Mục lục
×

Ngày Phát hành:

21/03/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB4012215 (phát hành vào ngày 14 tháng 3 năm 2017). Bản cập nhật này cũng bao gồm những cải tiến chất lượng mới này và là bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


  • Bật dò tìm thế hệ bộ xử lý và hỗ trợ phần cứng khi PC cố gắng quét hoặc tải xuống bản cập nhật thông qua Windows Update.

  • Đơn giản hóa danh sách Máy chủ được Chấp thuận trong chính sách nhóm Trỏ đến và In bằng cách cho phép ký tự đại diện trong tên máy chủ.

  • Khắc phục sự cố khiến đầu ra bị hỏng khi sử dụng fread() để đọc dữ liệu từ một kênh. Thời gian chạy đôi khi sẽ xuống dòng mới giữa các dòng.

  • Khắc phục sự cố cập nhật thông tin múi giờ.

  • Khắc phục sự cố quy trình Local Security Authority Subsystem Service bị lỗi trên bộ kiểm soát miền khi tạo một số yêu cầu Giao thức Truy cập Thư mục Hạng nhẹ nhất định.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB4012218.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×