Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này khắc phục sự cố với bản cập nhật WSUS siêu dữ liệu xử lý có thể gây ra lỗi hết giờ 0x8024401c đối với một số khách hàng.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Xác thực NPS có thể bị gián đoạn và máy khách không dây có thể không kết nối được.

Trên máy chủ, hãy đặt giá trị của khóa đăng ký DWORD sau thành = 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck

IME tiếng Nhật có thể bị treo trong một số trường hợp.

Cài đặt KB2962409.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4039871.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×