Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ngày Phát hành:

08/11/2016

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Bản cập nhật này chỉ bao gồm các bản cập nhật bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Bản cập nhật bảo mật cho Cấu phần Microsoft Graphics, trình điều khiển chế độ nhân, Microsoft Video Control, trình điều khiển Common Log File System, phương pháp xác thực Windows, hệ điều hành Windows, Trình quản lý Tệp của Windows, sổ đăng ký Windows, OpenType, Internet Explorer 11 và Cấu phần của Windows.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3197867.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×