Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 4484115 cho Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 được phát hành vào ngày 8, 2019.

Cải tiến và sửa chữa

Trong bản cập nhật này, Thiết kế bảng điều khiển PerformancePoint bây giờ sử dụng SHA256 chữ ký số để kiểm tra tính xác thực của các tập tin.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Yêu cầu quét vi-rút

Microsoft đã quét vi-rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn bất kỳ thay đổi trái phép nào.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016 cài đặt.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

x64

thông tin WSS-x-none x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrsetup.exe

Setup.exe

16.0.4900.1000

803.384

10-Sep-2019

02:37

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

16.0.4912.1000

13.298.688

11-Sep-2019

08:24

thông tin wssmui-en-US x-none. MSP tệp

Định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

Adodb.dll.deploy.forceupdate.1033

6.0.0.0

107.104

11-Sep-2019

08:01

Berlinmb.css_1033

Berlinmb.css_1033

Not applicable

342.181

10-Sep-2019

02:44

Lyonmb.css_1033

Lyonmb.css_1033

Not applicable

342.181

10-Sep-2019

02:44

Mergejsstrings_js_1033

Mergejsstrings_js_1033

Not applicable

180.230

10-Sep-2019

02:44

Mergejsstringsd_js_1033

Mergejsstringsd_js_1033

Not applicable

185.840

10-Sep-2019

02:44

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime_1.dll.deploy.1033

16.0.4666.1000

305.392

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client_1.dll.deploy.1033

16.0.4897.1000

664.104

11-Sep-2019

08:01

Oslomb.css_1033

Oslomb.css_1033

Not applicable

342.181

10-Sep-2019

02:44

Sp.jsgrid.res.js_1033

Sp.jsgrid.res.js_1033

Not applicable

5.111

10-Sep-2019

02:44

Spcommon.css_1033

Spcommon.css_1033

Not applicable

336.119

10-Sep-2019

02:44

Spcore.csst_1033

Spcore.csst_1033

Not applicable

336.119

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Sts_odbnextnewux214755de1ece2ff02432d18baa19d7f0_1033

Not applicable

1.478

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Sts_odbnextnewux35b2c59ce2384812d2e47a88fbe78c1a_1033

Not applicable

39.017

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Sts_odbnextnewux42314891a2273fd0124ed84702b37aee_1033

Not applicable

1.469

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Sts_odbnextnewux8eef75ff185c133fe53a7b51bb8c75fa_1033

Not applicable

12.782

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Sts_odbnextnewux91f569ad463283641e6c0d93a0d7d737_1033

Not applicable

1.035

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Sts_odbnextnewux9db951b10c2d4cf804ed06db1d0755d0_1033

Not applicable

438

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Sts_odbnextnewuxab9cb342b9b21d764dd058ee62bf2b65_1033

Not applicable

2.459

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Sts_odbnextnewuxb19f7d48addedf6e2fbbb201b531888a_1033

Not applicable

411

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Sts_odbnextnewuxbb795dfd227b65117982b923b0226467_1033

Not applicable

2.079

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Sts_odbnextnewuxbe23c18a2b71ad4d76c298fc94bacd6d_1033

Not applicable

1.088

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Sts_odbnextnewuxcdb3eb3231c4f7738a410f6149f948d1_1033

Not applicable

37.468

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Sts_odbnextnewuxcdd335066f361f18ff949f7f584270a9_1033

Not applicable

392

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Sts_odbnextnewuxcec50d532803e46e11009f875cb9752b_1033

Not applicable

14.571

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Sts_odbnextnewuxdc02b952813bc8c532698c2d245e632d_1033

Not applicable

312

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Sts_odbnextnewuxddf5081c6d86c08add9f46077e109494_1033

Not applicable

641

10-Sep-2019

02:44

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Sts_odbnextnewuxe6837ec759351c731f822fedc3f53435_1033

