết phiên bản điện thoại Lync Aastra 6721ip và Aastra 6725ip sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×