Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) ngày 7 tháng 5 năm 2019. Bản cập nhật này cũng bao gồm Skype mới cho khách hàng doanh nghiệp. Số phiên bản cập nhật này là 15.0.5137.1000.

Ngoài việc phát hành của khách hàng mới, bản cập nhật này khắc phục một danh sách các vấn đề. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết.

x86

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

2.138

18-Apr-2019

03:33

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

15.873

18-Apr-2019

03:33

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5119.1000

184.408

18-Apr-2019

03:33

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5137.1000

23.976.232

22-Apr-2019

19:48

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

18-Apr-2019

03:33

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

18-Apr-2019

03:33

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

2.720.544

16-Apr-2019

17:37

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

21-Apr-2019

21:28

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

18-Apr-2019

03:37

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5137.1000

42.304

22-Apr-2019

19:46

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5137.1000

48.216

22-Apr-2019

20:55

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5119.1000

117.328

18-Apr-2019

03:33

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

296.224

18-Apr-2019

03:33

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.000.096

18-Apr-2019

03:33

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5119.1000

75.864

21-Apr-2019

21:28

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5137.1000

24.379.688

22-Apr-2019

19:46

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

03:33

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5127.1000

365.136

18-Apr-2019

03:33

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5137.1000

11.721.512

22-Apr-2019

19:46

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5137.1000

6.752.040

22-Apr-2019

19:46

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

22.696

18-Apr-2019

03:33

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.955.000

21-Apr-2019

21:27

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

68.296

21-Apr-2019

21:28

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

47.104

18-Apr-2019

03:33

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

38.888

18-Apr-2019

03:33

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.272

21-Apr-2019

21:28

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

163.416

21-Apr-2019

21:27

Lync.ochelper.dll.x64

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

228.944

18-Apr-2019

03:37

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.432

21-Apr-2019

21:28

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5119.1000

639.064

21-Apr-2019

21:27

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

82.728

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

832.296

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5093.1000

148.048

21-Apr-2019

21:28

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

1.740.072

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

1.872.680

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.016

18-Apr-2019

03:33

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5137.1000

1.554.208

22-Apr-2019

19:46

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.5049.1000

1.508.536

21-Apr-2019

21:28

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5137.1000

602.408

22-Apr-2019

19:46

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

296.232

18-Apr-2019

03:33

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

900.800

22-Apr-2019

19:46

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

325.824

22-Apr-2019

19:46

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5137.1000

943.704

22-Apr-2019

19:46

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

42.792

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

3.874.088

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

764.192

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

61.736

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

36.648

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

60.712

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

32.552

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

506.152

18-Apr-2019

03:33

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

6.859.552

16-Apr-2019

17:37

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.123.112

18-Apr-2019

03:33

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

80.544

21-Apr-2019

21:27

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

23.160

18-Apr-2019

03:33

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5137.1000

26.874.152

22-Apr-2019

19:46

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5137.1000

1.108.264

22-Apr-2019

19:46

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

21-Apr-2019

21:28

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5137.1000

6.463.272

22-Apr-2019

19:46

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

21-Apr-2019

21:28

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5137.1000

920.152

22-Apr-2019

19:46

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

3.505.312

18-Apr-2019

03:33

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.5125.1000

82.216

18-Apr-2019

03:33

x64

thông tin Lync-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aria.send.telemetry.html

Aria.send.telemetry.html

Not applicable

2.138

18-Apr-2019

02:39

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Aria.webjs.compact.sdk.1.2.2.js

