Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3085527 cho Microsoft Project Server 2010 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 9, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Khi bạn phê duyệt nhiều bản cập nhật trạng thái cùng một lúc, tất cả các bản Cập Nhật còn lại sẽ không thành công.

  • Khi bạn mở một gói tài nguyên có chứa nhiều trường tài nguyên và khách hàng trong Project 2010, phải mất nhiều thời gian để tải lên kế hoạch tài nguyên.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Thông tin tệp Pjsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Addmodifyuser.aspx

Not applicable

146.282

12-Feb-2014

07:23

Addpublishsps12.sql

Not applicable

380.695

15-Oct-2014

04:20

Addpubsps12.sql

Not applicable

1.271.536

29-Jul-2015

07:15

Addpubtab12.sql

Not applicable

241.370

08-Nov-2013

05:45

Addqueue1projectsps12.sql

Not applicable

91.521

08-Nov-2013

05:45

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not applicable

92.760

08-Nov-2013

05:45

Addreportingsps12.sql

Not applicable

1.477.577

27-Feb-2014

06:22

Addreptab12.sql

Not applicable

58.857

08-Nov-2013

05:45

Addsps12.sql

Not applicable

565.585

13-May-2015

08:17

Addtask.aspx

Not applicable

15.343

19-Dec-2013

11:09

Addversionsps12.sql

Not applicable

166.071

08-Nov-2013

05:45

Addverstab12.sql

Not applicable

124.479

08-Nov-2013

05:45

Addworkingsps12.sql

Not applicable

120.660

08-Nov-2013

05:45

Addworksps12.sql

Not applicable

125.239

15-Oct-2014

04:20

Addworktab12.sql

Not applicable

132.911

08-Nov-2013

05:45

Autogen.sql

Not applicable

22.802

29-Jul-2015

07:15

Createpsiserviceapp.aspx

Not applicable

6.132

21-Nov-2012

05:43

Createpwa.aspx

Not applicable

18.938

21-Nov-2012

06:06

Dataedit.dll

14.0.7156.5000

453.304

29-Jul-2015

07:34

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not applicable

35.968

08-Nov-2013

05:48

Gridsatellite.debug.js

Not applicable

53.996

27-May-2015

14:24

Gridsatellite.js

Not applicable

36.543

27-May-2015

14:24

Managepsiserviceapp.aspx

Not applicable

5.033

21-Nov-2012

05:43

Managepwa.aspx

Not applicable

7.800

21-Nov-2012

05:43

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5.323.344

31-Oct-2012

19:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289.464

12-Feb-2014

07:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289.464

03-Dec-2014

23:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502.448

03-Dec-2014

23:10

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7156.5000

7.293.624

29-Jul-2015

07:34

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2.149.048

03-Dec-2014

22:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483.488

06-Mar-2013

15:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

1.051.368

31-Mar-2015

12:44

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7152.5000

2.075.368

27-May-2015

14:34

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7156.5000

5.999.288

29-Jul-2015

07:34

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494.264

03-Dec-2014

23:10

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133.816

22-Apr-2013

16:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789.168

13-Jan-2015

13:36

Mytaskssatellite.js

Not applicable

39.919

10-Feb-2015

15:26

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not applicable

609

30-Mar-2011

11:41

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11.712

21-Dec-2010

08:37

Projectcentersatellite.debug.js

Not applicable

14.092

05-Nov-2014

14:00

Projectcentersatellite.js

Not applicable

10.580

05-Nov-2014

14:00

Projectdrilldownsatellite.debug.js

Not applicable

111.851

27-May-2015

14:24

Projectdrilldownsatellite.js

Not applicable

72.107

27-May-2015

14:24

Projectserverscripts.debug.js

Not applicable

414.861

31-Oct-2012

13:24

Projectserverscripts.js

Not applicable

308.959

31-Oct-2012

13:24

Pwaparts.ascx

Not applicable

19.504

17-Oct-2012

10:46

Remotetextconv.debug.js

Not applicable

15.948

10-Feb-2015

15:26

Remotetextconv.js

Not applicable

7.710

10-Feb-2015

15:26

Rulesaddmod.aspx

Not applicable

43.598

19-Dec-2013

11:09

Shell.debug.js

Not applicable

80.098

11-Jan-2012

08:11

Shell.js

Not applicable

51.126

11-Jan-2012

08:11

Statusapprovalssatellite.js

Not applicable

19.995

24-Jul-2013

01:53

Timesheetsatellite.js

Not applicable

56.379

31-Oct-2012

13:24

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×