Thông báo

Bản cập nhật này đã được phát hành như một phần của ngày 2017 Preview chất lượng Nhật .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4042078).

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê Nhật chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Quan trọng

 • Tất cả các bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật KB 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt Cập Nhật KB 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-vì vậy, bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thông tin khác

Bài viết sau đây cung cấp chi tiết bản Cập Nhật cho mỗi phiên bản .NET Framework.  Các bài viết này chứa thông tin về các cải tiến, biểu hiện tập tin, các vấn đề và cách nhận bản Cập Nhật:

 • 4043763 chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4043763)

 • 4040974 an toàn và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4040974)

 • 4040981 an toàn và chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB 4040981)

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật KB 4035038KB 4032115.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
 

 • Microsoft .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows RT 8.1

  • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×