Not applicable

15.873

18-Apr-2019

02:39

Lync.lyncvdiplugin.dll

Lync.lyncvdiplugin.dll

15.0.5119.1000

233.552

18-Apr-2019

02:39

Lync.ochelper.dll.x86

Lync.ochelper.dll.x86

15.0.5119.1000

163.416

18-Apr-2019

02:43

Lync.ucvdi.dll

Lync.ucvdi.dll

15.0.5137.1000

33.917.736

22-Apr-2019

19:23

Lync.veman.xml

Lync.veman.xml

Not applicable

336

18-Apr-2019

02:39

Ocpubmgr.veman.xml

Ocpubmgr.veman.xml

Not applicable

344

18-Apr-2019

02:39

Lync.appshapi.dll

Appshapi.dll

5.0.8308.901

3.197.736

16-Apr-2019

17:12

Lync.appsharingchromehook.dll.x86

Appsharingchromehook.dll

15.0.4919.1000

29.384

18-Apr-2019

02:43

Lync.appsharingchromehook64.dll.x64

Appsharingchromehook64.dll

15.0.4665.1000

23.200

21-Apr-2019

21:11

Lync.appsharinghookcontroller.exe.x86

Appsharinghookcontroller.exe

15.0.5137.1000

42.304

22-Apr-2019

19:24

Lync.appsharinghookcontroller64.exe.x64

Appsharinghookcontroller64.exe

15.0.5137.1000

48.216

22-Apr-2019

19:21

Lync.appsharingmediapr.dll

Appsharingmediaprovider.dll

15.0.5119.1000

161.056

18-Apr-2019

02:39

Lync.appshcom.dll

Appshcom.dll

5.0.8308.901

360.744

18-Apr-2019

02:39

Lync.appshvw.dll

Appshvw.dll

5.0.8308.901

3.413.800

18-Apr-2019

02:39

Autohelper.dll

Autohelper.dll

15.0.5119.1000

100.432

21-Apr-2019

21:11

Lync.lync.exe

Lync.exe

15.0.5137.1000

28.178.216

22-Apr-2019

19:21

Lync.man

Lync.exe.manifest

Not applicable

3.278

18-Apr-2019

02:39

Lyncwh.activepresenterchange.wav

Lync_activepresenterchange.wav

Not applicable

255.320

18-Apr-2019

02:39

Lyncwh.appinvite.wav

Lync_appinvite.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.callended.wav

Lync_callended.wav

Not applicable

161.192

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.changemodality.wav

Lync_changemodality.wav

Not applicable

254.008

18-Apr-2019

02:39

Lyncwh.connecting.wav

Lync_connecting.wav

Not applicable

187.244

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.fsringing.wav

Lync_fsringing.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.iminvite.wav

Lync_iminvite.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.joinedconference.wav

Lync_joinedconference.wav

Not applicable

539.584

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.muting.wav

Lync_muting.wav

Not applicable

219.244

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.newim.wav

Lync_newim.wav

Not applicable

293.908

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.onhold.wav

Lync_onhold.wav

Not applicable

879.596

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.presence.wav

Lync_presence.wav

Not applicable

245.844

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.redirect.wav

Lync_redirect.wav

Not applicable

342.432

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.ringback.wav

Lync_ringback.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.ringing.wav

Lync_ringing.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.secondcall.wav

