Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục nhiều sự cố. Bản Cập Nhật có chứa hình ảnh có thể được cài đặt trên Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 động. Hình ảnh phiên bản là 7577.4531.

Nhận KB4019529 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản điện thoại Lync cho điện thoại Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000

Bản Cập Nhật tích luỹ có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:Download tải UCUpdates.exe bây giờ.

Ngày phát hành: Ngày 2017For biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế ngày 2016 tích lũy Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 động.

Thông tin sổ đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Cải tiến và khắc phục trong bản cập nhật này

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố trong đó2017 DST thay đổi cho Chile và Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên bản điện thoại Lync.

Bản Cập Nhật tích luỹ này cũng sửa chữa phiên bản điện thoại Lync cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 động sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Tham khảo

Xem thông tin chung về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×