Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3085481 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 8 tháng 9, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng hỗn hợp để cho phép hồ sơ người dùng hỗn hợp được chuyển hướng đến hồ sơ của họ trong Office 365. Tìm hiểu thêm.

 • Cải thiện bản dịch của một số thuật ngữ trong nhiều ngôn ngữ để đảm bảo tính chính xác của ý nghĩa.

 • Cập Nhật công cụ kiểm lỗi tiếng Anh.

 • Khắc phục sự cố về hiệu suất và đúng đắn trong Windows Azure plugin.

 • Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Sau khi bạn đi đến trang thiết đặt dạng xem theo vị trí , một số dạng xem tùy chỉnh sẽ không được hiển thị trên menu dấu chấm lửng cho phần web dạng xem danh sách.

  • Khi bạn đính kèm ảnh vào bài đăng trả lời cho thẻ xu hướng trong trang của tôi, bạn gặp lỗi nếu bạn chưa theo dõi thẻ xu hướng.

  • Liên kết hiện thêm bài đăng không hoạt động như mong muốn trên trang mọi người của nguồn cấp tin tức trong site của tôi.

  • Khi một hồ sơ người dùng bị xóa khỏi site của tôi, email sẽ được gửi đến người quản lý của người dùng. Tuy nhiên, email này chứa một nối kết đến trang chủ của người dùng của tôi không còn tồn tại nữa. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

   Không tìm thấy người dùng.

  • Khi bạn tìm cách tìm kiếm điều gì đó trong danh sách SharePoint Server 2013 có cột văn bản phong phú, thẻ HTML thay vì nội dung của cột sẽ được hiển thị trong kết quả tìm kiếm nếu tên cột chứa các ký tự đặc biệt.

  • Sau khi bạn nhập văn bản đa dòng vào một trường văn bản có định dạng của một danh sách, văn bản sẽ không thể tìm kiếm được riêng biệt.

  • Nếu số lượng mục trong thư viện tài liệu vượt quá ngưỡng dạng xem danh sách, bạn không thể Cập Nhật hoặc xóa bỏ tập tài liệu trong thư viện tài liệu.

  • Một số văn bản trong tệp PDF được trích không chính xác (ví dụ, đường cắt xén kết thúc trong tài liệu được mã hóa).

  • Một số văn bản trong tệp PDF được trích xuất và lập chỉ mục không đúng.

  • Văn bản Unicode trong các tệp PDF có chứa một số ký tự đặc biệt có thể được giải thích không đúng.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Thông tin tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Thông tin tệp Coreserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

