Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

08/11/2016

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Bản cập nhật này chỉ bao gồm các bản cập nhật bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Bản cập nhật bảo mật cho Trình quản lý Khởi động, Microsoft Video Control, trình điều khiển Common Log File System, Microsoft Edge, Cấu phần Microsoft Graphics, phương pháp xác thực Windows, trình điều khiển chế độ nhân, Trình quản lý Tệp của Windows, hệ điều hành Windows, OpenType, Ổ Cứng Ảo của Microsoft và Internet Explorer 11.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3197876.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×