Ngày 2019 tích lũy Cập Nhật 7.0.2046.143 cho Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp 2019, thành phần cốt lõi

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục sự cố trong Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp 2019, thành phần cốt lõi. Số phiên bản cập nhật này là 7.0.2046.143.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin tệp, ngày được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

File_default.tmx

Not Applicable

13.623.742

24-Sep-2019

06:01

Not Applicable

File_default.xml

Not Applicable

1.028.307

24-Sep-2019

06:01

Not Applicable

File_gac_microsoft.rtc.collaborationnet.dll

7.0.2046.123

5.349.240

28-Jun-2019

17:37

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.collaboration.appsharing.dll

7.0.2046.123

2.534.776

28-Jun-2019

17:42

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll

7.0.2046.123

816.712

28-Jun-2019

17:41

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll

7.0.2046.123

423.800

28-Jun-2019

17:40

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.core.dll

7.0.2046.123

3.316.600

28-Jun-2019

17:36

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

7.0.2046.123

157.560

28-Jun-2019

17:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.deployment.dll

7.0.2046.123

3.055.480

28-Jun-2019

17:39

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.dll

7.0.2046.123

7.335.008

28-Jun-2019

17:44

x86

File_gac_microsoft.rtc.management.writableconfig.dll

7.0.2046.123

2.843.216

28-Jun-2019

17:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.data.dll

7.0.2046.123

412.024

28-Jun-2019

17:38

x86

File_gac_microsoft.rtc.rgs.management.dll

7.0.2046.123

336.456

28-Jun-2019

17:45

x86

File_gac_microsoft.rtc.synthetictransactions.dll

7.0.2046.123

5.334.392

28-Jun-2019

17:43

x86

File_gac_servertransportadaptor.dll

7.0.2046.123

185.720

28-Jun-2019

17:36

x64

File_localocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

798.627

28-Jun-2019

17:28

Not Applicable

File_microsoft.rtc.management.dbsetup.dll

7.0.2046.123

157.560

28-Jun-2019

17:38

x86

File_microsoft.rtc.management.deployment.bootstrapper.dll

7.0.2046.123

375.160

28-Jun-2019

17:55

x86

File_ocslogger.com

Not Applicable

15.360

28-Jun-2019

17:49

Not Applicable

File_ocstrace.dll

7.0.2046.123

800.120

28-Jun-2019

17:50

x64

File_ocstracer.exe

7.0.2046.123

884.088

28-Jun-2019

17:51

x64

File_pwdexpirycheck.dll

7.0.2046.123

845.384

28-Jun-2019

17:48

x64

File_remoteocscmdlets.format.ps1xml

Not Applicable

807.951

28-Jun-2019

17:28

Not Applicable

File_rgsconfig_static.sql

Not Applicable

113.782

28-Jun-2019

15:16

Not Applicable

File_rtcsres.dll.en_us

7.0.2046.123

1.625.464

28-Jun-2019

17:48

Not Applicable

File_serviceconsumerperf.dll

7.0.2046.123

52.088

28-Jun-2019

17:47

x64

File_tpn.rtf

Not Applicable

83.243

28-Jun-2019

15:14

Not Applicable

File_wrtcesproxy.dll

7.0.2046.123

34.168

28-Jun-2019

17:48

x64

File_xdseventres.dll.en_us

7.0.2046.123

88.136

28-Jun-2019

17:48

Not Applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×