256_icdocset.gif

Not applicable

3.448

20-Aug-2015

04:46

256_icvidset.gif

Not applicable

1.833

20-Aug-2015

04:46

A.jpg

Not applicable

60.690

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

111.440

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

60.306

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

104.271

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

86.843

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

216.902

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

156.944

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

178.613

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

60.571

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

68.340

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

64.584

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

57.308

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

73.910

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

86.029

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

138.308

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

154.269

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

73.977

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

51.524

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

93.539

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

122.065

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

106.430

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

78.114

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

65.089

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

117.008

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

307.139

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

64.657

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

220.237

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

66.065

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

82.431

20-Aug-2015

04:48

A.jpg

Not applicable

150.463

20-Aug-2015

04:48

Accountjoiner.dll

4.0.2450.51

199.328

20-Aug-2015

04:49

Add.aspx

Not applicable

12.238

20-Aug-2015

04:47

Addgallery.xap

Not applicable

400.740

20-Aug-2015

04:47

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

6.761

20-Aug-2015

04:47

Addnavigationlinkdialog.aspx

Not applicable

8.762

20-Aug-2015

04:47

Admapropertypages.dll

4.0.2450.51

223.912

20-Aug-2015

04:49

Advanceddialog.aspx

Not applicable

6.732

20-Aug-2015

04:47

Advanceddialog.js

Not applicable

3.129

20-Aug-2015

04:48

Ajaxtoolkit.debug.js

Not applicable

312.093

20-Aug-2015

04:46

Ajaxtoolkit.js

Not applicable

132.784

20-Aug-2015

04:46

Allitems.aspx

Not applicable

3.211

20-Aug-2015

04:48

Allitems.aspx

Not applicable

2.810

20-Aug-2015

04:46

Allitems.aspx

Not applicable

3.452

20-Aug-2015

04:46

Allitems.aspx

Not applicable

2.811

20-Aug-2015

04:46

Allitems.aspx

Not applicable

3.453

20-Aug-2015

04:46

Alternatecss.aspx

Not applicable

6.000

20-Aug-2015

04:47

Alternatemediaplayer.xaml

Not applicable

35.633

20-Aug-2015

04:47

Antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

15.464

20-Aug-2015

04:48

Areanavigationsettings.aspx

Not applicable

29.382

20-Aug-2015

04:47

Articleleft.aspx

Not applicable

4.456

20-Aug-2015

04:47

Articlelinks.aspx

Not applicable

4.014

20-Aug-2015

04:47

Articleright.aspx

Not applicable

4.457

20-Aug-2015

04:47

Aspctrl.aspx

Not applicable

1.453

20-Aug-2015

04:47

Aspctrl.js

Not applicable

41.394

20-Aug-2015

04:48

Assetedithyperlink.aspx

Not applicable

9.757

20-Aug-2015

04:47

Assetimagepicker.aspx

Not applicable

23.440

20-Aug-2015

04:47

Assetpickers.js

Not applicable

67.739

20-Aug-2015

04:47

Assetportalbrowser.aspx

Not applicable

13.699

20-Aug-2015

04:47

Audit.xlsx

Not applicable

13.526

20-Aug-2015

04:46

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

11.153

20-Aug-2015

04:46

Auditcustomquery.ascx

Not applicable

11.027

20-Aug-2015

04:46

Auditsettings.ascx

Not applicable

3.593

20-Aug-2015

04:46

Auditsettings.ascx

Not applicable

3.518

20-Aug-2015

04:46

Auditsettings.aspx

Not applicable

16.530

20-Aug-2015

04:46

Auditsettings.aspx

Not applicable

16.446

20-Aug-2015

04:46

B.jpg

Not applicable

69.476

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

64.923

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

147.476

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

220.692

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

92.195

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

296.515

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

89.871

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

349.302

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

143.994

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

85.543

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

56.322

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

57.826

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

68.406

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

78.688

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

208.939

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

50.355

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

142.097

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

65.184

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

105.110

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

98.938

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

51.327

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

124.826

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

119.665

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

323.554

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

64.657

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

95.602

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

83.334

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

242.919

20-Aug-2015

04:48

B.jpg

Not applicable

98.677

20-Aug-2015

04:48

Barcodeglobalsettings.ascx

Not applicable

1.472

20-Aug-2015

04:46

Barcodeimagefromitem.aspx

Not applicable

309

20-Aug-2015

04:46

Barcodesettings.ascx

Not applicable

1.398

20-Aug-2015

04:46

Bargensettings.ascx

Not applicable

1.522

20-Aug-2015

04:46

Baseitems.aspx

Not applicable

2.810

20-Aug-2015

04:46

Baseitems.aspx

Not applicable

3.452

20-Aug-2015

04:46

Berlin.master

Not applicable

28.631

20-Aug-2015

04:47

Big_button.js

Not applicable

1.987

20-Aug-2015

04:48

Blankwebpartpage.aspx

Not applicable

5.341

20-Aug-2015

04:47

Bodymenu.js

Not applicable

702

20-Aug-2015

04:48

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

8.402

20-Aug-2015

04:46

Bulkwrktaskhandler.aspx

Not applicable

8.368

20-Aug-2015

04:46

Bulkwrktaskip.aspx

Not applicable

2.221

20-Aug-2015

04:46

Button.js

Not applicable

5.444

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

88.728

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

73.763

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

88.289

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

68.598

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

220.464

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

103.865

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

89.436

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

148.847

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

102.513

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

247.961

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

53.982

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

50.490

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

63.391

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

49.273

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

133.845

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

84.883

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

132.119

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

89.648

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

110.883

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

100.340

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

73.255

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

65.672

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

51.530

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

69.128

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

77.445

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

244.081

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

83.970

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

246.149

20-Aug-2015

04:48

C.jpg

Not applicable

302.744

20-Aug-2015

04:48

Catalogarticle.aspx

Not applicable

6.359

20-Aug-2015

04:47

Catalogconfiguration.aspx

Not applicable

17.873

20-Aug-2015

04:47

Catalogwelcome.aspx

Not applicable

6.509

20-Aug-2015

04:47

Category.aspx

Not applicable

17.572

20-Aug-2015

04:46

Cdsourcestatus.aspx

Not applicable

5.764

20-Aug-2015

04:47

Changesitemasterpage.aspx

Not applicable

14.205

20-Aug-2015

04:47

Cmicarabicwordbreaker.dll

15.0.4454.1000

138.336

20-Aug-2015

04:45

Cmscore.resx

Not applicable

100.349

20-Aug-2015

04:47

Cmssitemanager.js

Not applicable

28.681

20-Aug-2015

04:47

Colorpicker.js

Not applicable

8.803

20-Aug-2015

04:48

Colorpicker_menu.js

Not applicable

2.948

20-Aug-2015

04:48

Colorpickerhsvdialog.js

Not applicable

23.345

20-Aug-2015

04:48

Columndefaults.aspx

Not applicable

10.243

20-Aug-2015

04:46

Columnfiltering.ascx

Not applicable

442

20-Aug-2015

04:46

Communityreputationsettings.aspx

Not applicable

36.857

20-Aug-2015

04:47

Communitysearchredirector.aspx

Not applicable

1.039

20-Aug-2015

04:47

Config.js

Not applicable

107

20-Aug-2015

04:48

Configdb.dll

4.0.2450.51

1.665.688

20-Aug-2015

04:49

Configureresulttype.aspx

Not applicable

16.846

20-Aug-2015

04:46

Connectorph.dll

15.0.4719.1000

299.200

20-Aug-2015

04:47

Contactuscontroldialog.aspx

Not applicable

6.407

20-Aug-2015

04:47

Contactuscontroldialog.aspx.js

Not applicable

6.281

20-Aug-2015

04:48

Container.js

Not applicable

2.019

20-Aug-2015

04:48

Containerpicker.dll

4.0.2450.51

51.880

20-Aug-2015

04:49

Contentfollowing.debug.js

Not applicable

26.135

20-Aug-2015

04:46

Contentfollowing.js

Not applicable

11.413

20-Aug-2015

04:46

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Not applicable

5.346

20-Aug-2015

04:47

Contextmenu.js

Not applicable

1.250

20-Aug-2015

04:48

Control_searchresults.html

Not applicable

30.364

20-Aug-2015

04:47

Control_searchresults.js

Not applicable

32.069

20-Aug-2015

04:47

Control_state.js

Not applicable

1.542

20-Aug-2015

04:48

Controlmenu.js

Not applicable

2.049

20-Aug-2015

04:48

Controls.js

Not applicable

588

20-Aug-2015

04:48

Controls.js

Not applicable

708

20-Aug-2015

04:48

Core.dialogs.js

Not applicable

22.473

20-Aug-2015

04:48

Core.js

Not applicable

82.522

20-Aug-2015

04:48

Core.menus.js

Not applicable

306

20-Aug-2015

04:48

Core.state.js

Not applicable

2.238

20-Aug-2015

04:48

Core.table.js

Not applicable

31.913

20-Aug-2015

04:48

Core.utils.js

Not applicable

9.381

20-Aug-2015

04:48

Crawledproperty.aspx

Not applicable

18.047

20-Aug-2015

04:46

Crawllatency.aspx

Not applicable

24.372

20-Aug-2015

04:46

Crawllogurlexplorer.aspx

Not applicable

29.500

20-Aug-2015

04:46

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

8.411

20-Aug-2015

04:46

Createdocsetversion.aspx

Not applicable

8.318

20-Aug-2015

04:46

Createpage.aspx

Not applicable

20.545

20-Aug-2015

04:47

Createpage.aspx

Not applicable

18.659

20-Aug-2015

04:47

Createpage.aspx.js

Not applicable

4.761

20-Aug-2015

04:48

Createpublishingpagedialog.aspx

Not applicable

14.280

20-Aug-2015

04:47

Createwikipage.aspx

Not applicable

3.488

20-Aug-2015

04:47

Csexport.exe

4.0.2450.51

43.672

20-Aug-2015

04:49

Cssearch.dll

4.0.2450.51

129.688

20-Aug-2015

04:49

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

4.460

20-Aug-2015

04:46

Cstwrkflip.aspx

Not applicable

5.000

20-Aug-2015

04:46

Ctdmsettings.aspx

Not applicable

11.329

20-Aug-2015

04:46

Cuioverride.css

Not applicable

775

20-Aug-2015

04:47

Curatedrolluppage.aspx

Not applicable

5.321

20-Aug-2015

04:47

Current.aspx

Not applicable

2.751

20-Aug-2015

04:47

Customcolorpickerdialog.aspx

Not applicable

20.971

20-Aug-2015

04:47

Customcolorpickerdialog.aspx.js

Not applicable

22.316

20-Aug-2015

04:48

Customcssdialog.aspx

Not applicable

5.622

20-Aug-2015

04:47

Customcssdialog.js

Not applicable

784

20-Aug-2015

04:48

Customizereport.aspx

Not applicable

10.151

20-Aug-2015

04:46

Customizereport.aspx

Not applicable

10.344

20-Aug-2015

04:46

D.jpg

Not applicable

105.278

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

55.105

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

104.060

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

155.537

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

696.413

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

118.089

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

148.761

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

124.371

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

113.030

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

114.611

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

46.297

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

39.370

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

319.937

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

93.634

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

265.994

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

1.007.103

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

127.224

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

35.646

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

134.186

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

64.005

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

133.799

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

101.787

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

50.884

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

68.035

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

85.878

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

171.973

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

205.355

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

108.565

20-Aug-2015

04:48

D.jpg

Not applicable

178.160

20-Aug-2015

04:48

Data.js

Not applicable

4.353

20-Aug-2015

04:48

Dateutil.js

Not applicable

4.370

20-Aug-2015

04:48

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.51

244.392

20-Aug-2015

04:49

Debug.js

Not applicable

1.484

20-Aug-2015

04:48

Default.aspx

Not applicable

4.591

20-Aug-2015

04:46

Default.aspx

Not applicable

4.026

20-Aug-2015

04:46

Default.aspx

Not applicable

3.522

20-Aug-2015

04:46

Default.aspx

Not applicable

6.927

20-Aug-2015

04:47

Default.aspx

Not applicable

294

20-Aug-2015

04:48

Default.aspx

Not applicable

1.505

20-Aug-2015

04:46

Default.aspx.js

Not applicable

64.298

20-Aug-2015

04:48

Defaultcase.aspx

Not applicable

4.038

20-Aug-2015

04:46

Deleteobject.sql

Not applicable

2.450

20-Aug-2015

04:49

Disambiguation.aspx

Not applicable

3.499

20-Aug-2015

04:47

Discoveryglobalcontrol.ascx

Not applicable

5.174

20-Aug-2015

04:46

Discoveryproperties.ascx

