Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

08/08/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB4025335(phát hành ngày 18 tháng 7 năm 2017) đồng thời cũng khắc phục các sự cố sau:

  • Khắc phục sự cố trong đó kết nối LUN nhận được sau khi phân bổ bộ đệm trong quá trình thu thập số liệu thống kê iSCSI bị tràn bộ đệm và gây ra lỗi 0x19. Sự cố về Giao diện Người dùng (UI) khiến các mục tiêu iSCSI bị ẩn sẽ được khắc phục trong một bản phát hành sắp tới.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Windows Server, Microsoft Windows Search Component, Internet Explorer, Volume Manager Driver, Trình điều khiển Common Log File System, Microsoft Windows PDF Library, Microsoft JET Database Engine, trình điều khiển chế độ nhân Windows và Windows Hyper-V.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Xác thực NPS có thể bị gián đoạn và máy khách không dây có thể không kết nối được.

Trên máy chủ, hãy đặt giá trị của khóa đăng ký DWORD sau thành = 0: SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\13\DisableEndEntityClientCertCheck

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4034681.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×