Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới và không bao gồm bản cập nhật bảo mật mới. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


  • Cải thiện việc hỗ trợ trong Giao diện Lập trình Ứng dụng Mã hóa của Microsoft (CryptoAPI) nhằm giúp xác định các trang web có sử dụng Thuật toán Hàm băm Bảo mật 1 (SHA-1).

  • Khắc phục sự cố trong Microsoft Secure Channel (SChannel) đôi khi khiến các kết nối Transport Layer Security (TLS) 1.2 không thực hiện được tùy thuộc vào việc liệu chứng chỉ gốc có được đặt cấu hình dưới dạng một phần của chuỗi chứng chỉ để xác thực máy chủ hay không.

Để biết thêm thông tin về cách tải bản cập nhật này và danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3172605.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×