Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích luỹ này là dành cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ trò chuyện liên tục. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.548.

Bản Cập Nhật tích lũy sửa chữa các vấn đề đã được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Làm thế nào để cài đặt bản Cập Nhật

Để cài đặt bản cập nhật này tích lũy cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015 (máy chủ trò chuyện liên tục), hãy làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 (KB3061064).

Lưu ý Tích lũy Server Update cài đặt áp dụng tất cả các bản Cập Nhật cho vai trò máy chủ thích hợp trong một hoạt động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin sổ đăng ký

Sử dụng một trong các bản Cập Nhật tích luỹ trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật tích luỹ này thay thế bản Cập Nhật tích luỹ ngày 2018 6.0.9319.534 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ trò chuyện liên tục.

Gói cài đặt thông tin Cập Nhật

Để áp dụng bản Cập Nhật tích luỹ này, bạn phải làm theo các bước được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 trên máy tính đang chạy vai trò máy chủ sau:

  • Skype cho doanh nghiệp chủ 2015, liên tục trò chuyện trước

Thông tin về việc loại bỏ

Chúng tôi khuyên bạn tham khảo hướng dẫn gỡ cài đặt được mô tả trong bản Cập Nhật cho Skype Business Server 2015 khi bạn loại bỏ bản Cập Nhật tích luỹ.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_channelserver.dll

6.0.9319.548

1,202,224

08-Apr-2019

02:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.548

1,209,088

08-Apr-2019

02:06

x86

File_servercommon.dll

6.0.9319.281

820,416

31-Mar-2017

18:13

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×