Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, thành phần cốt lõi. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.562.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Archjobs.sql

Not Applicable

5,283

21-Jul-2019

02:05

Not Applicable

Cdrdb.sql

Not Applicable

1,823,903

28-Oct-2015

09:45

Not Applicable

Cdrjobs.sql

Not Applicable

8,787

21-Jul-2019

02:05

Not Applicable

Component_gac_microsoft.rtc.internal.dll

6.0.9319.559

183,160

21-Jul-2019

03:40

x86

Component_gac_microsoft.rtc.internal.storage.dll

6.0.9319.534

886,416

19-Jun-2018

04:24

x86

Dbcommon.sql

Not Applicable

36,067

21-Jul-2019

02:04

Not Applicable

Dbrtc.sql

Not Applicable

2,164,130

21-Jul-2019

02:05

Not Applicable

File_bootstrapper.exe

6.0.9319.102

278,720

28-Oct-2015

11:37

x64

File_bootstrapper.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:35

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:35

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13,688

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_clseventres.dll.de_de

6.0.9319.102

51,384

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.en_us

6.0.9319.102

44,216

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.es_es

6.0.9319.102

48,832

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.102

49,856

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.it_it

6.0.9319.102

50,880

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.102

37,056

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.102

35,008

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.pt_br

6.0.9319.102

47,296

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.102

48,320

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.102

29,888

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_clseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.102

30,912

28-Oct-2015

11:37

Not Applicable

File_csadditional.format.ps1xml

Not Applicable

81,294

19-Jun-2018

04:27

Not Applicable

File_default.tmx

Not Applicable

23,997,383

26-Aug-2019

19:00

Not Applicable

File_default.xml

Not Applicable

1,798,792

26-Aug-2019

19:00

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

250,744

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

250,232

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

251,768

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

250,232

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

254,840

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

250,744

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

250,232

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

266,616

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

244,600

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_deploy.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

245,112

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:38

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:46

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:40

Not Applicable

File_fix_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:33

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

20:41

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

24,440

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

23,928

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

23,928

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

24-Jul-2019

18:58

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.ad.windowsforms.dll

2.19.20802.213

51,008

24-Jul-2019

18:58

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.dll

6.0.9319.281

314,096

31-Mar-2017

18:12

x86

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:38

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:46

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:40

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.acd.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.281

13,688

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll

6.0.9319.235

409,912

23-Feb-2016

23:22

x86

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.de_de

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.es_es

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.fr_fr

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.it_it

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp

6.0.9319.235

17.784 người

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:38

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.pt_br

6.0.9319.235

17,272

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru

6.0.9319.235

18,296

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_cn

6.0.9319.235

16.248 người

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw

6.0.9319.235

16.248 người

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.548

1,209,088

08-Apr-2019

02:06

x86

File_gac_microsoft.rtc.client.psom.kernel.dll

6.0.9319.516

106,752

26-Feb-2018

23:13

x86

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

20,856

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

20,856

26-Aug-2019

19:37

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

21,880

26-Aug-2019

20:26

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

21,368

26-Aug-2019

20:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22,392

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

21,880

26-Aug-2019

19:55

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

20,856

26-Aug-2019

20:27

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,416

26-Aug-2019

19:34

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

20,344

26-Aug-2019

19:35

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

20,344

26-Aug-2019

19:46

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll

6.0.9319.510

394,544

10-Nov-2017

03:50

x86

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.de_de

6.0.9319.510

18,296

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.es_es

6.0.9319.510

18,296

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.fr_fr

6.0.9319.510

18,808

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.it_it

6.0.9319.510

17.784 người

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ja_jp

6.0.9319.510

18,808

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ko_kr

6.0.9319.510

18,296

26-Aug-2019

19:32

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.pt_br

6.0.9319.510

17.784 người

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.ru_ru

6.0.9319.510

19,832

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_cn

6.0.9319.510

17,272

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaboration.persistentchat.dll.zh_tw

6.0.9319.510

17,272

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

6.0.9319.259

4,994,312

14-Jun-2016

07:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharing.viewingnet.dll

6.0.8886.52

412,496

09-Feb-2018

00:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.applicationsharingnet.dll

6.0.8886.52

170,296

09-Feb-2018

00:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.clscommon.dll

6.0.9319.102

495,888

28-Oct-2015

11:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

6.0.9319.548

2,332,208

08-Apr-2019

02:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.restapi.resourcemodel.dll