Not applicable

7.006

20-Aug-2015

04:46

Discoveryquerystatistics.ascx

Not applicable

3.529

20-Aug-2015

04:46

Dispform.aspx

Not applicable

18.342

20-Aug-2015

04:47

Dispform.aspx

Not applicable

4.618

20-Aug-2015

04:46

Dispform.aspx

Not applicable

14.214

20-Aug-2015

04:46

Dispform.aspx

Not applicable

4.269

20-Aug-2015

04:46

Dispform.aspx

Not applicable

13.865

20-Aug-2015

04:46

Dispform.aspx

Not applicable

4.313

20-Aug-2015

04:46

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

3.802

20-Aug-2015

04:46

Dmplaceholder.aspx

Not applicable

3.711

20-Aug-2015

04:46

Docconvlauncher.aspx

Not applicable

6.324

20-Aug-2015

04:46

Docconvloadbalancer.aspx

Not applicable

6.487

20-Aug-2015

04:46

Docidredir.aspx

Not applicable

362

20-Aug-2015

04:46

Docidsettings.aspx

Not applicable

6.517

20-Aug-2015

04:46

Docpicker.aspx

Not applicable

6.514

20-Aug-2015

04:47

Docpicker.aspx.js

Not applicable

1.812

20-Aug-2015

04:48

Docsetadddoc.aspx

Not applicable

4.110

20-Aug-2015

04:46

Docsetexport.aspx

Not applicable

1.061

20-Aug-2015

04:46

Docsethome.aspx

Not applicable

2.912

20-Aug-2015

04:46

Docsetsend.aspx

Not applicable

3.818

20-Aug-2015

04:46

Docsetsettings.aspx

Not applicable

25.243

20-Aug-2015

04:46

Docsetsettings.aspx

Not applicable

23.282

20-Aug-2015

04:46

Docsettemplates.ascx

Not applicable

1.425

20-Aug-2015

04:46

Docsettemplates.ascx

Not applicable

1.415

20-Aug-2015

04:46

Docsetversions.aspx

Not applicable

18.649

20-Aug-2015

04:46

Docsetversions.aspx

Not applicable

18.227

20-Aug-2015

04:46

Documentformat.openxml.dll

2.5.5631.0

5.812.328

19-Aug-2015

03:34

Documentroutersettings.aspx

Not applicable

15.150

20-Aug-2015

04:46

Docxpageconverter.exe

15.0.4747.1000

828.608

20-Aug-2015

04:47

Dom.js

Not applicable

4.812

20-Aug-2015

04:48

Draganddrop.js

Not applicable

19.954

20-Aug-2015

04:48

Dropdown.js

Not applicable

3.744

20-Aug-2015

04:48

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

3.494

20-Aug-2015

04:46

Dropoffzoneroutingform.ascx

Not applicable

3.478

20-Aug-2015

04:46

E.jpg

Not applicable

110.443

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

79.632

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

100.658

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

85.356

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

118.094

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

75.181

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

89.173

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

133.548

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

90.581

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

106.950

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

159.865

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

77.693

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

65.891

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

96.284

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

153.162

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

83.049

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

47.757

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

77.416

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

81.953

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

64.706

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

107.377

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

88.880

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

54.096

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

111.430

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

85.140

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

140.138

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

73.273

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

135.423

20-Aug-2015

04:48

E.jpg

Not applicable

90.671

20-Aug-2015

04:48

Edirectoryma.dll

4.0.2450.51

72.352

20-Aug-2015

04:49

Ediscoveryquerystatistics.ascx

Not applicable

1.356

20-Aug-2015

04:46

Ediscoverytemplate.ascx

Not applicable

3.266

20-Aug-2015

04:46

Editform.aspx

Not applicable

4.595

20-Aug-2015

04:46

Editform.aspx

Not applicable

14.191

20-Aug-2015

04:46

Editform.aspx

Not applicable

4.246

20-Aug-2015

04:46

Editform.aspx

Not applicable

13.842

20-Aug-2015

04:46

Editform.aspx

Not applicable

4.290

20-Aug-2015

04:46

Editingmenu.js

Not applicable

11.048

20-Aug-2015

04:47

Editlink.aspx

Not applicable

14.098

20-Aug-2015

04:49

Editlink.aspx

Not applicable

20.150

20-Aug-2015

04:49

Editlink.aspx

Not applicable

14.110

20-Aug-2015

04:49

Editlink.aspx

Not applicable

20.162

20-Aug-2015

04:49

Editortoolbar.ascx

Not applicable

13.879

20-Aug-2015

04:47

Editqueryrule.aspx

Not applicable

69.075

20-Aug-2015

04:46

Editqueryrule.aspx

Not applicable

73.033

20-Aug-2015

04:46

Editqueryrule.aspx

Not applicable

67.925

20-Aug-2015

04:47

Editrule.aspx

Not applicable

38.903

20-Aug-2015

04:46

Editrule.aspx

Not applicable

39.150

20-Aug-2015

04:46

Editvideoset.aspx

Not applicable

21.824

20-Aug-2015

04:46

Editview.aspx

Not applicable

33.872

20-Aug-2015

04:47

Emailcontacts.ashx

Not applicable

139

20-Aug-2015

04:47

En_es.mdl

Not applicable

258.882

20-Aug-2015

04:47

En_ja.mdl

Not applicable

826.705

20-Aug-2015

04:47

Enhancedsearch.aspx

Not applicable

8.266

20-Aug-2015

04:47

Enterprisewiki.aspx

Not applicable

5.239

20-Aug-2015

04:47

Es_es.mdl

Not applicable

265.318

20-Aug-2015

04:47

Excelcellpicker.aspx

Not applicable

8.485

20-Aug-2015

04:47

Exch2007extension.dll

4.0.2450.51

15.528

20-Aug-2015

04:49

Exch2010extension.dll

4.0.2450.51

15.528

20-Aug-2015

04:49

Exchangema.dll

4.0.2450.51

109.216

20-Aug-2015

04:49

Exemptpolicy.aspx

Not applicable

2.023

20-Aug-2015

04:46

Exp_pdf_server.dll

15.0.4753.1000

142.424

20-Aug-2015

04:46

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

20-Aug-2015

04:46

Expirationconfig.aspx

Not applicable

8.905

20-Aug-2015

04:46

Exportpolicy.aspx

Not applicable

3.609

20-Aug-2015

04:46

F.jpg

Not applicable

115.838

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

112.445

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

120.550

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

160.912

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

219.121

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

91.443

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

144.784

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

92.822

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

67.385

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

63.446

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

63.804

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

141.601

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

151.428

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

60.800

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

94.129

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

46.656

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

248.936

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

113.069

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

53.030

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

57.461

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

76.429

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

116.874

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

66.353

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

127.945

20-Aug-2015

04:48

F.jpg

Not applicable

157.101

20-Aug-2015

04:48

Facetednavigationcontrol.ascx

Not applicable

21.548

20-Aug-2015

04:46

Fastmorph.dll

15.0.4454.1000

2.381.936

20-Aug-2015

04:45

Filter_default.html

Not applicable

19.687

20-Aug-2015

04:47

Filter_default.js

Not applicable

21.014

20-Aug-2015

04:47

Filter_multivalue.html

Not applicable

5.184

20-Aug-2015

04:47

Filter_multivalue.js

Not applicable

6.263

20-Aug-2015

04:47

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.51

182.960

20-Aug-2015

04:49

Flddefedit.aspx

Not applicable

28.386

20-Aug-2015

04:46

Floatingdivdialog.js

Not applicable

17.641

20-Aug-2015

04:48

Followingcommon.debug.js

Not applicable

16.612

20-Aug-2015

04:46

Followingcommon.js

Not applicable

7.444

20-Aug-2015

04:46

Fontsizemenu.js

Not applicable

564

20-Aug-2015

04:48

Fontstylemenu.js

Not applicable

857

20-Aug-2015

04:48

Footerdialog.aspx

Not applicable

10.558

20-Aug-2015

04:47

Footerdialog.js

Not applicable

6.069

20-Aug-2015

04:48

Functionlibrary.dll

4.0.2450.51

47.784

20-Aug-2015

04:49

G.jpg

Not applicable

54.657

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

852.021

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

498.628

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

316.967

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

483.227

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

379.155

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

130.366

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

276.851

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

112.135

20-Aug-2015

04:48

G.jpg

Not applicable

396.806

20-Aug-2015

04:48

G15_01.jpg

Not applicable

334

20-Aug-2015

04:47

G15_02.jpg

Not applicable

481

20-Aug-2015

04:47

G15_03.jpg

Not applicable

907

20-Aug-2015

04:47

G15_04.jpg

Not applicable

1.349

20-Aug-2015

04:47

G15_05.jpg

Not applicable

511

20-Aug-2015

04:47

G15_06.jpg

Not applicable

348

20-Aug-2015

04:47

G15_11.jpg

Not applicable

367

20-Aug-2015

04:47

G15_12.jpg

Not applicable

367

20-Aug-2015

04:47

G15_13.jpg

Not applicable

501

20-Aug-2015

04:47

G15_14.jpg

Not applicable

1.133

20-Aug-2015

04:47

G15_15.jpg

Not applicable

1.075

20-Aug-2015

04:47

G15_16.jpg

Not applicable

1.366

20-Aug-2015

04:47

G15_17.jpg

Not applicable

709

20-Aug-2015

04:47

G15_18.jpg

Not applicable

1.870

20-Aug-2015

04:47

G15_19.jpg

Not applicable

701

20-Aug-2015

04:47

G15_21.jpg

Not applicable

188

20-Aug-2015

04:47

G15_22.jpg

Not applicable

206

20-Aug-2015

04:47

G16_01.jpg

Not applicable

351

20-Aug-2015

04:47

G16_02.jpg

Not applicable

4.254

20-Aug-2015

04:47

G16_03.jpg

Not applicable

403

20-Aug-2015

04:47

G16_11.jpg

Not applicable

431

20-Aug-2015

04:47

G16_12.jpg

Not applicable

1.079

20-Aug-2015

04:47

G16_13.jpg

Not applicable

9.857

20-Aug-2015

04:47

G16_14.jpg

Not applicable

498

20-Aug-2015

04:47

G17_01.jpg

Not applicable

336

20-Aug-2015

04:47

G17_02.jpg

Not applicable

344

20-Aug-2015

04:47

G17_03.jpg

Not applicable

347

20-Aug-2015

04:47

G17_04.jpg

Not applicable

347

20-Aug-2015

04:47

G17_05.jpg

Not applicable

379

20-Aug-2015

04:47

G17_06.jpg

Not applicable

376

20-Aug-2015

04:47

G17_07.jpg

Not applicable

379

20-Aug-2015

04:47

G17_08.jpg

Not applicable

395

20-Aug-2015

04:47

G17_11.jpg

Not applicable

384

20-Aug-2015

04:47

G17_12.jpg

Not applicable

427

20-Aug-2015

04:47

G17_13.jpg

Not applicable

424

20-Aug-2015

04:47

G17_14.jpg

Not applicable

431

20-Aug-2015

04:47

G17_15.jpg

Not applicable

424

20-Aug-2015

04:47

G17_16.jpg

Not applicable

426

20-Aug-2015

04:47

G17_17.jpg

Not applicable

432

20-Aug-2015

04:47

G17_18.jpg

Not applicable

476

20-Aug-2015

04:47

G18_01.jpg

Not applicable

459

20-Aug-2015

04:47

G18_02.jpg

Not applicable

10.979

20-Aug-2015

04:47

G18_03.jpg

Not applicable

11.982

20-Aug-2015

04:47

G18_04.jpg

Not applicable

1.006

20-Aug-2015

04:47

G18_05.jpg

Not applicable

3.532

20-Aug-2015

04:47

G18_06.jpg

Not applicable

803

20-Aug-2015

04:47

G18_07.jpg

Not applicable

733

20-Aug-2015

04:47

G19_01.jpg

Not applicable

356

20-Aug-2015

04:47

G19_02.jpg

Not applicable

4.436

20-Aug-2015

04:47

G19_03.jpg

Not applicable

364

20-Aug-2015

04:47

G19_04.jpg

Not applicable

3.451

20-Aug-2015

04:47

G20_01.jpg

Not applicable

444

20-Aug-2015

04:47

G20_02.jpg

Not applicable

2.120

20-Aug-2015

04:47

G20_03.jpg

Not applicable

1.681

20-Aug-2015

04:47

G20_04.jpg

Not applicable

483

20-Aug-2015

04:47

G20_05.jpg

Not applicable

1.240

20-Aug-2015

04:47

G20_06.jpg

Not applicable

1.757

20-Aug-2015

04:47

G20_07.jpg

Not applicable

4.828

20-Aug-2015

04:47

G20_11.jpg

Not applicable

193

20-Aug-2015

04:47

G20_12.jpg

Not applicable

211

20-Aug-2015

04:47

G20_21.jpg

Not applicable

384

20-Aug-2015

04:47

G20_22.jpg

Not applicable

410

20-Aug-2015

04:47

G20_23.jpg

Not applicable

1.673

20-Aug-2015

04:47

G20_24.jpg

Not applicable

1.580

20-Aug-2015

04:47

G21_01.jpg

Not applicable

683

20-Aug-2015

04:47

G21_02.jpg

Not applicable

20.769

20-Aug-2015

04:47

G22_01.jpg

Not applicable

300

20-Aug-2015

04:47

G22_02.jpg

Not applicable

1.162

20-Aug-2015

04:47

G22_03.jpg

Not applicable

1.175

20-Aug-2015

04:47

G22_04.jpg

Not applicable

1.316

20-Aug-2015

04:47

G23_01.jpg

Not applicable

267

20-Aug-2015

04:47

G23_02.jpg

Not applicable

276

20-Aug-2015

04:47

G23_03.jpg

Not applicable

537

20-Aug-2015

04:47

G23_11.jpg

Not applicable

531

20-Aug-2015

04:47

G23_12.jpg

Not applicable

547

20-Aug-2015

04:47

G23_13.jpg

Not applicable

551

20-Aug-2015

04:47

G23_21.jpg

Not applicable

438

20-Aug-2015

04:47

G23_22.jpg

Not applicable

448

20-Aug-2015

04:47

G23_23.jpg

Not applicable

859

20-Aug-2015

04:47

G23_24.jpg

Not applicable

862

20-Aug-2015

04:47

G23_25.jpg

Not applicable

800

20-Aug-2015

04:47

G23_26.jpg

Not applicable

806

20-Aug-2015

04:47

G23_27.jpg

Not applicable

1.520

20-Aug-2015

04:47

G23_28.jpg

Not applicable

1.375

20-Aug-2015

04:47

G23_29.jpg

Not applicable

1.391

20-Aug-2015

04:47

G23_31.jpg

Not applicable

184

20-Aug-2015

04:47

G23_32.jpg

Not applicable

182

20-Aug-2015

04:47

G24_01.jpg

Not applicable

198

20-Aug-2015

04:47

G24_02.jpg

Not applicable

992

20-Aug-2015

04:47

G24_03.jpg

Not applicable

196

20-Aug-2015

04:47

G24_11.jpg

Not applicable

189

20-Aug-2015

04:47

G24_12.jpg

Not applicable

188

20-Aug-2015

04:47

G37_01.jpg

Not applicable

479

20-Aug-2015

04:47

G37_02.jpg

Not applicable

484

20-Aug-2015

04:47

G37_03.jpg

Not applicable

1.698

20-Aug-2015

04:47

G37_04.jpg

Not applicable

575

20-Aug-2015

04:47

G38_01.jpg

Not applicable

533

20-Aug-2015

04:47

G38_02.jpg

Not applicable

3.830

20-Aug-2015

04:47

G38_03.jpg

Not applicable

723

20-Aug-2015

04:47

G38_04.jpg

Not applicable

919

20-Aug-2015

04:47

G38_05.jpg

Not applicable

928

20-Aug-2015

04:47

G38_06.jpg

Not applicable

1.638

20-Aug-2015

04:47

G38_07.jpg

Not applicable

1.678

20-Aug-2015

04:47

G38_08.jpg

Not applicable

1.669

20-Aug-2015

04:47

G38_11.jpg

Not applicable

193

20-Aug-2015

04:47

G38_12.jpg

Not applicable

212

20-Aug-2015

04:47

G46_1.jpg

Not applicable

118.746

20-Aug-2015

04:47

Galsync.dll

4.0.2450.51

64.152

20-Aug-2015

04:49

Getspotlight.ashx

Not applicable

285

20-Aug-2015

04:46

Globaloptions.dll

4.0.2450.51

281.248

20-Aug-2015

04:49

Group_content.js

Not applicable

2.159

20-Aug-2015

04:47

Group_default.html

Not applicable

5.449

20-Aug-2015

04:47

Group_default.js

Not applicable

6.616

20-Aug-2015

04:47

Grouplistview.dll

4.0.2450.51

129.696

20-Aug-2015

04:49

H.jpg

Not applicable

412.170

20-Aug-2015

04:48

H.jpg

Not applicable

356.238

20-Aug-2015

04:48

H.jpg

