Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới và không bao gồm bản cập nhật bảo mật mới. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


  • Cải thiện việc hỗ trợ trong Giao diện Lập trình Ứng dụng Mã hóa của Microsoft (CryptoAPI) nhằm giúp xác định các trang web có sử dụng Thuật toán Hàm băm Bảo mật 1 (SHA-1).

  • Khắc phục sự cố trong Microsoft Secure Channel (SChannel) đôi khi khiến các kết nối Transport Layer Security (TLS) 1.2 không thực hiện được tùy thuộc vào việc liệu chứng chỉ gốc có được đặt cấu hình dưới dạng một phần của chuỗi chứng chỉ để xác thực máy chủ hay không.

Để biết thêm thông tin về cách tải bản cập nhật này và danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3172605.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×