6.0.9319.559

86,904

21-Jul-2019

03:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.dll

6.0.9319.102

395,560

28-Oct-2015

11:31

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

137,080

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

6.0.9319.559

778,104

21-Jul-2019

03:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

6.0.9319.559

427,896

21-Jul-2019

03:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.interop.user.dll

6.0.9319.102

37,624

28-Oct-2015

11:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.dll

6.0.9319.537

598,272

29-Oct-2018

05:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

41,848

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

40,824

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43,896

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

40,824

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

44,920

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

42,360

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

41,336

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

50,040

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

38,264

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.adconnect.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

37,240

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

17,272

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

17,272

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

17.784 người

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

17,272

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

17.784 người

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

17.784 người

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

17,272

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

18,808

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

16,760

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.archjournal.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

16,760

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.dll

6.0.9319.514

421,112

10-Jan-2018

15:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.de_de

6.0.9319.514

47,480

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.es_es

6.0.9319.514

45,944

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.514

47,992

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.it_it

6.0.9319.514

45,432

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.514

50,552

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.514

46,456

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.pt_br

6.0.9319.514

44,920

26-Aug-2019

19:40

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.514

56,696

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.514

40,824

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.common.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.514

40,824

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.de_de

6.0.9319.559

1,053,048

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.es_es

6.0.9319.559

1,053,048

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.fr_fr

6.0.9319.559

1,056,632

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.it_it

6.0.9319.559

1,051,512

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ja_jp

6.0.9319.559

1,062,264

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ko_kr

6.0.9319.559

1,055,096

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.pt_br

6.0.9319.559

1,051,512

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.ru_ru

6.0.9319.559

1,076,600

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_cn

6.0.9319.559

1,044,344

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.core.zh_tw

6.0.9319.559

1,044,344

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174,128

29-Oct-2018

05:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

39.800

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

38,776

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

43,384

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

39.800

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

43,384

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

41,336

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

38,264

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

46,968

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

36,728

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

36,216

26-Aug-2019

19:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.de_de

6.0.9319.559

492,920

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

6.0.9319.559

2,662,776

21-Jul-2019

03:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.es_es

6.0.9319.559

489,336

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.fr_fr

6.0.9319.559

499,064

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.it_it

6.0.9319.559

488,312

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ja_jp

6.0.9319.559

508,280

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ko_kr

6.0.9319.559

493,944

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.pt_br

6.0.9319.559

486,776

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.ru_ru

6.0.9319.559

535,928

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_cn

6.0.9319.559

467,832

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.zh_tw

6.0.9319.559

466,808

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

6.0.9319.559

6,051,192

21-Jul-2019

03:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.559

729,464

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.559

721,784

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.559

764,280

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.559

707,960

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.559

792,440

26-Aug-2019

19:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.559

728,440

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.559

707,448

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.559

915,832

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.559

630,648

26-Aug-2019

19:48

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.559

631,160

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.de_de

6.0.9319.559

29,560

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.es_es

6.0.9319.559

29,048

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.fr_fr

6.0.9319.559

30,072

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.it_it

6.0.9319.559

29,048

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ja_jp

6.0.9319.559

31.608

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ko_kr

6.0.9319.559

30,072

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.pt_br

6.0.9319.559

28,536

26-Aug-2019

19:37

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.ru_ru

6.0.9319.559

35,704

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_cn

6.0.9319.559

27.000

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.zh_tw

6.0.9319.559

27,512

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

6.0.9319.559

412,536

21-Jul-2019

03:46

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.de_de

6.0.9319.559

22,904

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.es_es

6.0.9319.559

22,392

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.559

22,904

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.it_it

6.0.9319.559

22,392

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.559

23,928

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.559

22,392

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.pt_br

6.0.9319.559

22,392

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.559

25,464

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.559

21,368

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.559

20,856

26-Aug-2019

20:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

6.0.9319.537

343,600

29-Oct-2018

05:49

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

55,160

26-Aug-2019

19:42

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

54,136

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

58,232

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

53,624

26-Aug-2019

19:53

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

60,280

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

55,160

26-Aug-2019

19:35

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

54,136

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

66,936

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

48,504

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

49,016

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.server.infrastructure.dll

6.0.9319.281

414,496

31-Mar-2017

18:20

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.mcuinfrastructure.dll

6.0.9319.534

2,765,968

19-Jun-2018

04:24

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udclib.dll

6.0.9319.537

560,688

29-Oct-2018

05:48

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.udcliteinterface.dll

6.0.9319.272

22,312

12-Oct-2016

18:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:41

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:43

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

15,736

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

16.248 người

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

16,760

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

15,736

26-Aug-2019

19:21

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

15,736

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

6.0.9319.537

2,396,912

29-Oct-2018

05:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

503,672

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

504,184

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

512,376

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

502,648

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

519,032

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

504,184

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

500,088

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

548,216

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

484,216

26-Aug-2019

19:46

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

484,216

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_gac_servertransportadaptor.dll