Not applicable

86.396

20-Aug-2015

04:48

H.jpg

Not applicable

100.490

20-Aug-2015

04:48

Hashtagprofile.aspx

Not applicable

8.731

20-Aug-2015

04:49

Headerdialog.aspx

Not applicable

12.331

20-Aug-2015

04:47

Headerdialog.js

Not applicable

5.485

20-Aug-2015

04:48

Helppopup.js

Not applicable

6.080

20-Aug-2015

04:48

Hierarchicallistbox.js

Not applicable

30.260

20-Aug-2015

04:47

Hierarchychart.xap

Not applicable

35.288

20-Aug-2015

04:47

Hierarchychart.xap

Not applicable

35.345

20-Aug-2015

04:47

Hig_progcircle_loading24.gif

Not applicable

878

22-Aug-2015

14:33

Hold.aspx

Not applicable

5.682

20-Aug-2015

04:46

Holdreport.aspx

Not applicable

3.145

20-Aug-2015

04:46

Hostcontrollerservice.exe

15.0.4745.1000

32.480

20-Aug-2015

04:47

Htmlcontroldialog.aspx

Not applicable

6.749

20-Aug-2015

04:47

Htmlcontroldialog.aspx.js

Not applicable

8.805

20-Aug-2015

04:48

Htmlutil.dll

15.0.4753.1000

2.615.904

20-Aug-2015

04:46

I.jpg

Not applicable

606.874

20-Aug-2015

04:48

I.jpg

Not applicable

156.666

20-Aug-2015

04:48

I.jpg

Not applicable

477.089

20-Aug-2015

04:48

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.51

92.848

20-Aug-2015

04:49

Igxserver.dll

15.0.4749.1000

10.429.088

20-Aug-2015

04:46

Imagemenu.js

Not applicable

2.610

20-Aug-2015

04:48

Imagepicker.aspx

Not applicable

21.374

20-Aug-2015

04:47

Imagepicker.aspx.js

Not applicable

29.922

20-Aug-2015

04:48

Imagepropdialog.aspx

Not applicable

5.831

20-Aug-2015

04:47

Imagepropdialog.aspx.js

Not applicable

4.655

20-Aug-2015

04:48

Imagerenditionsettings.aspx

Not applicable

9.124

20-Aug-2015

04:47

Imageuploadcommon.js

Not applicable

9.505

20-Aug-2015

04:48

Imageuploader_noactivex.aspx

Not applicable

15.865

20-Aug-2015

04:47

Imageuploaderdialog.js

Not applicable

20.037

20-Aug-2015

04:48

Imageuploaderusage.js

Not applicable

1.792

20-Aug-2015

04:48

Importitemsinnerpage.aspx

Not applicable

11.992

20-Aug-2015

04:47

Importitemspage.aspx

Not applicable

5.823

20-Aug-2015

04:47

Importpolicy.aspx

Not applicable

4.110

20-Aug-2015

04:46

Initialsetup.aspx

Not applicable

6.952

20-Aug-2015

04:49

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

3.037

20-Aug-2015

04:46

Iniwrkflip.aspx

Not applicable

3.032

20-Aug-2015

04:46

Inplacerecordslistsettings.aspx

Not applicable

10.644

20-Aug-2015

04:46

Inplacerecordssettings.aspx

Not applicable

11.898

20-Aug-2015

04:46

Inputcsvfile.aspx

Not applicable

6.465

20-Aug-2015

04:47

Io.js

Not applicable

4.416

20-Aug-2015

04:48

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.51

125.624

20-Aug-2015

04:49

Item_commonhoverpanel_body.html

Not applicable

6.318

20-Aug-2015

04:47

Item_commonhoverpanel_body.js

Not applicable

7.771

20-Aug-2015

04:47

Item_commonitem_body.html

Not applicable

7.330

20-Aug-2015

04:47

Item_commonitem_body.js

Not applicable

8.742

20-Aug-2015

04:47

Item_community_hoverpanel.html

Not applicable

9.443

20-Aug-2015

04:47

Item_community_hoverpanel.js

Not applicable

11.080

20-Aug-2015

04:47

Item_communityportal.html

Not applicable

7.657

20-Aug-2015

04:47

Item_communityportal.js

Not applicable

9.225

20-Aug-2015

04:47

Item_default_hoverpanel.js

Not applicable

4.222

20-Aug-2015

04:47

Item_microblog.html

Not applicable

15.584

20-Aug-2015

04:47

Item_microblog.js

Not applicable

17.108

20-Aug-2015

04:47

Item_microblog_hoverpanel.html

Not applicable

15.840

20-Aug-2015

04:47

Item_microblog_hoverpanel.js

Not applicable

17.457

20-Aug-2015

04:47

Item_pdf.js

Not applicable

4.102

20-Aug-2015

04:47

Item_site.js

Not applicable

4.544

20-Aug-2015

04:47

Item_site_hoverpanel.html

Not applicable

6.143

20-Aug-2015

04:47

Item_site_hoverpanel.js

Not applicable

7.582

20-Aug-2015

04:47

Item_webpage.js

Not applicable

3.827

20-Aug-2015

04:47

Item_webpage_hoverpanel.html

Not applicable

5.178

20-Aug-2015

04:47

Item_webpage_hoverpanel.js

Not applicable

6.608

20-Aug-2015

04:47

Item_word.js

Not applicable

4.157

20-Aug-2015

04:47

Itemexpiration.aspx

Not applicable

11.592

20-Aug-2015

04:46

Itemexpiration.aspx

Not applicable

11.479

20-Aug-2015

04:46

J.jpg

Not applicable

314.141

20-Aug-2015

04:48

J.jpg

Not applicable

458.432

20-Aug-2015

04:48

J.jpg

Not applicable

611.352

20-Aug-2015

04:48

Ja_ja.mdl

Not applicable

997.883

20-Aug-2015

04:47

Ja_res.dict

Not applicable

1.797.427

20-Aug-2015

04:47

Js.js

Not applicable

2.573

20-Aug-2015

04:48

K.jpg

Not applicable

23.237

20-Aug-2015

04:48

K.jpg

Not applicable

531.481

20-Aug-2015

04:48

Keyword.aspx

Not applicable

11.978

20-Aug-2015

04:47

Korwbrkr.dll

15.0.4454.1000

222.320

20-Aug-2015

04:45

Kpilistviewpage.aspx

Not applicable

5.000

20-Aug-2015

04:47

L.jpg

Not applicable

384.086

20-Aug-2015

04:48

Labelimage.aspx

Not applicable

375

20-Aug-2015

04:46

Labelsettings.ascx

Not applicable

9.245

20-Aug-2015

04:46

Laed.dll

15.0.4490.1000

139.872

20-Aug-2015

04:45

Languagepickercontrol.ascx

Not applicable

5.078

20-Aug-2015

04:47

Languages.aspx

Not applicable

2.811

20-Aug-2015

04:46

Languages.aspx

Not applicable

3.453

20-Aug-2015

04:46

Layouts.js

Not applicable

3.475

20-Aug-2015

04:48

Linkdialog.aspx

Not applicable

17.975

20-Aug-2015

04:47

Linkdialog.aspx.js

Not applicable

17.402

20-Aug-2015

04:48

Linkedit.aspx

Not applicable

4.208

20-Aug-2015

04:47

Linkedit.js

Not applicable

1.975

20-Aug-2015

04:48

Listcategories.aspx

Not applicable

12.337

20-Aug-2015

04:46

Listcategories.aspx

Not applicable

14.420

20-Aug-2015

04:46

Listcontentsourcescontrol.ascx

Not applicable

11.109

20-Aug-2015

04:46

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

15.461

20-Aug-2015

04:46

Listcrawledproperties.aspx

Not applicable

17.546

20-Aug-2015

04:46

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

14.575

20-Aug-2015

04:46

Listdisplaygroups.aspx

Not applicable

21.655

20-Aug-2015

04:47

Listkeywords.aspx

Not applicable

6.583

20-Aug-2015

04:47

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

17.544

20-Aug-2015

04:46

Listmanagedproperties.aspx

Not applicable

19.627

20-Aug-2015

04:46

Listqueryrules.aspx

Not applicable

19.863

20-Aug-2015

04:46

Listqueryrules.aspx

Not applicable

14.870

20-Aug-2015

04:47

Listqueryrules.aspx

Not applicable

16.020

20-Aug-2015

04:46

Listservernamemappings.aspx

Not applicable

11.422

20-Aug-2015

04:46

Lmtcontroldialog.aspx

Not applicable

8.162

20-Aug-2015

04:47

Lmtcontroldialog.aspx.js

Not applicable

6.916

20-Aug-2015

04:48

Loc.js

Not applicable

258

20-Aug-2015

04:48

Locationcontroldialog.aspx

Not applicable

10.520

20-Aug-2015

04:47

Locationcontroldialog.aspx.js

Not applicable

18.841

20-Aug-2015

04:48

Logging.dll

4.0.2450.51

18.584

20-Aug-2015

04:49

Lyon.master

Not applicable

28.590

20-Aug-2015

04:47

M.jpg

Not applicable

423.548

20-Aug-2015

04:48

Maexecution.dll

4.0.2450.51

240.288

20-Aug-2015

04:49

Maexport.exe

4.0.2450.51

23.704

20-Aug-2015

04:49

Mahostm.dll

4.0.2450.51

326.808

20-Aug-2015

04:49

Mahostn.dll

4.0.2450.51

97.432

20-Aug-2015

04:49

Mailbox.master

Not applicable

22.009

20-Aug-2015

04:47

Managecrawlrulescontrol.ascx

Not applicable

7.525

20-Aug-2015

04:46

Managectpublishing.aspx

Not applicable

5.453

20-Aug-2015

04:47

Managedproperty.aspx

Not applicable

36.542

20-Aug-2015

04:46

Managefiletypes.aspx

Not applicable

11.346

20-Aug-2015

04:46

Manageimagerenditions.aspx

Not applicable

9.741

20-Aug-2015

04:47

Manageitemscheduling.aspx

Not applicable

8.551

20-Aug-2015

04:47

Managelinks.aspx

Not applicable

9.851

20-Aug-2015

04:49

Managelinks.aspx

Not applicable

9.863

20-Aug-2015

04:49

Managementpolicyrule.moss.sql

Not applicable

203.055

20-Aug-2015

04:49

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

9.320

20-Aug-2015

04:49

Manageprivacypolicy.aspx

Not applicable

9.332

20-Aug-2015

04:49

Managequeryclienttypescontrol.ascx

Not applicable

6.068

20-Aug-2015

04:46

Manageresultblock.aspx

Not applicable

35.758

20-Aug-2015

04:46

Manageresultblock.aspx

Not applicable

40.665

20-Aug-2015

04:46

Manageresultblock.aspx

Not applicable

35.136

20-Aug-2015

04:47

Manageresultsourcescontrol.ascx

Not applicable

10.807

20-Aug-2015

04:46

Manageservicepermissions.aspx

Not applicable

22.825

20-Aug-2015

04:49

Managesitehitrules.aspx

Not applicable

6.389

20-Aug-2015

04:46

Managesocialitems.aspx

Not applicable

14.133

20-Aug-2015

04:49

Managesocialitems.aspx

Not applicable

14.145

20-Aug-2015

04:49

Managevideorenditions.aspx

Not applicable

4.987

20-Aug-2015

04:46

Mapackager.exe

4.0.2450.51

43.680

20-Aug-2015

04:49

Mapropertypages.dll

4.0.2450.51

350.888

20-Aug-2015

04:49

Matchingrule.aspx

Not applicable

18.743

20-Aug-2015

04:47

Mcrypt.dll

4.0.2450.51

2.858.648

20-Aug-2015

04:49

Mediaplayer.xap

Not applicable

42.338

20-Aug-2015

04:47

Membership.moss.sql

Not applicable

181.346

20-Aug-2015

04:49

Menupane.js

Not applicable

9.205

20-Aug-2015

04:48

Menus.js

Not applicable

25.023

20-Aug-2015

04:48

Mergecelldialog.aspx

Not applicable

4.471

20-Aug-2015

04:47

Mergecelldialog.aspx.js

Not applicable

762

20-Aug-2015

04:48

Metadatacolsettings.aspx

Not applicable

5.365

20-Aug-2015

04:47

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

4.646

20-Aug-2015

04:46

Metadatanavkeyfilters.ascx

Not applicable

4.516

20-Aug-2015

04:46

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

2.685

20-Aug-2015

04:46

Metadatanavtree.ascx

Not applicable

2.686

20-Aug-2015

04:46

Metanavpernode.aspx

Not applicable

13.926

20-Aug-2015

04:46

Metanavpernode.aspx

Not applicable

14.134

20-Aug-2015

04:46

Metanavsettings.aspx

Not applicable

14.595

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.acronymdefinitionproviderflow.dll

15.0.4490.1000

40.544

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.bestbetproviderflow.dll

15.0.4490.1000

20.576

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116.920

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.ceres.analysisengine.engine.dll

15.0.4448.1000

342.640

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.ceres.analysisengine.operators.dll

15.0.4448.1000

83.056

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.concurrent.dll

15.0.4490.1000

14.944

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.constants.dll

15.0.4490.1000

13.408

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.iobuffer.dll

15.0.4490.1000

34.416

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

15.0.4490.1000

88.672

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.tools.sandbox.sandboxlauncher.dll

15.0.4490.1000

19.568

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.utils.dll

15.0.4637.1000

246.456

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.common.wcfutils.dll

15.0.4490.1000

36.464

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.admin.dll

15.0.4490.1000

12.384

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.aliaslookup.dll

15.0.4490.1000

49.760

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.annotationprimitives.dll

15.0.4490.1000

30.304

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.bundles.dll

15.0.4490.1000

39.520

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

35.424

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.component.dll

15.0.4675.1000

285.368

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.componentclient.exe

15.0.4490.1000

65.648

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.datamodel.recordserializer.dll

15.0.4490.1000

48.240

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.fields.dll

15.0.4490.1000

41.568

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.liveevaluators.dll

15.0.4490.1000

58.464

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

15.0.4561.1000

280.768

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.nlpoperators.dll

15.0.4561.1000

148.672

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.operators.builtin.dll

15.0.4639.1000

327.864

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.operators.dll

15.0.4490.1000

36.448

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.component.dll

15.0.4631.1000

54.976

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.evaluators.dll

15.0.4490.1000

88.160

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.parsing.operators.dll

15.0.4490.1000

76.896

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.processing.builtin.dll

15.0.4733.1000

716.480

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.processing.dll

15.0.4490.1000

78.944

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.processing.mars.dll

15.0.4490.1000

61.024

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.properties.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.recordcache.dll

15.0.4490.1000

16.480

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.recordtype.dll

15.0.4490.1000

12.896

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.repository.dll

15.0.4490.1000

100.448

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.services.dll

15.0.4490.1000

98.928

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.submittercomponent.dll

15.0.4490.1000

118.368

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.types.dll

15.0.4490.1000

17.008

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.contentengine.util.dll

15.0.4553.1000

109.248

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.admin.dll

15.0.4490.1000

17.504

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.adminservice.dll

15.0.4521.1000

78.016

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.clustering.dll

15.0.4490.1000

58.976

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.configuration.dll

15.0.4490.1000

54.384

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.constellation.dll

15.0.4490.1000

62.048

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.deployment.dll

15.0.4490.1000

50.800

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.eventhistory.dll

15.0.4490.1000

29.808

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.framework.dll

15.0.4545.1000

144.576

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.hostcontroller.dll

15.0.4490.1000

36.464

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.internalservices.dll

15.0.4545.1000

76.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.logging.dll

15.0.4490.1000

38.512

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.management.dll

15.0.4490.1000

47.712

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.node.dll

15.0.4545.1000

149.696

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.package.dll

15.0.4490.1000

82.528

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.remoting.dll

15.0.4545.1000

80.064

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.services.dll

15.0.4490.1000

141.936

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.storage.dll

15.0.4490.1000

78.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.systemmanager.dll

15.0.4545.1000

93.376

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.client.dll

15.0.4490.1000

27.744

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

48.240

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.tools.management.systemcontroller.dll

