Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054967 cho Microsoft SharePoint Server 2010 Excel Web App đã được phát hành vào ngày 8 tháng 9, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Sau khi bạn nâng cấp Internet Explorer từ phiên bản cũ sang Internet Explorer 11, một số mục menu (ví dụ, sửa trong biểu dữ liệu hoặc mở bằng Windows Explorer) bị thiếu trong menu hành động trên site SharePoint Server 2010.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2Microsoft Office Web Apps Service Pack 2 được cài đặt.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Thông tin tệp Xlwacwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dynamicgridcontent.json

Not applicable

313

12-Feb-2008

00:44

Dynamicimageprovider.aspx

Not applicable

433

02-Jun-2009

11:56

Dynamicslicerprovider.aspx

Not applicable

529

02-Jun-2009

11:56

Ewabrowsercompat.js

Not applicable

6.565

05-Nov-2009

23:47

Ewainternalwebservice.json

Not applicable

322

12-Feb-2008

00:44

Ewamenu.js

Not applicable

41.074

13-Aug-2015

02:48

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

263.367

12-Feb-2014

03:16

Ewamoss.js

Not applicable

786.371

09-Jan-2013

23:36

Ewaparameterstaskpane.ascx

Not applicable

1.511

28-Sep-2009

21:29

Ewareadmodetoolbar.ascx

Not applicable

3.963

30-Mar-2011

15:13

Ewastringshandler.ashx

Not applicable

317

22-Nov-2012

08:59

Ewrtreeview.js

Not applicable

19.012

15-Jun-2009

13:08

Excelservercreateapplication.aspx

Not applicable

5.364

04-Sep-2009

05:03

Excelserversafedataprovider.aspx

Not applicable

6.188

20-Sep-2008

08:29

Excelserversafedataproviders.aspx

Not applicable

5.219

20-Sep-2008

08:29

Excelserversettings.aspx

Not applicable

10.724

21-Apr-2009

23:42

Excelservertrusteddcl.aspx

Not applicable

5.753

20-Jan-2009

03:23

Excelservertrusteddcls.aspx

Not applicable

5.196

20-Sep-2008

08:30

Excelservertrustedlocation.aspx

Not applicable

11.928

04-Sep-2009

05:03

Excelservertrustedlocations.aspx

Not applicable

5.213

20-Sep-2008

08:30

Excelserveruserdefinedfunction.aspx

Not applicable

6.048

20-Jan-2009

03:24

Excelserveruserdefinedfunctions.aspx

Not applicable

5.229

20-Sep-2008

08:30

Excelservicesadmin.aspx

Not applicable

5.861

20-Jan-2009

03:24

Excelwebrenderer.ascx

Not applicable

4.877

30-Mar-2011

15:13

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

2.202

15-Jun-2009

13:07

Inputformexcelserversetting.ascx

Not applicable

2.777

21-Feb-2008

23:42

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

14.0.7006.1000

641.640

22-Nov-2012

09:18

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

14.0.7005.1000

113.224

01-Nov-2012

08:03

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

7.687

05-Nov-2009

23:44

Xlfilehandler.aspx

Not applicable

421

02-Jun-2009

11:56

Xlsrv.dll

14.0.7153.5000

14.653.624

18-Jun-2015

04:36

Xlsrvintl.dll

14.0.7153.5000

106.176

17-Jun-2015

08:36

Xlviewer.aspx

Not applicable

9.316

30-Mar-2011

15:17

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

13.540

30-Mar-2011

15:17

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×