Not applicable

248

10-Sep-2019

02:44

Tokyomb.css_1033

Tokyomb.css_1033

Not applicable

342.181

10-Sep-2019

02:44

Tpnfdocx_1033

Tpnfdocx_1033

Not applicable

21.913

10-Sep-2019

02:39

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

V14_biserver.intl.ewacommonintl.js.1033

Not applicable

19.632

10-Sep-2019

02:34

Wefgallery_strings.js.1033

Wefgallery_strings.js.1033

Not applicable

5.405

10-Sep-2019

02:34

Addgalim.xap_1033

Addgalleryimages.xap

Not applicable

75.636

11-Sep-2019

08:01

Adodb.dll.deploy.1033

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

107.104

11-Sep-2019

08:01

Artleft.htm_1033

Articleleft.html

Not applicable

6.235

10-Sep-2019

02:44

Artlink.htm_1033

Articlelinks.html

Not applicable

4.831

10-Sep-2019

02:44

Artright.htm_1033

Articleright.html

Not applicable

5.314

10-Sep-2019

02:44

Berinc.css_1033

Berlin.css

Not applicable

341.901

10-Sep-2019

02:44

Catart.htm_1033

Catalogarticle.html

Not applicable

8.222

10-Sep-2019

02:44

Catwelco.htm_1033

Catalogwelcome.html

Not applicable

8.375

10-Sep-2019

02:44

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Not applicable

500.780

10-Sep-2019

02:44

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Not applicable

337.985

10-Sep-2019

02:44

Corev15.css_1033

Corev15.css

Not applicable

337.985

10-Sep-2019

02:44

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Not applicable

338.079

10-Sep-2019

02:44

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Not applicable

338.079

10-Sep-2019

02:44

Dashboarddesigner.exe.deploy.1033

Dashboarddesigner.exe.deploy

16.0.4912.1000

979.104

11-Sep-2019

08:01

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033

Dashboarddesigner.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

433.896

11-Sep-2019

08:01

Ddmanager.exe.deploy.1033

Ddmanager.exe.deploy

16.0.4666.1000

304.272

11-Sep-2019

08:01

Ddmanager.intl.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.dll.deploy

16.0.4666.1000

36.584

11-Sep-2019

08:01

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy.1033

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

16.0.4666.1000

66.280

11-Sep-2019

08:01

Designer.application.1033

Designer.application

Not applicable

15.827

11-Sep-2019

08:01

Designer.exe.manifest.1033

Designer.exe.manifest

Not applicable

30.615

11-Sep-2019

07:11

Discoverydownloadmanager.application.1033

Discoverydownloadmanager.application

Not applicable

15.829

11-Sep-2019

08:01

Discoverydownloadmanager.exe.manifest.1033

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not applicable

24.547

11-Sep-2019

07:11

Dlccore_llcc.resx_1033

Dlccore.en-us.resx

Not applicable

137.677

10-Sep-2019

17:51

Dsigres.cab.x64.1033

Dsigres.cab

Not applicable

242.559

11-Sep-2019

08:01

Dsigres.cab.x86.1033

Dsigres.cab

Not applicable

204.751

11-Sep-2019

08:01

Entwiki.htm_1033

Enterprisewiki.html

Not applicable

6.223

10-Sep-2019

02:44

Interop.cdosys.dll.deploy.1033

Interop.cdosys.dll.deploy

16.0.4666.1000

66.792

11-Sep-2019

08:01

Lyoninc.css_1033

Lyon.css

Not applicable

343.338

10-Sep-2019

02:44

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy.1033

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

16.0.4666.1000

29.912

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy.1033

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

16.0.4666.1000

35.024

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1033

Microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

16.0.4666.1000

1.112.800

10-Sep-2019

17:51

Soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

16.0.4912.1000

124.560

11-Sep-2019

08:01

Rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

39.056

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

16.0.4912.1000

2.236.144

11-Sep-2019

08:01

Rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

1.379.568

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

16.0.4912.1000

78.072

11-Sep-2019

08:01

Rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

31.472

11-Sep-2019

08:01

Soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

16.0.4912.1000

954.072

11-Sep-2019

08:01

Rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

384.216

11-Sep-2019

08:01

Crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

16.0.4912.1000

6.174.920

11-Sep-2019

08:01

Rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

3.923.656

11-Sep-2019

08:01

Osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

16.0.4912.1000

401.048

11-Sep-2019

08:01

Rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

30.360

11-Sep-2019

08:01

Crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

16.0.4912.1000

132.296

11-Sep-2019

08:01

Rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033

Microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

16.0.4912.1000

63.680

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

16.0.4897.1000

664.104

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

16.0.4666.1000

305.392

11-Sep-2019

08:01

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy.1033

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

16.0.4666.1000

83.688

11-Sep-2019

08:01

Xlmsmdsr.rll_1033

Msmdsrvi_xl.rll

2011.110.9166.190

1.133.168

10-Sep-2019

02:33

Conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1033

Msoserverintl.dll

16.0.4873.1000

1.360.936

10-Sep-2019

02:32

Mssmsg.dll.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201.472

10-Sep-2019

02:44

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

16.0.4579.1000

201.472

10-Sep-2019

02:44

Notesstp.exe.oss.1033

Notessetup.exe

16.0.4837.1000

572.048

10-Sep-2019

02:44

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Not applicable

341.541

10-Sep-2019

02:44

Oslo.css_1033

Oslo.css

Not applicable

341.541

10-Sep-2019

02:44

Btmast.htm_1033

Oslo.html

Not applicable

25.419

10-Sep-2019

02:44

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Not applicable

338.079

10-Sep-2019

02:44

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Not applicable

338.079

10-Sep-2019

02:44

Osrvcore.rsx_1033

Osrvcore.en-us.resx

Not applicable

36.441

10-Sep-2019

02:44

Ppt.conversion.ppintl.dll_1033

Ppintl.dll

16.0.4723.1000

1.214.152

10-Sep-2019

02:33

Pwa.lcid.resx.1033

Pwa.en-us.resx

Not applicable

806.067

10-Sep-2019

02:44

V15mast.htm_1033

Seattle.html

Not applicable

29.762

10-Sep-2019

02:44

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not applicable

16.415

10-Sep-2019

02:44

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Not applicable

364.472

10-Sep-2019

02:44

Spscore.rsx_1033

Spscore.en-us.resx

Not applicable

164.420

10-Sep-2019

02:44

Sshellui.mst_1033

Sshellui.mst

Not applicable

12.800

11-Sep-2019

07:59

Starmstr.htm_1033

Startermaster.html

Not applicable

7.307

10-Sep-2019

02:44

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Not applicable

152.822

10-Sep-2019

02:44

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Not applicable

148.257

10-Sep-2019

02:44

Tokyo.css_1033

Tokyo.css

Not applicable

342.420

10-Sep-2019

02:44

Welsplas.htm_1033

Welcomesplash.html

Not applicable

5.567

10-Sep-2019

02:44

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Not applicable

12.800

11-Sep-2019

07:59

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Not applicable

738.541

10-Sep-2019

02:44

Wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

Wwintl.dll

16.0.4822.1000

778.312

10-Sep-2019

02:33

Conversion.excel.xlsrvintl.dll_1033

Xlsrvintl.dll

16.0.4666.1000

204.008

10-Sep-2019

17:51

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Trung tâm kỹ thuật hệ thống Officecó các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×