Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2863826 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 7, 2014. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2013. Bản cập nhật này sẽ cải thiện các hành vi trọn chuyến đi của các hình dạng hiện đại vào hình nền và ngược lại giữa các định dạng tệp của hệ thống Office 2007 và Office 2003. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

 

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Wdsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Wwintl.dll

15.0.4631.1000

865.440

10-Jun-2014

05:21

Thông tin tệp Wdsrv-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Alger.ttf

Not Applicable

76.588

10-Jun-2014

05:21

Bauhs93.ttf

Not Applicable

47.644

10-Jun-2014

05:21

Calibril.ttf

Not Applicable

758.196

10-Jun-2014

05:21

Calibrili.ttf

Not Applicable

868.464

10-Jun-2014

05:21

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

10-Jun-2014

05:21

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

10-Jun-2014

05:21

Gkword.dll

15.0.4567.1000

3.288.768

10-Jun-2014

05:21

Htmlutil.dll

15.0.4631.1000

2.613.440

10-Jun-2014

05:21

Igxserver.dll

15.0.4629.1000

10.429.088

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786.624

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489.152

10-Jun-2014

05:21

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

10-Jun-2014

03:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

10-Jun-2014

03:55

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

10-Jun-2014

05:21

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

10-Jun-2014

05:21

Mshy7bg.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ct.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7cz.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7da.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7el.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7en.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7es.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7et.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7eu.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fi.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7fr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ge.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7gl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7hr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7it.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lt.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7lv.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nb.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7nl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7no.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pb.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7pt.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ro.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7ru.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sk.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sl.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7srm.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sro.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7sw.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7tr.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Mshy7uk.dll

15.0.4625.1000

225.488

10-Jun-2014

05:21

Msores.dll

15.0.4627.1000

81.384.128

10-Jun-2014

05:21

Msoserver.dll

15.0.4631.1000

25.213.632

10-Jun-2014

05:21

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

10-Jun-2014

05:21

Nirmala.ttf

Not Applicable

1.382.640

10-Jun-2014

05:21

Nirmalab.ttf

Not Applicable

1.334.012

10-Jun-2014

05:21

Oartodfserver.dll

15.0.4629.1000

3.831.472

10-Jun-2014

05:21

Oartserver.dll

15.0.4631.1000

21.469.880

10-Jun-2014

05:21

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

10-Jun-2014

05:21

Riched20.dll

15.0.4623.1000

2.226.856

10-Jun-2014

05:21

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

10-Jun-2014

05:21

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

10-Jun-2014

05:21

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

10-Jun-2014

05:21

Sword.dll

15.0.4631.1000

8.480.944

10-Jun-2014

05:21

Wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88.768

10-Jun-2014

05:21

Wordserverpowershell.format.ps1xml

Not Applicable

12.232

10-Jun-2014

05:21

Wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20.656

10-Jun-2014

05:21

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×