You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Cải tiến và sửa chữa

  • Khắc phục sự cố trong đó SmartHeap không hoạt động đúng với UCRT và gây ra các ứng dụng bị sập.

  • Khắc phục sự cố trong đó CRT phổ biến không thể ra ký tự tiếng Nhật bằng cách sử dụng putwchar chức năng và std::cout/std::wcout đối tượng.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật tuỳ chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách nhận bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×