Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành: Ngày 24 tháng 10 năm 2019

Phiên bản: .NET Framework 3,5 và 4,8

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho 3,5 và 4,8 cho Windows 10, phiên bản 1909 và Windows Server, phiên bản 1909.

Thông tin thêm về bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 3,5 và 4,8 cài đặt.

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4519573mô tả các bản Cập Nhật tích lũy cho .NET Framework 3,5, 4.7.2 và 4,8 cho phiên bản Windows 10 1903 và Windows Server 1903 RTM và Windows 10, phiên bản 1909 và Windows Server, phiên bản 1909 (KB4519573)

Làm thế nào để có được giúp đỡ và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×