You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Microsoft phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) vào ngày 3, 2018. Bản cập nhật này bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.5023.1000.

Ngoài việc phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

Các vấn đề về bản Cập Nhật khắc phục

Bản cập nhật này khắc phục sự cố sau:

x64

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5015.1000

233.656

13-Mar-2018

17:19

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.4963.1000

163.536

13-Mar-2018

17:24

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5023.1000

33.892.144

13-Mar-2018

17:19

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

13-Mar-2018

17:19

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

3.197.736

12-Mar-2018

20:30

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

13-Mar-2018

17:24

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

13-Mar-2018

17:19

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5023.1000

42.168

13-Mar-2018

17:24

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5023.1000

48.312

13-Mar-2018

17:19

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5015.1000

160.952

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

360.744

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.413.800

13-Mar-2018

17:19

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5023.1000

100.536

13-Mar-2018

17:19

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5023.1000

28.169.400

13-Mar-2018

17:19

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5015.1000

364.728

13-Mar-2018

17:20

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5023.1000

15.670.968

13-Mar-2018

17:19

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5023.1000

8.736.432

13-Mar-2018

17:19

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

13-Mar-2018

17:19

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.844.408

13-Mar-2018

17:19

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84.168

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

13-Mar-2018

17:19

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.280

13-Mar-2018

17:20

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5015.1000

229.040

13-Mar-2018

17:19

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.424

13-Mar-2018

17:20

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5015.1000

1.071.352

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

94.512

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

1.105.200

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5023.1000

205.496

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

2.089.776

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

2.409.776

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.024

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5023.1000

2.107.672

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.510.088

13-Mar-2018

17:20

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5023.1000

899.256

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

304.424

13-Mar-2018

17:19

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

13-Mar-2018

17:19

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

464.056

13-Mar-2018

17:19

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5023.1000

1.344.184

13-Mar-2018

17:19

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44.328

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

4.120.360

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

926.000

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

71.984

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

40.240

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

70.448

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

37.168

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

628.520

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

7.876.392

12-Mar-2018

20:30

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.173.288

13-Mar-2018

17:19

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

13-Mar-2018

17:19

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

2.210.480

13-Mar-2018

17:19

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5023.1000

38.252.848

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.634.488

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

13-Mar-2018

17:20

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5023.1000

9.857.264

13-Mar-2018

17:19

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

13-Mar-2018

17:20

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5023.1000

1.115.832

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

13-Mar-2018

17:19

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

92.912

13-Mar-2018

17:19

x86

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5015.1000

184.496

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5023.1000

23.958.328

13-Mar-2018

17:19

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

13-Mar-2018

17:19

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

2.720.544

12-Mar-2018

20:30

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

13-Mar-2018

17:19

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

13-Mar-2018

17:24

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5023.1000

42.168

13-Mar-2018

17:19

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5023.1000

48.312

13-Mar-2018

17:24

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.4981.1000

117.432

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

296.224

13-Mar-2018

17:19

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.000.096

13-Mar-2018

17:19

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5023.1000

75.960

13-Mar-2018

17:19

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5023.1000

24.370.360

13-Mar-2018

17:19

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

13-Mar-2018

17:19

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5015.1000

364.728

13-Mar-2018

17:19

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5023.1000

11.716.280

13-Mar-2018

17:19

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5023.1000

6.751.408

13-Mar-2018

17:19

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

13-Mar-2018

17:19

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.955.000

13-Mar-2018

17:19

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68.296

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

13-Mar-2018

17:19

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

13-Mar-2018

17:19

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.272

13-Mar-2018

17:19

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.4963.1000

163.536

13-Mar-2018

17:19

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

15.0.5015.1000

229.040

13-Mar-2018

17:24

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.432

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5023.1000

639.224

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

82.728

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

832.296

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5023.1000

148.152

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

1.740.072

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

1.872.680

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.016

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5023.1000

1.554.712

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.4881.1000

1.508.552

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5023.1000

602.296

13-Mar-2018

17:19

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

296.232

13-Mar-2018

17:19

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

13-Mar-2018

17:19

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

325.824

13-Mar-2018

17:19

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5023.1000

944.304

13-Mar-2018

17:19

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42.792

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

3.874.088

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

764.192

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

61.736

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

36.648

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

60.712

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

32.552

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

506.152

13-Mar-2018

17:19

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

6.859.552

12-Mar-2018

20:30

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.123.112

13-Mar-2018

17:19

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

13-Mar-2018

17:19

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

1.754.296

13-Mar-2018

17:19

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5023.1000

26.844.976

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5015.1000

1.144.504

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

13-Mar-2018

17:19

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5023.1000

6.451.440

13-Mar-2018

17:19

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5023.1000

920.248

13-Mar-2018

17:19

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

13-Mar-2018

17:19

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.4997.1000

73.968

13-Mar-2018

17:19

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×