6.0.9319.548

161,840

08-Apr-2019

02:07

x64

File_installcsdatabase.exe

6.0.9319.537

244,464

29-Oct-2018

05:53

x86

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

491,802

08-Apr-2019

02:10

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de

6.0.9319.259

142,712

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es

6.0.9319.259

137,080

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.259

144,248

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it

6.0.9319.259

137,080

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.259

154,488

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.259

140,664

26-Aug-2019

19:35

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br

6.0.9319.259

137,080

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.259

178,552

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.259

118,136

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.259

118,648

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.core.dll

6.0.9319.559

2,643,320

21-Jul-2019

03:40

x86

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

6.0.9319.537

174,128

29-Oct-2018

05:49

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.de_de

6.0.9319.537

26,488

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

6.0.9319.537

385,584

29-Oct-2018

05:48

x64

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.es_es

6.0.9319.537

26,488

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.fr_fr

6.0.9319.537

27.000

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.it_it

6.0.9319.537

26,488

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ja_jp

6.0.9319.537

28,536

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ko_kr

6.0.9319.537

26,488

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.pt_br

6.0.9319.537

25,976

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.ru_ru

6.0.9319.537

30,584

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_cn

6.0.9319.537

24,440

26-Aug-2019

19:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.zh_tw

6.0.9319.537

24,440

26-Aug-2019

19:37

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

12,757,680

14-Jun-2018

13:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

11,640,673

19-Jun-2018

02:47

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

12,571,411

14-Jun-2018

13:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

12,853,916

14-Jun-2018

13:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

12,623,432

14-Jun-2018

13:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

13,408,998

14-Jun-2018

13:44

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

12,529,017

14-Jun-2018

13:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

12,474,976

14-Jun-2018

13:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

15,111,743

14-Jun-2018

13:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

11,578,321

14-Jun-2018

13:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

11,536,204

14-Jun-2018

13:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.dll

6.0.9319.102

239,376

28-Oct-2015

11:37

x86

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.de_de

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:37

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.es_es

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:25

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.it_it

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.pt_br

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.update.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.102

13,176

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

6.0.9319.559

2,241,912

21-Jul-2019

03:40

x86

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.de_de

Not Applicable

475,602

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.en_us

Not Applicable

453,280

23-Oct-2015

02:15

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.es_es

Not Applicable

469,641

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.fr_fr

Not Applicable

478,538

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.it_it

Not Applicable

473,429

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ja_jp

Not Applicable

513,855

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ko_kr

Not Applicable

470,575

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.pt_br

Not Applicable

474,669

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.ru_ru

Not Applicable

563,186

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_cn

Not Applicable

429,725

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_microsoft.rtc.rgs.management.dllhelp.xml.zh_tw

Not Applicable

428,639

23-Oct-2015

02:13

Not Applicable

File_ocsrgscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

39,570

19-Jun-2018

04:30

Not Applicable

File_ocstypes.ps1xml

Not Applicable

933,673

19-Jun-2018

04:31

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.de_de

6.0.9319.0

122,232

26-Aug-2019

19:21

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.es_es

6.0.9319.0

122,232

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.0

123,256

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.it_it

6.0.9319.0

122,232

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.0

123,768

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.0

121,720

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.pt_br

6.0.9319.0

121,208

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.0

129,400

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.0

119,160

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.0

119,672

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_psdcleanupscheduledtasknightlyrunconfig.xml

