Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

21/07/2022

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 22000.832

Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về bản Windows 11 (bản phát hành gốc), hãy xem trang lịch sử cập nhật của bản phát hành đó.

Lưu ýLàm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được phát hành lên bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.   

Các điểm nổi bật

 • Mới!  Cung cấp cho bạn tùy chọn nhận thông báo quan trọng khi bật hỗ trợ tập trung. Hỗ trợ tập trung giống như chế độ không làm phiền ẩn thông báo. 

 • Mới! Cung cấp cho bạn tùy chọn cập nhật lên phiên bản Windows 11 mới hơn ngay lần khởi động đầu tiên của Windows nếu thiết bị của bạn đủ điều kiện.

 • Khắc phục sự cố khiến các File Explorer hoạt động khi bạn sử dụng nút phát và tạm dừng bàn phím trên một số thiết bị nhất định.

 • Khắc phục sự cố khiến File Explorer hoạt động khi bạn sử dụng menu ngữ cảnh của menu Bắt đầu (Win+X) và một màn hình bên ngoài được kết nối với thiết bị của bạn.

 • Khắc phục sự cố hiển thị một cửa sổ trống mà bạn không thể đóng lại khi di chuột qua biểu tượng tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 • Khắc phục sự cố ngăn mở một số công cụ khắc phục sự cố nhất định.

Cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

 • Mới! Cung cấp cho bạn khả năng đồng ý nhận các thông báo quan trọng khi bật hỗ trợ tập trung.

 • Mới! Cung cấp tùy chọn cho các thiết bị đủ điều kiện để cập nhật lên phiên bản Windows 11 mới hơn trong trải nghiệm thiết lập sẵn (OOBE) khi bạn đăng nhập lần đầu. Nếu bạn chọn cập nhật lên phiên bản mới hơn, quá trình cập nhật sẽ bắt đầu ngay sau khi bản cập nhật được cài đặt trên thiết bị.

 • Mới! Khôi phục chức năng cho các trường hợp triển khai Windows Autopilot bị ảnh hưởng bởi biện pháp giảm thiểu bảo mật để tái sử dụng phần cứng. Bản cập nhật này loại bỏ hạn chế sử dụng một lần đối với chế độ tự triển khai (SDM) và cung cấp trước (PP). Bản cập nhật này cũng bật lại bất kỳ hiển thị Tên Chính của Người dùng (UPN) nào trong quá trình triển khai chế độ do người dùng điều khiển (UDM) cho nhà sản xuất được phê duyệt.

 • Khắc phục sự cố trong UIAutomation() khiến một ứng dụng ngừng hoạt động.

 • Khắc phục sự cố ngăn API Tác vụ Khởi động hoạt động như mong đợi đối với một số ứng dụng nhất định.

 • Cải thiện độ tin cậy của nút phục hồi sau khi nâng cấp HĐH.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể truy nhập kênh ghi sự kiện hạn chế đối tượng thuê nếu bạn xóa gói ngôn ngữ EN-US.

 • Khắc phục sự cố khiến không thể xác thực tài khoản máy dựa trên chứng chỉ trong một số trường hợp sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật ngày 10 tháng 5 năm 2022 trên bộ kiểm soát miền.

 • Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến mã Arm64EC mà bạn xây dựng bằng cách sử dụng bộ công cụ phát triển phần mềm Windows 11 (SDK).

 • Cập nhật lệnh ghép ngắn Loại bỏ Mục để tương tác đúng cách với các thư mục Microsoft OneDrive.

 • Khắc phục sự cố ngăn mở một số công cụ khắc phục sự cố nhất định.

 • Khắc phục sự cố gây ra xung đột ánh xạ cổng cho vùng chứa.

 • Khắc phục sự cố khiến Tính toàn vẹn Mã tiếp tục tin cậy một tệp sau khi tệp đã được sửa đổi.

 • Khắc phục sự cố có thể khiến Windows ngừng hoạt động khi bạn bật Kiểm soát Ứng dụng Bộ bảo vệ Windows với tính năng Đồ thị Bảo mật Thông minh được bật.

