Mục lục
×

Ngày phát hành:ngày 8 tháng 10 năm 2019

Phiên bản: .NET Framework 4,8

Quan trọng

Bản cập nhật này đã được phát hành trong bản Cập Nhật tích lũy phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật tích luỹ ngày 8, 2019 cho Microsoft .NET Framework 4,8 cho Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016.

Thông tin thêm về bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .net Framework 4,8 cài đặt.

 

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân.

  • 4515839mô tả các bản Cập Nhật tích luỹ cho .NET Framework 4,8 cho phiên bản Windows 10 1607 và Windows Server 2016 (KB4515839)

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×