Not Applicable

4.064 người

19-Jun-2018

02:47

Not Applicable

File_purgehealthmonitoringusertransactions.ps1

Not Applicable

13921

19-Jun-2018

04:27

Not Applicable

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

497,668

08-Apr-2019

02:10

Not Applicable

File_reportdata.de_de.xml

Not Applicable

11,393,904

26-Aug-2019

19:39

Not Applicable

File_reportdata.en_us.xml

Not Applicable

11,358,611

29-Oct-2018

04:14

Not Applicable

File_reportdata.es_es.xml

Not Applicable

11,394,295

26-Aug-2019

19:34

Not Applicable

File_reportdata.fr_fr.xml

Not Applicable

11,409,268

26-Aug-2019

19:45

Not Applicable

File_reportdata.it_it.xml

Not Applicable

11,390,410

26-Aug-2019

19:42

Not Applicable

File_reportdata.ja_jp.xml

Not Applicable

11,409,019

26-Aug-2019

19:47

Not Applicable

File_reportdata.ko_kr.xml

Not Applicable

11,381,069

26-Aug-2019

19:26

Not Applicable

File_reportdata.pt_br.xml

Not Applicable

11,389,616

26-Aug-2019

19:29

Not Applicable

File_reportdata.ru_ru.xml

Not Applicable

11,511,081

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_reportdata.zh_cn.xml

Not Applicable

11,343,481

26-Aug-2019

19:31

Not Applicable

File_reportdata.zh_tw.xml

Not Applicable

11,346,335

26-Aug-2019

19:24

Not Applicable

File_reportsetup.exe

6.0.9319.537

513,776

29-Oct-2018

05:53

x86

File_reportsetup.resources.dll.de_de

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.es_es

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.fr_fr

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.it_it

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ja_jp

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:23

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ko_kr

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:22

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.pt_br

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:30

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.ru_ru

6.0.9319.537

13,688

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_cn

6.0.9319.537

13,176

26-Aug-2019

19:36

Not Applicable

File_reportsetup.resources.dll.zh_tw

6.0.9319.537

13,176

26-Aug-2019

19:28

Not Applicable

File_rtcsres.dll.de_de

6.0.9319.559

1,784,696

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.en_us

6.0.9319.559

1,501,560

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.es_es

6.0.9319.559

1,785,208

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.fr_fr

6.0.9319.559

1,834,872

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.it_it

6.0.9319.559

1,756,024

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ja_jp

6.0.9319.559

913,272

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ko_kr

6.0.9319.559

862,584

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.pt_br

6.0.9319.559

1,694,584

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.ru_ru

6.0.9319.559

1,647,480

21-Jul-2019

03:43

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_cn

6.0.9319.559

629,624

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_rtcsres.dll.zh_tw

6.0.9319.559

626,552

21-Jul-2019

03:42

Not Applicable

File_skypeforbusiness_b8499a8b_4b90_43b8_a27e_3c4e7b292c44_helpinfo.xml

Not Applicable

1,788

14-Jun-2018

13:47

Not Applicable

File_user.format.ps1xml

Not Applicable

49,279

19-Jun-2018

04:24

Not Applicable

File_wrtcesproxy.dll

6.0.9319.102

38,592

28-Oct-2015

11:35

x64

File_xdseventres.dll.de_de

6.0.9319.281

101,056

31-Mar-2017

18:18

Not Applicable

File_xdseventres.dll.en_us

6.0.9319.281

87,744

31-Mar-2017

18:18

Not Applicable

File_xdseventres.dll.es_es

6.0.9319.281

102,592

31-Mar-2017

18:20

Not Applicable

File_xdseventres.dll.fr_fr

6.0.9319.281

101,568

31-Mar-2017

18:20

Not Applicable

File_xdseventres.dll.it_it

6.0.9319.281

101,056

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ja_jp

6.0.9319.281

61,120

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ko_kr

6.0.9319.281

57,536

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.pt_br

6.0.9319.281

96,448

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.ru_ru

6.0.9319.281

92,864

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.zh_cn

6.0.9319.281

47,808

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

File_xdseventres.dll.zh_tw

6.0.9319.281

46,272

31-Mar-2017

18:23

Not Applicable

Mgcsprocs.sql

Not Applicable

187,644

09-Nov-2017

07:56

Not Applicable

Qoedb.sql

Not Applicable

894,983

29-Oct-2018

04:12

Not Applicable

Qoejobs.sql

Not Applicable

8,472

21-Jul-2019

02:05

Not Applicable

Rtcabdb.sql

Not Applicable

179,996

19-Jun-2018

02:55

Not Applicable

Rtcabdb2016.sql

Not Applicable

180,044

19-Jun-2018

02:55

Not Applicable

Rtcdb.sql

Not Applicable

195,034

19-Jun-2018

02:51

Not Applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×