 • Triển khai các mục nổi bật về tìm kiếm cho thiết bị. Để truy cập chính sách về các nội dung nổi bật về tìm kiếm (trên thiết bị đã cài đặt Bản xem trước Bản cập nhật Tích lũy tháng 6 năm 2022 hoặc bản cập nhật chất lượng hàng tháng tháng Tháng 7 năm 2022), hãy đi tới C:\Windows\PolicyDefinitions và tìm Search.admx. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi sẽ phát hành phiên bản cập nhật của Mẫu Quản trị (.admx) for Windows 11, version 21H2 to the Microsoft Download Center soon.

 • Khắc phục sự cố khiến cácexplorer.exe hoạt động khi bạn sử dụng nút phát và tạm dừng bàn phím trên một số thiết bị nhất định.

 • Khắc phục sự cố khiến explorer.exe hoạt động khi bạn sử dụng menu ngữ cảnh của menu Bắt đầu (Win+X) và một màn hình bên ngoài được kết nối với thiết bị của bạn.

 • Khắc phục sự cố hiển thị một cửa sổ trống mà bạn không thể đóng lại khi di chuột qua biểu tượng tìm kiếm trên thanh tác vụ.

 • Giảm chi phí cho việc phân bổ tài nguyên trong các tình huống đầu vào/đầu ra cao trên mỗi giây (IOPS) có nhiều chuỗi hội thoại phụ thuộc vào một tệp duy nhất.

 • Khắc phục sự cố đôi khi khiến dịch vụ hồ sơ Windows bị lỗi. Lỗi này có thể xảy ra khi đăng nhập. Thông báo lỗi là " dịch vụ gpsvc không thể đăng nhập. Quyền truy nhập bị từ chối".

 • Khắc phục sự cố khiến việc dựng lại chỉ mục bị chậm. Điều này giúp các thiết bị gặp sự cố tìm kiếm cục bộ, bao gồm tìm kiếm email gần đây trong Outlook.

 • Khắc phục sự cố đã biết ảnh hưởng đến các ứng dụng Universal Windows Platform (UWP). Các ứng dụng này có thể không mở trên các thiết bị mà bạn đã đặt lại. Điều này bao gồm việc đặt lại quản lý thiết bị di động (MDM), chẳng hạn như Đặt lại PC này, đặt lại nút Đẩy và Đặt lại Autopilot.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản cập nhật mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Windows 11 cấp dịch vụ mới nhất - 22000.826

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft. 

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Áp dụng cho

Triệu chứng

Giải pháp

Người quản trị CNTT

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, các tab chế độ IE trong Microsoft Edge có thể ngừng phản hồi khi một trang web hiển thị hộp thoại phương thức. Hộp thoại modal là một biểu mẫu hoặc hộp thoại yêu cầu người dùng trả lời trước khi tiếp tục hoặc tương tác với các phần khác của trang web hoặc ứng dụng.

Ghi chú dành cho Nhà phát triển Các trang web bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi sự cố này window.focus.

Sự cố này được khắc phục trong KB5016691. Nếu bạn không muốn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem hướng dẫn bên dưới.

Sự cố này được giải quyết bằng Khôi phục Sự cố Đã biết (KIR). Xin lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ để giải pháp tự động truyền đến thiết bị người tiêu dùng và các thiết bị doanh nghiệp không được quản lý. Khởi động lại thiết bị Windows của bạn có thể giúp giải pháp áp dụng cho thiết bị của bạn nhanh hơn. Đối với các thiết bị do doanh nghiệp quản lý đã cài đặt bản cập nhật bị ảnh hưởng và gặp sự cố này, có thể giải quyết bằng cách cài đặt và định cấu hình Chính sách Nhóm đặc biệt được liệt kê bên dưới. Để biết thông tin về cách triển khai và đặt cấu hình các Chính sách Nhóm đặc biệt này, vui lòng xem Cách sử dụng Chính sách Nhóm để triển khai Bản khôi phục Vấn đề Đã biết.

Mục tải xuống Chính sách nhóm với tên Chính sách nhóm:

Quan trọng Bạn sẽ cần cài đặt định cấu hình Chính sách Nhóm cho phiên bản Windows của mình để giải quyết vấn đề này.