15.0.4490.1000

38.000

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.transport.dll

15.0.4490.1000

47.712

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.coreservices.utils.dll

15.0.4490.1000

41.568

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.diagnostics.dll

15.0.4637.1000

893.632

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.diagnostics.native.dll

15.0.4699.1000

460.472

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.diagnostics.sharepoint.dll

15.0.4514.1000

28.352

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.interop.dll

15.0.4490.1000

30.320

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.jpeg.dll

15.0.4490.1000

135.264

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.common.metro.dll

15.0.4490.1000

33.888

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.docx.dll

15.0.4741.1000

125.120

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.filter.dll

15.0.4745.1000

132.288

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.gif.dll

15.0.4490.1000

18.016

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.html.dll

15.0.4490.1000

1.158.256

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.jpeg.dll

15.0.4490.1000

18.032

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

15.0.4753.1000

4.189.376

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.plaintext.dll

15.0.4490.1000

16.480

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pptx.dll

15.0.4490.1000

116.848

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.simplexml.dll

15.0.4490.1000

22.128

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.client.dll

15.0.4745.1000

28.864

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.common.dll

15.0.4745.1000

20.672

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.core.dll

15.0.4745.1000

163.008

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formatdetector.dll

15.0.4701.1000

110.784

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.docparsing.runtime.formathandler.dll

15.0.4745.1000

39.616

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.dll

15.0.4490.1000

122.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

73.824

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.engine.dll

15.0.4490.1000

256.096

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.engine.wcftransport.dll

15.0.4490.1000

24.688

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

116.848

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.operators.core.dll

15.0.4490.1000

48.224

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

15.0.4651.1000

281.272

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.operators.parsing.dll

15.0.4490.1000

63.600

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.processing.builtin.dll

15.0.4490.1000

140.400

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.processing.dll

15.0.4490.1000

187.504

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.evaluation.services.dll

15.0.4490.1000

72.288

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.external.contentapi.dll

15.0.4490.1000

159.344

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

25.712

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.controller.dll

15.0.4490.1000

58.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.logging.dll

15.0.4490.1000

27.744

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.repository.dll

15.0.4541.1000

71.360

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfclient.dll

15.0.4490.1000

15.456

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcfserver.dll

15.0.4490.1000

44.144

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.hostcontroller.wcftypes.dll

15.0.4490.1000

25.712

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.component.dll

15.0.4490.1000

150.640

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.fields.dll

15.0.4490.1000

16.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.datamodel.types.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.builtin.dll

15.0.4490.1000

40.560

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.operators.dll

15.0.4490.1000

13.408

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

15.0.4639.1000

252.608

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.services.dll

15.0.4490.1000

52.848

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

20.592

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.interactionengine.tools.processingengineapi.dll

15.0.4490.1000

15.968

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.annotationstore.dll

15.0.4490.1000

129.120

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.automata.dll

15.0.4490.1000

65.136

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.diagnostics.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

15.0.4490.1000

67.696

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.dictionaryinterface.dll

15.0.4490.1000

40.032

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.ese.interop.dll

15.0.4490.1000

168.544

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.indextokenizer.dll

15.0.4490.1000

28.256

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

15.0.4490.1000

24.688

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercompiler.dll

15.0.4490.1000

36.464

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.patternmatchercoreengine.dll

15.0.4490.1000

28.256

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.regularexpressions.dll

15.0.4490.1000

171.120

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

15.0.4539.1000

93.888

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.richtypes.dll

15.0.4741.1000

78.528

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.stringdistance.dll

15.0.4490.1000

18.032

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.transformers.dll

15.0.4490.1000

161.376

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

15.0.4525.1000

106.688

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchanalytics.analytics.dll

15.0.4703.1000

212.664

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.ceres.searchanalytics.operators.dll

15.0.4675.1000

159.928

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.admin.dll

15.0.4557.1000

79.552

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.cheetah.dll

15.0.4490.1000

15.472

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

15.0.4545.1000

49.344

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

15.0.4625.1000

79.552

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.cmdlets.dll

15.0.4490.1000

41.056

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.contentrouter.dll

15.0.4490.1000

42.592

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.contenttargets.indexrouter.dll

15.0.4490.1000

54.880

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.documentmodel.dll

15.0.4490.1000

21.600

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.fastserver.managed.dll

15.0.4747.1000

18.751.680

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.fastservermessages.dll

15.0.4490.1000

100.960

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.filetransfer.dll

15.0.4490.1000

40.544

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.generationcontroller.dll

15.0.4490.1000

109.168

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.indexcontroller.dll

15.0.4567.1000

181.952

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.abstractindex.dll

15.0.4490.1000

57.968

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.indexes.fastserverindex.dll

15.0.4567.1000

94.912

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.journal.dll

15.0.4490.1000

190.064

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.journalreceiver.dll

15.0.4675.1000

40.128

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

15.0.4490.1000

60.000

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

15.0.4667.1000

233.656

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.repartitioncomponent.dll

15.0.4490.1000

32.352

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalog.dll

15.0.4557.1000

48.320

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.schema.schemacatalogproxy.dll

15.0.4490.1000

18.528

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.search.dll

15.0.4490.1000

42.608

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

15.0.4490.1000

76.896

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.services.dll

15.0.4667.1000

127.160

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.storagecleaner.dll

15.0.4490.1000

22.624

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.tango.dll

15.0.4569.1502

7.504.064

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchcore.utils.dll

15.0.4490.1000

89.184

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.ceres.searchvsswriter.dll

15.0.4719.1000

60.608

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

15.0.4448.1000

198.752

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.clientresourceview.extractor.dll

15.0.4490.1000

12.896

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.clientresourceview.flowservice.dll

15.0.4490.1000

26.208

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.clientresourceview.parser.dll

15.0.4490.1000

12.896

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.clientresourceview.propertyset.dll

15.0.4490.1000

13.408

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.clientresourceview_compoundoperators.dll

15.0.4490.1000

13.408

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.compoundoperator.companyextractor.dll

15.0.4490.1000

26.720

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.contentalignmentflow.dll

15.0.4490.1000

26.208

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.crawleracronymextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawleralertsdatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

17.504

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawleraliasnormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerccametadatagenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlercomputefiletypesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlercontentenrichmentsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.crawlerdefinitionclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerdocumentretrievalsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerdocumentsignaturegenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerdocumentsummarygenerationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerflow.dll

15.0.4639.1000

57.528

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerhowtoclassificationsubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerindexingsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.448

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.crawlerlanguagedetectorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerlinkdeletesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlernoindexsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerphonenumbernormalizationsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

15.0.4615.1000

24.768

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlersearchanalyticssubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlersecurityinsertsubflow.dll

15.0.4639.1000

15.032

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlertermextractorsubflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.crawlerwordbreakersubflow.dll

15.0.4490.1000

15.968

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.customdictionarydeployment.dll

15.0.4490.1000

20.064

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.customentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

106.080

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.cxddeploymentcaseinsensitive.dll

15.0.4490.1000

15.968

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.cxddeploymentcasesensitive.dll

15.0.4490.1000

15.984

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.database.typemap.dll

15.0.4490.1000

15.456

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.51

60.160

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.docparsing.dll

15.0.4490.1000

29.280

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.docparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

28.784

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.exchangesearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.568

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.fsut.dll

15.0.4490.1000

112.240

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.51

31.480

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.51

16.096

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.51

51.920

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11.168

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.51

80.600

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.51

39.624

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.langencid.dll

15.0.4490.1000

12.400

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.linguisticcomponentsstatus.dll

15.0.4490.1000

12.912

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.lowercasediacriticsremover.dll

15.0.4490.1000

40.544

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.metadataextractorsubflow.dll

15.0.4657.1000

21.176

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.51

14.536

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12.496

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.51

84.688

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

59.272

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.office.businessapplications.tools.dll

15.0.4699.1000

571.584

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.client.policy.phone.dll

15.0.4420.1017

19.600

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.client.policy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

20.120

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.documentmanagement.dll

15.0.4749.1000

496.328

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

15.0.4747.1000

155.344

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.documentmanagement.serverstub.dll

15.0.4701.1000

59.144

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.htmltrans.launcher.util.dll

15.0.4454.1000

24.176

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.irm.formprotector.dll

15.0.4454.1000

149.640

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.irm.msoprotector.dll

15.0.4454.1000

47.752

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.irm.ofcprotector.dll

15.0.4454.1000

41.584

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.irm.pdfprotector.dll

15.0.4454.1000

24.688

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

15.0.4729.1000

1.139.944

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.ofc.dll

15.0.0.0

34.984

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.policy.dll

15.0.4749.1000

1.153.200

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.policy.intl.dll

15.0.4741.1000

92.864

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.policy.pages.dll

15.0.4599.1000

320.184

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.securestoreservice.dll

15.0.4454.1000

403.048

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.server.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

194.240

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.conversions.dll

15.0.4599.1000

24.776

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

15.0.4569.1000

76.504

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

15.0.4569.1000

35.040

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.dll

15.0.4749.1000

2.681.520

22-Aug-2015

14:34

Microsoft.office.server.dll-format.ps1xml

Not applicable

12.664

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

15.0.4731.1000

155.336

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.intl.dll

15.0.4731.1000

268.512

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4745.1000

789.184

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.server.openxml.dll

15.0.4747.1000

880.320

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.sandbox.dll

15.0.4747.1000

177.872

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.administration.mssitlb.dll

Not applicable

90.792

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.server.search.applications.dll

15.0.4745.1000

225.984

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

15.0.4745.1000

199.360

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.connector.dll

15.0.4745.1000

1.558.720

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.dll

15.0.4753.1001

15.519.936

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.etw.dll

15.0.4521.1000

1.232.064

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

15.0.4745.1000

80.064

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.intl.dll

15.0.4753.1001

962.672

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.native.dll

15.0.4753.1000

501.344

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.portability.dll

15.0.4745.1000

16.064

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.powershell.dll

15.0.4745.1000

299.712

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.query.dll

15.0.4745.1000

838.848

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

15.0.4745.1000

39.616

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.search.serverproxy.dll

15.0.4745.1000

223.944

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4749.1000

3.173.576

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.9.4745.1000

787.680

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.server.userprofiles.dll-format.ps1xml

Not applicable

14.812

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376.488

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

15.0.4603.1000

249.064

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.office.server.workmanagement.datamodel.dll

15.0.4466.1000

140.920

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.server.workmanagement.dll

15.0.4673.1000

691.904

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.server.workmanagement.ui.dll

15.0.4719.1000

131.272

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

15.0.4502.1000

278.216

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4699.1000

2.551.000

22-Aug-2015

14:34

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4511.1000

193.728

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4519.1000

57.536

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4514.1000

28.352

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

15.0.4611.1000

220.896

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4747.1000

177.872

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.workflow.actions.dll

15.0.4627.1000

145.104

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.workflow.pages.dll

15.0.4711.1000

88.272

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.office.workflowsoap.dll

15.0.4448.1000

53.848

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.ootbentityextractionsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.opensearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

21.088

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peopleanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.432

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peopleanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

15.984

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peopleexpertisesubflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peoplefuzzynamematchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

15.472

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peoplekeywordparsingsubflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peoplelinguisticssubflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peopleresultretrievalandprocessingsubflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peoplesearchflow.dll

15.0.4490.1000

20.592

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.peoplesecuritysubflow.dll

15.0.4490.1000

14.944

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.personalfavoritesproviderflow.dll

15.0.4490.1000

19.040

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.productivitysearchflow.dll

15.0.4490.1000

21.600

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.queryclassificationdictionarycompilationflow.dll

15.0.4490.1000

19.552

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.queryruleconditionmatchingsubflow.dll

15.0.4490.1000

20.080

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.queryspellingcorrectionproperties.dll

15.0.4490.1000

12.896

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.recommendationsproperties.dll

15.0.4490.1000

12.384

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.remotesharepointflow.dll

15.0.4490.1000

18.016

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.51

80.600

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.51

760.512

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.51

989.904

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.51

15.640

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.51

51.968

20-Aug-2015

04:49

Microsoft.searchanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.searchanalyticsinputflow.dll

15.0.4490.1000

16.992

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.searchanalyticsoutputflow.dll

15.0.4490.1000

18.032

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.searchauthorityinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.920

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.searchclicksanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

