Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tải bản Cập Nhật 3039776 cho Lync 2013 (Skype for Business)

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog . Lưu ý́

  • Phiên bản cập nhật này là 15.0.4779.1000.

  • Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, Microsoft Lync 2013 sẽ được nâng cấp lên Skype for Business. Nhận thông tin chung về trải nghiệm mới trong Skype for Business.

  • Bạn vẫn có thể sử dụng giao diện người dùng của Lync Client sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho Lync 2013 (Skype for Business). Nhận thông tin chung về cách chuyển đổi giữa Skype for Business và giao diện người dùng của Lync Client cho người dùng Office 365người dùng Lync Server 2013.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật này sẽ thay thế 14 tháng 4, 2015, Cập nhật 2889853 cho Lync 2013.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây. Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

x86 Thông tin tệp Lynchelp-en-US. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Lync.hxs_1033

15.0.4407.1

141.088

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_basic.hxs_1033

15.0.4407.1

139.192

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_online.hxs_1033

15.0.4407.1

140.966

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg.hxs_1033

15.0.4514.1

138.600

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_col.hxc_1033

Not Applicable

656

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_col.hxt_1033

Not Applicable

212

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb.hxs_1033

15.0.4407.1

125.392

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic.hxs_1033

15.0.4407.1

125.504

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_col.hxc_1033

Not Applicable

661

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_col.hxt_1033

Not Applicable

213

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_col.hxc_1033

Not Applicable

631

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_col.hxt_1033

Not Applicable

207

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online.hxs_1033

15.0.4407.1

124.618

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg.hxs_1033

15.0.4514.1

128.408

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_col.hxc_1033

Not Applicable

671

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_col.hxt_1033

Not Applicable

215

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_col.hxc_1033

Not Applicable

666

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_col.hxt_1033

Not Applicable

214

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

x64 Thông tin tệp Lynchelp-en-US. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Lync.hxs_1033

15.0.4407.1

141.088

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_basic.hxs_1033

15.0.4407.1

139.192

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_online.hxs_1033

15.0.4407.1

140.966

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg.hxs_1033

15.0.4514.1

138.600

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_col.hxc_1033

Not Applicable

656

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_col.hxt_1033

Not Applicable

212

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Lync_onlineg_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb.hxs_1033

15.0.4407.1

125.392

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic.hxs_1033

15.0.4407.1

125.504

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_col.hxc_1033

Not Applicable

661

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_col.hxt_1033

Not Applicable

213

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_basic_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_col.hxc_1033

Not Applicable

631

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_col.hxt_1033

Not Applicable

207

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online.hxs_1033

15.0.4407.1

124.618

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg.hxs_1033

15.0.4514.1

128.408

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_col.hxc_1033

Not Applicable

671

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_col.hxt_1033

Not Applicable

215

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_onlineg_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_col.hxc_1033

Not Applicable

666

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_col.hxt_1033

Not Applicable

214

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_f_col.hxk_1033

Not Applicable

114

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

Skypefb_online_k_col.hxk_1033

Not Applicable

113

10-Nov-2015

07:45

Not Applicable

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin, hãy xem TechCenter hệ thống Office.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×