Tất cả người dùng

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, chúng tôi đã nhận được báo cáo cho biết một số ít thiết bị có thể không mở được menu Bắt đầu. Trên các thiết bị bị ảnh hưởng, việc bấm vào hoặc chọn nút Bắt đầu hoặc sử dụng phím Windows trên bàn phím có thể không có tác dụng.

Sự cố này được giải quyết trong KB5016629. Nếu bạn đang sử dụng bản cập nhật được phát hành trước ngày 9 tháng Tám năm 2022, hãy xem bên dưới.

Sự cố này được giải quyết bằng Khôi phục Sự cố Đã biết (KIR). Xin lưu ý rằng có thể mất tới 24 giờ để giải pháp tự động truyền đến thiết bị người tiêu dùng và các thiết bị doanh nghiệp không được quản lý. Khởi động lại thiết bị Windows của bạn có thể giúp giải pháp áp dụng cho thiết bị của bạn nhanh hơn. Đối với các thiết bị do doanh nghiệp quản lý đã cài đặt bản cập nhật bị ảnh hưởng và gặp sự cố này, bạn có thể giải quyết bằng cách cài đặt và đặt cấu hình Chính sách nhóm đặc biệt. Bạn có thể tìm thấy Chính sách Nhóm đặc biệt trong CẤu hình máy tính > Mẫu quản trị > Bản khôi phục sự cố đã biết KB5014668 220721_04201 > Windows 11 (bản phát hành gốc). Để biết thông tin về cách triển khai và định cấu hình Chính sách Nhóm đặc biệt này, hãy xem mụcCách sử dụng Chính sách nhóm để triển khai Bản khôi phục sự cố đã biết.

Mục tải xuống Chính sách nhóm với tên Chính sách nhóm:

Quan trọng Bạn sẽ cần cài đặt định cấu hình Chính sách Nhóm cho phiên bản Windows của mình để giải quyết vấn đề này.

Người quản trị CNTT

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Trình xem XPS có thể không mở được tài liệu XML Paper Specification (XPS) bằng một số ngôn ngữ không phải tiếng Anh, bao gồm một số mã hóa ký tự tiếng Nhật và tiếng Trung. Sự cố này ảnh hưởng đến cả tệp XML Paper Specification (XPS) và tệp Open XML Paper Specification (OXPS). Khi gặp phải sự cố này, bạn có thể nhận được lỗi "Không thể hiển thị trang này" trong Trình xem XPS hoặc trang có thể ngừng phản hồi và có mức sử dụng CPU cao kèm mức sử dụng bộ nhớ liên tục tăng. Khi gặp lỗi này, nếu không đóng Trình xem XPS, bạn có thể sử dụng tối đa 2,5 GB dung lượng bộ nhớ trước khi đóng đột ngột.

Sự cố này không ảnh hưởng đến hầu hết người dùng tại nhà. Trình xem XPS không còn được cài đặt theo mặc định kể từ Windows 10, phiên bản 1803phải được cài đặt theo cách thủ công.

Sự cố này đã được giải quyết trong KB5017383.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft kết hợp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update hoặc Microsoft Update

Chuyển đến Cài đặt > cập & mật cho > Windows Update. Trong khu vực Bản cập nhật tùy chọn có sẵn, bạn sẽ tìm thấy liên kết để tải xuống và cài đặt bản cập nhật.

Windows Update for Business

Không

Không có. Những thay đổi này sẽ được bao gồm trong bản cập nhật bảo mật tiếp theo cho kênh này.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Nếu bạn muốn loại bỏ LCU

Để loại bỏ LCU sau khi cài đặt gói SSU và LCU kết hợp, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh DISM/Remove-Package với tên gói LCU làm đối số. Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau: DISM /online /get-packages.

Chạy Windows Update Cài đặt Độc lập (wusa.exe) bằng công tắc /uninstall trên gói kết hợp sẽ không hoạt động vì gói kết hợp có chứa SSU. Bạn không thể xóa SSU khỏi hệ thống sau khi cài đặt.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5015882

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ, hãy tải xuống thông tin tệp cho SSU - phiên bản 22000.826.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×