20.064

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.searchdemotedinputflow.dll

15.0.4490.1000

13.936

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.searchreportsanalysisinputflow.dll

15.0.4490.1000

18.544

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.dll

15.0.4701.1000

26.840

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.phone.dll

15.0.4701.1000

26.336

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.client.documentmanagement.silverlight.dll

15.0.4701.1000

26.864

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.client.publishing.phone.dll

15.0.4420.1017

61.600

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.client.publishing.silverlight.dll

15.0.4420.1017

61.608

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.client.search.applications.silverlight.dll

15.0.4420.1017

17.600

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.client.search.dll

15.0.4745.1000

66.752

20-Aug-2015

03:39

Microsoft.sharepoint.client.search.silverlight.dll

15.0.4745.1000

65.240

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.phone.dll

15.0.4420.1017

71.320

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.taxonomy.silverlight.dll

15.0.4420.1017

71.336

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145.616

20-Aug-2015

03:39

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.phone.dll

15.0.4745.1000

144.600

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.silverlight.dll

15.0.4745.1000

144.616

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.cmis.bindings.dll

15.0.4454.1000

154.208

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

15.0.4448.1000

225.392

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.portal.dll

15.0.4753.1000

6.061.656

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

15.0.4561.1000

1.250.528

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.portal.proxy.dll

15.0.4567.1000

66.728

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

15.0.4569.1000

196.296

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

15.0.4745.1000

4.848.832

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

52.896

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4454.1000

163.424

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

19.592

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

34.536

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

445.120

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

34.984

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4509.1000

125.672

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

15.0.4737.1000

1.340.600

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

15.0.4490.1000

22.624

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

15.0.4481.1000

24.630.368

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.thesaurusdeployment.dll

15.0.4490.1000

19.040

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.usageanalyticsfeederflow.dll

15.0.4490.1000

19.056

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.usageanalyticsreportingapidumperflow.dll

