Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng nữa. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết Microsoft Learn sau đây:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Thông báo

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp khó khăn trong Microsoft Excel hoặc các ứng dụng khác. Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt KB4462157.

Bản cập nhật này không còn khả dụng nữa.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả 4461522 cập nhật dành cho Microsoft Office 2010 được phát hành vào ngày 6 tháng 11 năm 2018.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2010 dựa trên Microsoft Installer (.msi) dựa trên Microsoft. Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2010 Click-to-Run, chẳng hạn như phiên Microsoft Office 365 Home. (xem Mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Thông tin thêm

Cách gỡ cài đặt bản cập nhật này

Windows 10

 1. Đi tới Bắt đầu, nhập Xem các Cập nhật cài đặt trong hộp Tìm kiếm trên Windows, rồi nhấn Enter.

 2. Trong danh sách các bản cập nhật, hãy tìm rồi chọn bản cập nhật KB4461522, sau đó chọn Gỡ cài đặt.

Windows 8 và Windows 8.1

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm.

 2. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ vào góc dưới bên phải của màn hình, rồi chọn Tìm kiếm.

 3. Nhập windows update, chọn Windows Update, sau đó chọn Cài đặt Cập nhật.

 4. Trong danh sách các bản cập nhật, hãy tìm rồi chọn bản cập nhật KB4461522, sau đó chọn Gỡ cài đặt.

Windows 7 và Windows Vista

 1. Chuyển đến Bắt đầu, nhập Chạy, rồi chọn Chạy.

 2. Nhập Appwiz.cpl, rồi chọn OK.

 3. Chọn Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

 4. Trong danh sách các bản cập nhật, hãy tìm và chọn bản cập nhật KB4461522, sau đó chọn Gỡ cài đặt.

Windows XP và Windows Server 2003 

 1. Chuyển đến Bắt đầu > Đặt >Panel điều khiển.

 2. Chọn Thêm hoặc Xóa Chương trình.

 3. Trong menu ở bên trái cửa sổ mới mở, chọn Thay đổi / Xóa Chương trình, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị bản cập nhật.

 4. Trong danh sách các bản cập nhật, hãy tìm và chọn bản cập nhật KB4461522, sau đó chọn Xóa.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

TechCenter Hệ thống Office chứa các bảncập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×