Lync_secondcall.wav

Not applicable

306.564

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.untag.wav

Lync_untag.wav

Not applicable

241.096

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.videoadded.wav

Lync_videoadded.wav

Not applicable

257.556

18-Apr-2019

02:38

Lyncwh.videocall.wav

Lync_videocall.wav

Not applicable

720.044

18-Apr-2019

02:38

Lync.lyncdesktopresour.dll_1033

Lyncdesktopresources.dll

15.0.5127.1000

365.136

18-Apr-2019

02:39

Lync.lyncdesktopviewmo.dll

Lyncdesktopviewmodel.dll

15.0.5137.1000

15.680.296

22-Apr-2019

19:21

Lync.lynchtmlconv.exe

Lynchtmlconv.exe

15.0.5137.1000

8.738.600

22-Apr-2019

19:21

Lync.lynchtmlconvpxy.dll

Lynchtmlconvpxy.dll

15.0.4521.1000

27.304

18-Apr-2019

02:39

Lync.lyncmodelproxy.dll

Lyncmodelproxy.dll

15.0.5015.1000

1.844.408

21-Apr-2019

21:11

Lync.meetingjoinaxoc.dll

Meetingjoinaxoc.dll

15.0.4849.1000

84.168

21-Apr-2019

21:11

Lyncwh.mmvrairspace.dll

Mmvrairspace.dll

5.0.7884.0

54.768

18-Apr-2019

02:39

Lyncwh.mmvrcustom.dll

Mmvrcustom.dll

5.0.7884.0

44.008

18-Apr-2019

02:39

Lync.npmeetingjoinpluginoc.dll.x86

Npmeetingjoinpluginoc.dll

15.0.4849.1000

43.424

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocapires.dll_1033

Ocapires.dll

15.0.5015.1000

68.280

21-Apr-2019

21:11

Lync.ochelper.dll

Ochelper.dll

15.0.5119.1000

228.944

21-Apr-2019

21:11

Lync.ochelpresource.dll_1033

Ochelperresource.dll

15.0.4703.1000

11.424

21-Apr-2019

21:11

Lync.ocimport.dll

Ocimport.dll

15.0.5119.1000

1.071.184

21-Apr-2019

21:11

Lync.ocintldate.dll

Ocintldate.dll

5.0.8308.908

94.512

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocmsptls.dll

Ocmsptls.dll

5.0.8308.908

1.105.200

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocoffice.dll

Ocoffice.dll

15.0.5137.1000

205.400

22-Apr-2019

19:21

Lync.ocogl.dll

Ocogl.dll

5.0.8308.908

2.089.776

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocpptview.dll

Ocpptview.dll

5.0.8308.908

2.409.776

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocppvwintl.dll

Ocppvwintl.dll

5.0.8308.908

351.024

18-Apr-2019

02:39

Lync.ocpubmgr.exe

Ocpubmgr.exe

15.0.5137.1000

2.107.472

22-Apr-2019

19:21

Lync.ocpubres.dll_1033

Ocpubres.dll

15.0.5049.1000

1.510.096

21-Apr-2019

21:11

Lync.ocrec.dll

Ocrec.dll

15.0.5125.1000

899.152

21-Apr-2019

21:11

Lync.ocsaext.dll

Ocsaext.dll

5.0.8308.908

304.424

18-Apr-2019

02:39

Lync.e.propertymodel.dll

Propertymodel.dll

15.0.4519.1000

1.289.408

22-Apr-2019

18:56

Lync.propertymodelprox.dll

Propertymodelproxy.dll

15.0.4703.1000

464.056

22-Apr-2019

18:56

Lync.psom.dll

Psom.dll

15.0.5137.1000

1.344.088

22-Apr-2019

19:21

Lync.rdpqoemetrics.dll

Rdpqoemetrics.dll

5.0.8308.901

44.328

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmcodecs.dll

Rtmcodecs.dll

5.0.8687.158

4.120.360

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmmediamanager.dll

Rtmmediamanager.dll

5.0.8687.158

926.000

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmmvras.dll

Rtmmvras.dll

5.0.8687.158

71.984

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmmvrcs.dll

Rtmmvrcs.dll

5.0.8687.158

40.240

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmmvrhw.dll

Rtmmvrhw.dll

5.0.8687.158

70.448

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmmvrsplitter.dll

Rtmmvrsplitter.dll

5.0.8687.158

37.168

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmpal.dll

Rtmpal.dll

5.0.8687.158

628.520

18-Apr-2019

02:39

Lync.rtmpltfm.dll

Rtmpltfm.dll

5.0.8687.158

7.876.392

16-Apr-2019

17:12

Lync.vc1decodermftdll.dll

Rtmvc1decmft.dll

5.0.8687.158

1.173.288

18-Apr-2019

02:39

Lync.scdec.dll

Scdec.dll

15.0.4703.1000

113.312

21-Apr-2019

21:11

Lync.sct.dll

Tmpod.dll

Not applicable

23.672

18-Apr-2019

02:39

Lync.uc.dll

Uc.dll

15.0.5137.1000

38.293.288

22-Apr-2019

19:21

Lync.ucaddin.dll

Ucaddin.dll

15.0.5137.1000

1.579.608

22-Apr-2019

19:21

Lync.ucaddinres.dll_1033

Ucaddinres.dll

15.0.4947.1000

177.360

21-Apr-2019

21:11

Lync.uccapi.dll

Uccapi.dll

15.0.5137.1000

9.872.680

22-Apr-2019

19:21

Lync.uccapires.dll_1033

Uccapires.dll

15.0.4420.1017

1.284.712

21-Apr-2019

21:11

Lync.ucmapi.exe

Ucmapi.exe

15.0.5137.1000

1.115.736

22-Apr-2019

19:21

Lync.ucmp.dll

Ucmp.dll

6.0.1448.0

4.992.680

18-Apr-2019

02:39

Lync.win32msgqueue.dll

Win32msgqueue.dll

15.0.5125.1000

105.256

18-Apr-2019

02:39

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×