15.0.4490.1000

14.960

20-Aug-2015

04:47

Microsoft.usageanalyticsupdateflow.dll

15.0.4490.1000

23.648

20-Aug-2015

04:45

Microsoftajax.js

Not applicable

99.358

20-Aug-2015

04:48

Miisactivate.exe

4.0.2450.51

23.712

20-Aug-2015

04:49

Miisclient.exe

4.0.2450.51

830.112

20-Aug-2015

04:49

Miiserver.exe

4.0.2450.51

2.902.680

20-Aug-2015

04:49

Miiskmu.exe

4.0.2450.51

375.448

20-Aug-2015

04:49

Miisrcw.dll

4.0.2450.51

39.576

20-Aug-2015

04:49

Mmscntrl.dll

4.0.2450.51

300.184

20-Aug-2015

04:49

Mmsevent.dll

4.0.2450.47

8.016

20-Aug-2015

04:49

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.51

80.896

20-Aug-2015

04:49

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.47

86.872

20-Aug-2015

04:49

Mmsmaad.dll

4.0.2450.51

583.832

20-Aug-2015

04:49

Mmsmads.dll

4.0.2450.51

523.416

20-Aug-2015

04:49

Mmsmaed.dll

4.0.2450.51

495.768

20-Aug-2015

04:49

Mmsmaext.dll

4.0.2450.51

473.752

20-Aug-2015

04:49

Mmsmafim.dll

4.0.2450.51

84.632

20-Aug-2015

04:49

Mmsmaip.dll

4.0.2450.51

529.560

20-Aug-2015

04:49

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.51

428.184

20-Aug-2015

04:49

Mmsperf.dll

4.0.2450.47

22.864

20-Aug-2015

04:49

Mmsps.dll

4.0.2450.47

177.488

20-Aug-2015

04:49

Mmsscpth.dll

4.0.2450.51

3.052.696

20-Aug-2015

04:49

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.51

165.016

20-Aug-2015

04:49

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.51

39.584

20-Aug-2015

04:49

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.51

954.008

20-Aug-2015

04:49

Mmsuishell.dll

4.0.2450.51

199.328

20-Aug-2015

04:49

Mmsutils.dll

4.0.2450.51

231.064

20-Aug-2015

04:49

Mmswmi.dll

4.0.2450.51

150.680

20-Aug-2015

04:49

Modwrkflip.aspx

Not applicable

2.344

20-Aug-2015

04:46

Modwrkflip.aspx

Not applicable

2.335

20-Aug-2015

04:46

Morecolorsdialog.aspx

Not applicable

6.416

20-Aug-2015

04:47

Morecolorsdialog.aspx.js

Not applicable

1.431

20-Aug-2015

04:48

Msdym7.dll

15.0.4699.1000

948.896

20-Aug-2015

04:45

Msdym7.lex

15.0.4751.1000

428.032

20-Aug-2015

04:45

Msgfilt.dll

15.0.4454.1000

40.040

20-Aug-2015

04:45

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

20-Aug-2015

04:46

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

20-Aug-2015

04:46

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

20-Aug-2015

04:46

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

20-Aug-2015

04:46

Msores.dll

15.0.4733.1000

112.326.848

20-Aug-2015

04:45

Msoserver.dll

15.0.4753.1000

25.723.488

20-Aug-2015

04:46

Msptls.dll

15.0.4745.1000

1.522.880

20-Aug-2015

04:45

Msscpi.dll

15.0.4753.1001

564.320

20-Aug-2015

04:47

Mssdmn.exe

15.0.4753.1001

755.392

20-Aug-2015

04:47

Mssearch.exe

15.0.4753.1001

526.440

20-Aug-2015

04:47

Msslad.dll

15.0.4753.1001

436.832

20-Aug-2015

04:46

Msspell7.dll

15.0.4699.1000

916.680

20-Aug-2015

04:46

Mssph.dll

15.0.4753.1001

1.363.648

20-Aug-2015

04:47

Mssrch.dll

15.0.4753.1001

3.380.928

20-Aug-2015

04:46

Mstr4tsc.dll

15.0.4703.1000

109.232

20-Aug-2015

04:47

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

608.080

19-Aug-2015

03:34

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

829.264

19-Aug-2015

03:34

Mswb7.dll

15.0.4699.1000

396.504

20-Aug-2015

04:45

Mswb70011.dll

15.0.4699.1000

1.067.736

20-Aug-2015

04:45

Mswb7001e.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

20-Aug-2015

04:45

Mswb70404.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

20-Aug-2015

04:45

Mswb70804.dll

15.0.4699.1000

1.067.744

20-Aug-2015

04:45

Mvdesigner.dll

4.0.2450.51

166.560

20-Aug-2015

04:49

Mvviewer.dll

4.0.2450.51

101.016

20-Aug-2015

04:49

Mydocs.debug.js

Not applicable

47.308

20-Aug-2015

04:46

Mydocs.js

Not applicable

22.757

20-Aug-2015

04:46

Mydocviewpage.aspx

Not applicable

6.060

20-Aug-2015

04:49

Mylinks.debug.js

Not applicable

4.508

20-Aug-2015

04:46

Mylinks.js

Not applicable

1.603

20-Aug-2015

04:46

Mysite.master

Not applicable

22.012

20-Aug-2015

04:49

Mysite15.master

Not applicable

33.557

20-Aug-2015

04:49

Mysiterecommendations.debug.js

Not applicable

51.228

20-Aug-2015

04:46

Mysiterecommendations.js

Not applicable

26.559

20-Aug-2015

04:46

Mysitetopnavigation.ascx

Not applicable

5.386

20-Aug-2015

04:49

Navigation.aspx

Not applicable

11.800

20-Aug-2015

04:47

Navigation.aspx.js

Not applicable

8.381

20-Aug-2015

04:48

Newdocset.aspx

Not applicable

3.250

20-Aug-2015

04:46

Newform.aspx

Not applicable

4.276

20-Aug-2015

04:46

Newform.aspx

Not applicable

14.048

20-Aug-2015

04:46

Newform.aspx

Not applicable

4.316

20-Aug-2015

04:46

Newimagerenditionsettings.aspx

Not applicable

10.613

20-Aug-2015

04:47

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Not applicable

14.330

20-Aug-2015

04:49

Newtabledialog.aspx

Not applicable

9.310

20-Aug-2015

04:47

Newtabledialog.aspx.js

Not applicable

10.023

20-Aug-2015

04:48

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

63.960

20-Aug-2015

04:46

Newtranslationmanagement.aspx

Not applicable

63.501

20-Aug-2015

04:46

Nightandday.master

Not applicable

23.551

20-Aug-2015

04:47

Nl7data0011.dll

15.0.4454.1000

7.868.056

20-Aug-2015

04:45

Nl7data001e.dll

15.0.4454.1000

1.048.224

20-Aug-2015

04:45

Nl7data0404.dll

15.0.4454.1000

2.571.944

20-Aug-2015

04:45

Nl7data0804.dll

15.0.4454.1000

3.680.424

20-Aug-2015

04:45

Nl7models0007.dll

15.0.4661.1000

6.443.768

20-Aug-2015

04:45

Nl7models0009.dll

15.0.4751.1000

5.560.568

20-Aug-2015

04:45

Nl7models000a.dll

15.0.4673.1000

6.150.392

20-Aug-2015

04:45

Nl7models000c.dll

15.0.4665.1000

5.657.328

20-Aug-2015

04:45

Nlhtml.dll

15.0.4705.1000

187.568

20-Aug-2015

04:45

Nocrawlsettings.aspx

Not applicable

8.391

20-Aug-2015

04:47

Noderunner.exe

15.0.4490.1000

42.112

20-Aug-2015

04:45

Noderunner.exe.config

Not applicable

4.547

20-Aug-2015

04:47

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.51

121.520

20-Aug-2015

04:49

Noteswebservice.dll

15.0.4753.1001

994.912

20-Aug-2015

04:47

Ntma.dll

4.0.2450.51

55.952

20-Aug-2015

04:49

Oartodfserver.dll

15.0.4749.1000

3.831.472

20-Aug-2015

04:46

Oartserver.dll

15.0.4749.1000

21.650.616

20-Aug-2015

04:46

Objectlauncher.dll

4.0.2450.51

12.968

20-Aug-2015

04:49

Objects_storedprocedures.moss.sql

Not applicable

386.449

20-Aug-2015

04:49

Objectschema_storedprocedures.sql

Not applicable

77.710

20-Aug-2015

04:49

Objectviewers.dll

4.0.2450.51

207.520

20-Aug-2015

04:49

Odffilt.dll

15.0.4747.1000

965.336

20-Aug-2015

04:45

Offfilt.dll

15.0.4454.1000

326.224

20-Aug-2015

04:45

Offfiltx.dll

15.0.4747.1000

1.180.376

20-Aug-2015

04:45

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

20-Aug-2015

04:45

Officeserveradmin.resx

Not applicable

17.843

20-Aug-2015

04:46

Offxml.dll

15.0.4699.1000

184.496

20-Aug-2015

04:45

Oldialog.js

Not applicable

41.426

20-Aug-2015

04:48

Onifilter.dll

15.0.4747.1000

2.160.824

20-Aug-2015

04:45

Operations.dll

4.0.2450.51

76.448

20-Aug-2015

04:49

Osafehtm.dll

15.0.4627.1000

278.712

20-Aug-2015

04:46

Osrv.resx

Not applicable

8.765

20-Aug-2015

04:46

Osrvcore.resx

Not applicable

33.946

20-Aug-2015

04:46

Osssearchresults.aspx

Not applicable

2.819

20-Aug-2015

04:46

Osssearchresults.aspx

Not applicable

9.846

20-Aug-2015

04:47

Page_model.js

Not applicable

51.127

20-Aug-2015

04:48

Pagebgimagedialog.aspx

Not applicable

7.887

20-Aug-2015

04:47

Pagebgimagedialog.aspx.js

Not applicable

2.181

20-Aug-2015

04:48

Pagefromdoclayout.aspx

Not applicable

3.592

20-Aug-2015

04:47

Pageproperties.aspx

Not applicable

18.953

20-Aug-2015

04:47

Pageproperties.aspx.js

Not applicable

4.410

20-Aug-2015

04:48

Pagetemplateproperties.aspx

Not applicable

11.634

20-Aug-2015

04:47

Pagetemplateproperties.aspx.js

Not applicable

2.022

20-Aug-2015

04:48

Pagingcontrol.js

Not applicable

7.720

20-Aug-2015

04:48

Parserserver.exe

15.0.4490.1000

26.720

20-Aug-2015

04:45

Paypalcontroldialog.aspx

Not applicable

5.942

20-Aug-2015

04:47

Paypalcontroldialog.aspx.js

Not applicable

7.616

20-Aug-2015

04:48

Peoplesearchresults.aspx

Not applicable

3.945

20-Aug-2015

04:46

Photoupload.js

Not applicable

2.573

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.antixsslibrary.config

Not applicable

584

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.antixsslibrary.dll

15.0.4420.1017

12.440

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.config

Not applicable

611

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12.496

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.config

Not applicable

594

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.dll

15.0.4420.1017

12.480

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.config

Not applicable

599

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.intl.dll

15.0.4420.1017

12.464

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.config

Not applicable

604

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.jsinclude.dll

15.0.4420.1017

12.480

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.config

Not applicable

619

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

13.040

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.config

Not applicable

609

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.website.ribbon.dll

15.0.4420.1017

12.488

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.config

Not applicable

606

20-Aug-2015

04:48

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.spx.websitecore.dll

15.0.4420.1017

12.480

20-Aug-2015

04:48

Policy.aspx

Not applicable

9.048

20-Aug-2015

04:46

Policyconfig.aspx

Not applicable

10.146

20-Aug-2015

04:46

Policycts.aspx

Not applicable

12.028

20-Aug-2015

04:46

Policylist.aspx

Not applicable

6.342

20-Aug-2015

04:46

Policylist.aspx

Not applicable

6.222

20-Aug-2015

04:46

Portal.debug.js

Not applicable

57.762

20-Aug-2015

04:46

Portal.js

Not applicable

33.151

20-Aug-2015

04:46

Portal.js

Not applicable

23.152

20-Aug-2015

04:47

Portaluiconfigurations.sql

Not applicable

24.857

20-Aug-2015

04:49

Preview.dll

4.0.2450.51

318.104

20-Aug-2015

04:49

Previewwithstatus.aspx

Not applicable

10.057

20-Aug-2015

04:47

Prm0003.bin

15.0.4693.1000

15.891.968

20-Aug-2015

04:45

Prm0006.bin

15.0.4525.1000

17.183.744

20-Aug-2015

04:45

Prm0007.bin

15.0.4661.1000

21.399.552

20-Aug-2015

04:45

Prm0008.bin

15.0.4641.1000

15.619.584

20-Aug-2015

04:45

Prm0009.bin

15.0.4751.1000

11.607.040

20-Aug-2015

04:45

Prm000a.bin

15.0.4673.1000

13.682.176

20-Aug-2015

04:45

Prm000c.bin

15.0.4665.1000

12.487.680

20-Aug-2015

04:45

Prm0010.bin

15.0.4719.1000

18.194.432

20-Aug-2015

04:45

Prm0013.bin

15.0.4733.1000

17.781.248

20-Aug-2015

04:45

Prm0015.bin

15.0.4737.1000

23.728.128

20-Aug-2015

04:45

Prm0019.bin

15.0.4675.1000

24.393.216

20-Aug-2015

04:45

Prm0025.bin

15.0.4569.1000

11.377.664

20-Aug-2015

04:45

Prm0416.bin

15.0.4711.1000

13.831.168

20-Aug-2015

04:45

Profilebrowserscriptres.resx

Not applicable

49.846

20-Aug-2015

04:49

Profilesrp.sql

Not applicable

1.183.305

20-Aug-2015

04:49

Profilup.sql

Not applicable

837.644

20-Aug-2015

04:49

Profmngr.aspx

Not applicable

3.383

20-Aug-2015

04:49

Profmngr.aspx

Not applicable

3.395

20-Aug-2015

04:49

Projectpage.aspx

Not applicable

6.218

20-Aug-2015

04:47

Projectpolicies.aspx

Not applicable

7.053

20-Aug-2015

04:46

Projectsummary.webpart

Not applicable

783

20-Aug-2015

04:47

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.51

416.424

20-Aug-2015

04:49

Pubfilt.dll

15.0.4454.1000

37.976

20-Aug-2015

04:45

Publicsitetemplates.ascx

Not applicable

1.711

20-Aug-2015

04:48

Query.dll

15.0.4745.1000

377.024

20-Aug-2015

04:46

Querybuilder.aspx

Not applicable

68.668

20-Aug-2015

04:46

Queryprocessingcomponent

Not applicable

5.216

20-Aug-2015

04:47

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

12.756

20-Aug-2015

04:46

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

13.373

20-Aug-2015

04:46

Queryruleaddusersegment.aspx

Not applicable

12.751

20-Aug-2015

04:47

Quickshare.aspx

Not applicable

10.674

20-Aug-2015

04:47

Ratings.js

Not applicable

18.397

20-Aug-2015

04:47

Rcconsole.aspx

Not applicable

8.008

20-Aug-2015

04:46

Recordsribbon.ascx

Not applicable

366

20-Aug-2015

04:46

Refinementconfigurationdialog.aspx

Not applicable

34.128

20-Aug-2015

04:46

Releasehold.aspx

Not applicable

3.701

20-Aug-2015

04:46

Repair.aspx

Not applicable

3.259

20-Aug-2015

04:47

Repair.aspx

Not applicable

3.473

20-Aug-2015

04:47

Repair.aspx

Not applicable

3.508

20-Aug-2015

04:48

Reportcenterlayout.aspx

Not applicable

6.158

20-Aug-2015

04:47

Reporting.aspx

Not applicable

9.015

20-Aug-2015

04:46

Reporting.aspx

Not applicable

8.943

20-Aug-2015

04:46

Reportsanddataresults.aspx

Not applicable

3.945

20-Aug-2015

04:46

Resetpublicsitedialog.aspx

Not applicable

3.092

20-Aug-2015

04:47

Resource.js

Not applicable

3.723

20-Aug-2015

04:48

Retentionsettings.ascx

Not applicable

10.993

20-Aug-2015

04:46

Retentionsettings.ascx

Not applicable

10.858

20-Aug-2015

04:46

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

25.832

20-Aug-2015

04:46

Retentionstagesettings.aspx

Not applicable

25.676

20-Aug-2015

04:46

Ribbon.ascx

Not applicable

12.858

20-Aug-2015

04:47

Ribbonmainmenu.ascx

Not applicable

5.357

20-Aug-2015

04:47

Riched20.dll

15.0.4737.1000

2.227.368

20-Aug-2015

04:45

Richtextarea.ascx

Not applicable

2.784

20-Aug-2015

04:47

Richtextarea.js

Not applicable

10.717

20-Aug-2015

04:48

Rolluppage.aspx

Not applicable

5.039

20-Aug-2015

04:47

Rootmasterdesigntime.aspx

Not applicable

3.720

20-Aug-2015

04:47

Routermessage.aspx

Not applicable

6.271

20-Aug-2015

04:46

