Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2883004 cho Microsoft SharePoint Server 2010 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 7, 2014. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2010. Bản cập nhật này sẽ cải thiện các hành vi trọn chuyến đi của các hình dạng hiện đại vào hình nền và ngược lại giữa các định dạng tệp của hệ thống Office 2007 và Office 2003. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.  

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin Bổ sung

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 1 (SP1) hoặc gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Mô tả về SharePoint Server 2010 SP1

Mô tả về SharePoint Server 2010 SP2

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitWdsrv-x-none. MSP thông tin tệp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×