Giới thiệu

Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau văn phòng trong ngày 2019. Các bản Cập Nhật nhằm giúp khách hàng luôn Cập Nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản Cập Nhật, bấm vào bài viết cơ sở kiến thức tương ứng trong danh sách và sau đó đi đến phần "Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật" của bài viết.

Danh sách các bản Cập Nhật Office phát hành vào ngày 2019

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Excel 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Excel 2016 (KB4464550)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4461477)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB2920717)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4462119)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4464538)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4461441)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4462243)

Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4464552)

Office 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2016: 14 ngày, 2019 (KB4464551)

Outlook 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Outlook 2016 (KB4464540)

PowerPoint 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật dành cho PowerPoint 2016 (KB4464533)

Dự án 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho dự án 2016 (KB4464541)

Skype cho doanh nghiệp 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016 (KB4464532)

Visio 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Visio 2016 (KB4462113)

Từ 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2016: 14 ngày, 2019 (KB4464536)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Office 2013

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2013 (KB4011677)

Office 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2013: 14 ngày, 2019 (KB4464561)

Outlook 2013

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Outlook 2013 (KB4464546)

Skype cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) (KB4464547)

Word 2013

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Word 2013 (KB4464545)

Microsoft Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Office 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: 14 ngày, 2019 (KB4464567)

Outlook 2010

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Outlook 2010 (KB4464524)

Các sản phẩm Office

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Gói giao diện ngôn ngữ Office 2016

7 ngày 2019, Cập Nhật cho Office 2016 gói giao diện ngôn ngữ (KB4464537)

 

Microsoft SharePoint Server 2019

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Office Online Server

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office Online Server: 14 ngày, 2019 (KB4462169)

SharePoint Server 2019

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2019: 14 ngày, 2019 (KB4464556)

 

Microsoft SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Máy chủ SharePoint nghiệp 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016: 14 ngày, 2019 (KB4464549)

Microsoft SharePoint Server 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Project Server 2013

Cập Nhật tích luỹ 14 ngày 2019, Project Server 2013 (KB4464562)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

14 ngày 2019, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4464559)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

Cập Nhật tích luỹ 14 ngày 2019, SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4464563)

SharePoint Foundation 2013

14 ngày 2019, Cập Nhật tích luỹ cho SharePoint Foundation 2013 (KB4464560)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: 14 ngày, 2019 (KB4464564)

Microsoft SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Project Server 2010

Cập Nhật tích luỹ 14 ngày 2019, Project Server 2010 (KB4464568)

SharePoint Server 2010

Cập Nhật tích luỹ 14 ngày 2019, SharePoint Server 2010 (KB4464569)

SharePoint Foundation 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật dành cho SharePoint Foundation 2010: 14 ngày, 2019 (KB4464573)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×