Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3114331 cho Microsoft SharePoint Server 2013, được phát hành vào ngày 8 tháng 12, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Cập nhật các ứng dụng Office để sử dụng cấu hình mã thông báo để thêm URL tin cậy SharePoint vào vùng đáng tin cậy.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

thông tin tệp wdsrv-x-none. MSP

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Alger.ttf

Alger.ttf

Not applicable

76.588

10-Nov-2015

23:45

Arialn.ttf

Arialn.ttf

Not applicable

175.956

10-Nov-2015

23:45

Arialnb.ttf

Arialnb.ttf

Not applicable

180.740

10-Nov-2015

23:45

Arialnbi.ttf

Arialnbi.ttf

Not applicable

180.084

10-Nov-2015

23:45

Arialni.ttf

Arialni.ttf

Not applicable

181.124

10-Nov-2015

23:45

Bauhs93.ttf

Bauhs93.ttf

Not applicable

47.644

10-Nov-2015

23:45

Calibril.ttf

Calibril.ttf

Not applicable

758.196

10-Nov-2015

23:45

Calibrili.ttf

Calibrili.ttf

Not applicable

868.464

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.exp_pdf_server.dll

Exp_pdf_server.dll

15.0.4779.1000

140.984

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.exp_xps_server.dll

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.conversion.gkword.dll

Gkword.dll

15.0.4699.1000

3.221.696

10-Nov-2015

23:45

Conversionhtmlutil.dll

Htmlutil.dll

15.0.4779.1000

2.614.464

10-Nov-2015

23:45

Conversion.igxserver.dll

Igxserver.dll

15.0.4779.1000

10.429.600

10-Nov-2015

23:45

Conversion.microsoft.office.server.native.dll

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4763.1000

789.184

10-Nov-2015

23:45

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376.488

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.dll

Microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489.152

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.isapi.dll

Microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489.152

10-Nov-2015

23:45

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

10-Nov-2015

22:39

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

10-Nov-2015

22:39

Conversion.proof.mshy2_hu.dll

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_hu.lex

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_bg.dll

Mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_ct.dll

Mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_cz.dll

Mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_da.dll

Mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_el.dll

Mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_en.dll

Mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_es.dll

Mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_et.dll

Mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_eu.dll

Mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_fi.dll

Mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_fr.dll

Mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_ge.dll

Mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_gl.dll

Mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_cr.dll

Mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_it.dll

Mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_lt.dll

Mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_lv.dll

Mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_nb.dll

Mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_nl.dll

Mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_no.dll

Mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_pb.dll

Mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_pl.dll

Mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_pt.dll

Mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_ro.dll

Mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_ru.dll

Mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_sk.dll

Mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_sl.dll

Mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_sr.dll

Mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225.488

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_sro.dll

Mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_sw.dll

Mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_tr.dll

Mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.proof.mshy2_ua.dll

Mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226.920

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.msores.dll

Msores.dll

15.0.4769.1000

112.326.848

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.msoserver.dll

Msoserver.dll

15.0.4779.1000

25.758.912

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.msptls.dll

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1.522.880

10-Nov-2015

23:45

Conversion.msvcp100.dll

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

10-Nov-2015

12:01

Conversion.msvcr100.dll

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

10-Nov-2015

12:01

Nirmala.ttf

Nirmala.ttf

Not applicable

1.382.640

10-Nov-2015

23:45

Nirmalab.ttf

Nirmalab.ttf

Not applicable

1.334.012

10-Nov-2015

23:45

Conversion.oartodfserver.dll

Oartodfserver.dll

15.0.4779.1000

3.831.472

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.oartserver.dll

Oartserver.dll

15.0.4779.1000

21.656.760

10-Nov-2015

23:45

Conversion.cultures.office.odf

Office.odf

15.0.4775.1000

5.241.000

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.riched20.dll

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

10-Nov-2015

23:45

Conversion.office.saext.dll

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

10-Nov-2015

23:45

Sp.userprofiles.debug.js

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

10-Nov-2015

23:45

Sp.userprofiles.js

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.conversion.sword.dll

Sword.dll

15.0.4779.1000

8.488.624

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.conversion.worker.dll

Wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88.768

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.powershellfmt.xml

Wordserverpowershell.format.ps1xml

Not applicable

12.232

10-Nov-2015

23:45

Wdsrv.conversion.worker.exe

Wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20.656

10-Nov-2015

23:45

thông tin tệp wdsrvmui-en-US. MSP

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

15.0.4631.1000

865.440

10-Nov-2015

23:45

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×