Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

27/06/2017

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong Bản tổng hợp Hàng tháng KB4022724 (phát hành ngày 13 tháng 6 năm 2017) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố có thể xảy ra khi một dịch vụ như máy chủ Exchange cố thiết lập lại phiên máy khách Kerberos. Dịch vụ này có thể khiến hệ thống trở nên không phản hồi vì CPU của Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) tăng vọt do Kerberos dọn sạch các thẻ kết hợp.

  • Khắc phục sự cố trong đó tình huống tương tranh gây ra lỗi máy chủ NFS (0x0000000A) khi máy khách NFS lắp và hủy lắp một nội dung chia sẻ NFS.

  • Khắc phục sự cố trong đó việc in Internet Explorer và Microsoft Edge từ khung có thể dẫn đến lỗi 404 không tìm thấy hoặc in ra trang trống.

  • Khắc phục sự cố cập nhật thông tin múi giờ.

  • Khắc phục sự cố trong đó không thể khởi chạy bản sao Dịch vụ Thư mục Hạng nhẹ Active Directory (AD LDS). Phản hồi lỗi Active Directory là 000020EF: SvcErr: DSID-021005A5, vấn đề 5012 (DIR_ERROR), dữ liệu - 1517 (JET_errBadColumnId).

  • Khắc phục sự cố về độ tin cậy trong Windows Search.

  • Khắc phục sự cố trong đó Giao diện Người dùng CRM có thể bị treo khi nhấn nút trả lời trong luồng công việc thư.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×