Rpthist.aspx

Not applicable

3.193

20-Aug-2015

04:47

Rulerctrl.dll

4.0.2450.51

47.768

20-Aug-2015

04:49

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

20-Aug-2015

04:45

Scope.aspx

Not applicable

11.760

20-Aug-2015

04:47

Scopedisplaygroup.aspx

Not applicable

11.044

20-Aug-2015

04:47

Scriptforwebtaggingui.js

Not applicable

130.990

20-Aug-2015

04:47

Scsummpg.aspx

Not applicable

2.751

20-Aug-2015

04:47

Search.analyticsrecommendation.debug.js

Not applicable

16.290

20-Aug-2015

04:46

Search.analyticsrecommendation.js

Not applicable

8.563

20-Aug-2015

04:46

Search.clientcontrols.debug.js

Not applicable

356.684

20-Aug-2015

04:46

Search.clientcontrols.js

Not applicable

192.993

20-Aug-2015

04:46

Search.configuration.debug.js

Not applicable

216.814

20-Aug-2015

04:46

Search.configuration.js

Not applicable

153.783

20-Aug-2015

04:46

Search.facetednavigationtab.debug.js

Not applicable

46.812

20-Aug-2015

04:46

Search.js

Not applicable

36.220

20-Aug-2015

04:47

Search.refinementconfiguration.debug.js

Not applicable

15.442

20-Aug-2015

04:46

Search.refinementconfigurationdialog.debug.js

Not applicable

119.748

20-Aug-2015

04:46

Search.taxonomyrefinement.debug.js

Not applicable

8.604

20-Aug-2015

04:46

Searchandaddtohold.aspx

Not applicable

18.775

20-Aug-2015

04:46

Searchresults.aspx

Not applicable

3.945

20-Aug-2015

04:46

Searchui.debug.js

Not applicable

115.424

20-Aug-2015

04:46

Searchui.js

Not applicable

50.546

20-Aug-2015

04:46

Securestoredb.sql

Not applicable

175.452

20-Aug-2015

04:47

Services.ashx

Not applicable

106

20-Aug-2015

04:48

Setup.exe

15.0.4747.1000

1.071.808

20-Aug-2015

04:45

Silverlight.js

Not applicable

7.680

20-Aug-2015

04:48

Silverlightslideshowcontrol.xap

Not applicable

198.184

20-Aug-2015

04:48

Silverlightsupport.js

Not applicable

15.210

20-Aug-2015

04:48

Sitedesigntoolbar.ascx

Not applicable

8.389

20-Aug-2015

04:47

Sitedirectorysettings.aspx

Not applicable

9.658

20-Aug-2015

04:47

Siteinformationcontroldialog.aspx

Not applicable

5.312

20-Aug-2015

04:47

Siteinformationcontroldialog.aspx.js

Not applicable

3.934

20-Aug-2015

04:48

Sitemanager.aspx

Not applicable

33.310

20-Aug-2015

04:47

Sitenavigationsettings.aspx

Not applicable

8.649

20-Aug-2015

04:47

Sizedialog.aspx

Not applicable

5.622

20-Aug-2015

04:47

Sizedialog.aspx.js

Not applicable

2.817

20-Aug-2015

04:48

Slideshowcontroldialog2.aspx

Not applicable

13.900

20-Aug-2015

04:47

Slideshowcontroldialog2.aspx.js

Not applicable

36.449

20-Aug-2015

04:48

Socialdata.js

Not applicable

12.040

20-Aug-2015

04:49

Socialsrp.sql

Not applicable

227.968

20-Aug-2015

04:49

Socialup.sql

Not applicable

200.960

20-Aug-2015

04:49

Sp.documentmanagement.debug.js

Not applicable

23.319

20-Aug-2015

04:46

Sp.documentmanagement.js

Not applicable

13.980

20-Aug-2015

04:46

Sp.policy.debug.js

Not applicable

13.335

20-Aug-2015

04:46

Sp.publishing.debug.js

Not applicable

113.882

20-Aug-2015

04:47

Sp.publishing.resources.resx

Not applicable

42.845

20-Aug-2015

04:47

Sp.search.apps.debug.js

Not applicable

7.600

20-Aug-2015

04:46

Sp.search.apps.js

Not applicable

7.600

20-Aug-2015

04:46

Sp.search.debug.js

Not applicable

121.951

20-Aug-2015

04:46

Sp.search.js

Not applicable

69.972

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.collabmailbox.debug.js

Not applicable

11.303

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

Not applicable

2.769

20-Aug-2015

04:49

Sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

Not applicable

6.304

20-Aug-2015

04:49

Sp.ui.listsearchbox.debug.js

Not applicable

37.359

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.listsearchbox.js

Not applicable

19.048

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

Not applicable

5.923

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

Not applicable

2.330

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.microfeed.debug.js

Not applicable

372.931

20-Aug-2015

04:49

Sp.ui.microfeed.js

Not applicable

217.941

20-Aug-2015

04:49

Sp.ui.mysitecommon.debug.js

Not applicable

84.299

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.mysitecommon.js

Not applicable

46.127

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.mysitenavigation.debug.js

Not applicable

5.366

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.mysitenavigation.js

Not applicable

3.386

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

Not applicable

12.426

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.people.debug.js

Not applicable

86.466

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.people.js

Not applicable

59.540

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.promotedsites.debug.js

Not applicable

23.198

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.promotedsites.js

Not applicable

14.099

20-Aug-2015

04:46

Sp.ui.pub.ribbon.debug.js

Not applicable

135.451

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.pub.ribbon.js

Not applicable

80.057

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.reputation.debug.js

Not applicable

40.089

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.reputation.js

Not applicable

24.873

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Not applicable

63.694

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.rte.publishing.js

Not applicable

44.063

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Not applicable

65.449

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.spellcheck.js

Not applicable

35.734

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.sssvcadminpages.debug.js

Not applicable

9.236

20-Aug-2015

04:47

Sp.ui.sssvcadminpages.js

Not applicable

7.644

20-Aug-2015

04:47

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.997

20-Aug-2015

04:46

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.991

20-Aug-2015

04:46

Sp.workmanagement.debug.js

Not applicable

191.029

20-Aug-2015

04:47

Spenterprisesearch.types.ps1xml

Not applicable

13.016

20-Aug-2015

04:46

Sps.resx

Not applicable

100.345

20-Aug-2015

04:46

Sps_themedforegroundimages.css

Not applicable

13.003

20-Aug-2015

04:47

Spsapishim.generated.debug.js

Not applicable

3.358

20-Aug-2015

04:46

Spscore.resx

Not applicable

145.726

20-Aug-2015

04:46

Spssharedapi.generated.debug.js

Not applicable

3.547

20-Aug-2015

04:46

Spx.expresssite.js

Not applicable

19.822

20-Aug-2015

04:47

Spx.importitems.debug.js

Not applicable

50.532

20-Aug-2015

04:47

Spx.importitems.js

Not applicable

40.650

20-Aug-2015

04:47

Spx.quickshare.debug.js

Not applicable

31.998

20-Aug-2015

04:47

Spx.quickshare.js

Not applicable

28.220

20-Aug-2015

04:47

Spx.resx

Not applicable

25.630

20-Aug-2015

04:47

Spx.ui.addgallery.js

Not applicable

2.825

20-Aug-2015

04:47

Spx.ui.commonwebparts.debug.js

Not applicable

43.570

20-Aug-2015

04:47

Spx.ui.commonwebparts.js

Not applicable

34.683

20-Aug-2015

04:47

Spxclient.resx

Not applicable

7.607

20-Aug-2015

04:48

Srch.resources.resx

Not applicable

80.758

20-Aug-2015

04:46

Sspadmin.master

Not applicable

22.150

20-Aug-2015

04:46

Stocklistcontroldialog.aspx

Not applicable

7.660

20-Aug-2015

04:47

Stocklistcontroldialog.aspx.js

Not applicable

9.887

20-Aug-2015

04:48

Storedprocedures.sql

Not applicable

118.557

20-Aug-2015

04:49

Svrexport.exe

4.0.2450.51

35.480

20-Aug-2015

04:49

Svrsetup.dll

15.0.4747.1000

10.379.944

20-Aug-2015

04:46

Sync_synchronizationrules.sql

Not applicable

2.578

20-Aug-2015

04:49

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.51

233.120

20-Aug-2015

04:49

T11.jpg

Not applicable

1.354

20-Aug-2015

04:47

T11_1.jpg

Not applicable

464

20-Aug-2015

04:47

T11_2.jpg

Not applicable

486

20-Aug-2015

04:47

T11_3.jpg

Not applicable

731

20-Aug-2015

04:47

T12.jpg

Not applicable

3.608

20-Aug-2015

04:47

T12_1.jpg

Not applicable

454

20-Aug-2015

04:47

T12_2.jpg

Not applicable

410

20-Aug-2015

04:47

T12_3.jpg

Not applicable

440

20-Aug-2015

04:47

T13.jpg

Not applicable

377

20-Aug-2015

04:47

T13_1.jpg

Not applicable

377

20-Aug-2015

04:47

T13_2.jpg

Not applicable

412

20-Aug-2015

04:47

T13_3.jpg

Not applicable

414

20-Aug-2015

04:47

T13_4.jpg

Not applicable

416

20-Aug-2015

04:47

T13_5.jpg

Not applicable

403

20-Aug-2015

04:47

T13_6.jpg

Not applicable

453

20-Aug-2015

04:47

T14.jpg

Not applicable

1.896

20-Aug-2015

04:47

T14_1.jpg

Not applicable

442

20-Aug-2015

04:47

T14_2.jpg

Not applicable

2.038

20-Aug-2015

04:47

T14_3.jpg

Not applicable

295

20-Aug-2015

04:47

T14_4.jpg

Not applicable

1.022

20-Aug-2015

04:47

T14_5.jpg

Not applicable

703

20-Aug-2015

04:47

T25.jpg

Not applicable

19.470

20-Aug-2015

04:47

T25_1.jpg

Not applicable

301

20-Aug-2015

04:47

T25_2.jpg

Not applicable

314

20-Aug-2015

04:47

T25_3.jpg

Not applicable

301

20-Aug-2015

04:47

T25_4.jpg

Not applicable

502

20-Aug-2015

04:47

T25_5.jpg

Not applicable

301

20-Aug-2015

04:47

T25_6.jpg

Not applicable

315

20-Aug-2015

04:47

T26.jpg

Not applicable

2.185

20-Aug-2015

04:47

T26_1.jpg

Not applicable

683

20-Aug-2015

04:47

T27.jpg

Not applicable

472

20-Aug-2015

04:47

T27_1.jpg

Not applicable

587

20-Aug-2015

04:47

T27_2.jpg

Not applicable

430

20-Aug-2015

04:47

T27_3.jpg

Not applicable

443

20-Aug-2015

04:47

T27_4.jpg

Not applicable

267

20-Aug-2015

04:47

T27_5.jpg

Not applicable

3.124

20-Aug-2015

04:47

T28.jpg

Not applicable

2.483

20-Aug-2015

04:47

T28_1.jpg

Not applicable

830

20-Aug-2015

04:47

T28_2.jpg

Not applicable

865

20-Aug-2015

04:47

T28_3.jpg

Not applicable

1.093

20-Aug-2015

04:47

T29.jpg

Not applicable

4.125

20-Aug-2015

04:47

T29_1.jpg

Not applicable

473

20-Aug-2015

04:47

T29_2.jpg

Not applicable

474

20-Aug-2015

04:47

T29_3.jpg

Not applicable

510

20-Aug-2015

04:47

T29_4.jpg

Not applicable

196

20-Aug-2015

04:47

T29_5.jpg

Not applicable

216

20-Aug-2015

04:47

T29_6.jpg

Not applicable

445

20-Aug-2015

04:47

T29_7.jpg

Not applicable

491

20-Aug-2015

04:47

T29_8.jpg

Not applicable

550

20-Aug-2015

04:47

T30.jpg

Not applicable

3.715

20-Aug-2015

04:47

T30_1.jpg

Not applicable

541

20-Aug-2015

04:47

T30_2.jpg

Not applicable

708

20-Aug-2015

04:47

T30_3.jpg

Not applicable

528

20-Aug-2015

04:47

T30_4.jpg

Not applicable

194

20-Aug-2015

04:47

T30_5.jpg

Not applicable

209

20-Aug-2015

04:47

T30_6.jpg

Not applicable

226

20-Aug-2015

04:47

T30_7.jpg

Not applicable

480

20-Aug-2015

04:47

T30_8.jpg

Not applicable

522

20-Aug-2015

04:47

T30_9.jpg

Not applicable

1.210

20-Aug-2015

04:47

T31.jpg

Not applicable

3.257

20-Aug-2015

04:47

T31_1.jpg

Not applicable

433

20-Aug-2015

04:47

T31_2.jpg

Not applicable

481

20-Aug-2015

04:47

T31_3.jpg

Not applicable

567

20-Aug-2015

04:47

T31_4.jpg

Not applicable

431

20-Aug-2015

04:47

T31_5.jpg

Not applicable

187

20-Aug-2015

04:47

T31_6.jpg

Not applicable

193

20-Aug-2015

04:47

T31_7.jpg

Not applicable

589

20-Aug-2015

04:47

T31_8.jpg

Not applicable

832

20-Aug-2015

04:47

T32.jpg

Not applicable

2.314

20-Aug-2015

04:47

T32_1.jpg

Not applicable

478

20-Aug-2015

04:47

T32_2.jpg

Not applicable

490

20-Aug-2015

04:47

T32_3.jpg

Not applicable

440

20-Aug-2015

04:47

T32_4.jpg

Not applicable

446

20-Aug-2015

04:47

T32_5.jpg

Not applicable

591

20-Aug-2015

04:47

T32_6.jpg

Not applicable

685

20-Aug-2015

04:47

T32_7.jpg

Not applicable

1.286

20-Aug-2015

04:47

T32_8.jpg

Not applicable

1.851

20-Aug-2015

04:47

T33.jpg

Not applicable

1.344

20-Aug-2015

04:47

T33_1.jpg

Not applicable

1.115

20-Aug-2015

04:47

T33_2.jpg

Not applicable

2.292

20-Aug-2015

04:47

T33_3.jpg

Not applicable

2.009

20-Aug-2015

04:47

T33_4.jpg

Not applicable

423

20-Aug-2015

04:47

T33_5.jpg

Not applicable

982

20-Aug-2015

04:47

T33_6.jpg

Not applicable

3.095

20-Aug-2015

04:47

T33_7.jpg

Not applicable

1.264

20-Aug-2015

04:47

T33_8.jpg

Not applicable

267

20-Aug-2015

04:47

T33_9.jpg

Not applicable

441

20-Aug-2015

04:47

T34.jpg

Not applicable

4.954

20-Aug-2015

04:47

T34_1.jpg

Not applicable

744

20-Aug-2015

04:47

T34_2.jpg

Not applicable

760

20-Aug-2015

04:47

T34_3.jpg

Not applicable

751

20-Aug-2015

04:47

T34_4.jpg

Not applicable

746

20-Aug-2015

04:47

T34_5.jpg

Not applicable

260

20-Aug-2015

04:47

T34_6.jpg

Not applicable

285

20-Aug-2015

04:47

T36.jpg

Not applicable

502

20-Aug-2015

04:47

T36_1.jpg

Not applicable

311

20-Aug-2015

04:47

T36_10.jpg

Not applicable

3.157

20-Aug-2015

04:47

T36_11.jpg

Not applicable

396

20-Aug-2015

04:47

T36_12.jpg

Not applicable

502

20-Aug-2015

04:47

T36_13.jpg

Not applicable

3.050

20-Aug-2015

04:47

T36_14.jpg

Not applicable

3.053

20-Aug-2015

04:47

T36_2.jpg

Not applicable

356

20-Aug-2015

04:47

T36_3.jpg

Not applicable

3.085

20-Aug-2015

04:48

T36_4.jpg

Not applicable

475

20-Aug-2015

04:48

T36_5.jpg

Not applicable

535

20-Aug-2015

04:48

T36_6.jpg

Not applicable

491

20-Aug-2015

04:48

T36_7.jpg

Not applicable

498

20-Aug-2015

04:48

T36_8.jpg

Not applicable

502

20-Aug-2015

04:48

T36_9.jpg

Not applicable

3.421

20-Aug-2015

04:48

T37.jpg

Not applicable

2.942

20-Aug-2015

04:48

T37_1.jpg

Not applicable

5.331

20-Aug-2015

04:48

T37_2.jpg

Not applicable

1.402

20-Aug-2015

04:48

T39.jpg

Not applicable

3.623

20-Aug-2015

04:48

T39_1.jpg

Not applicable

483

20-Aug-2015

04:48

T39_2.jpg

Not applicable

4.860

20-Aug-2015

04:48

T39_3.jpg

Not applicable

1.845

20-Aug-2015

04:48

T39_4.jpg

Not applicable

1.498

20-Aug-2015

04:48

T39_5.jpg

Not applicable

163

20-Aug-2015

04:48

T39_6.jpg

Not applicable

188

20-Aug-2015

04:48

T40.jpg

Not applicable

1.555

20-Aug-2015

04:48

T40_1.jpg

Not applicable

494

20-Aug-2015

04:48

T40_2.jpg

Not applicable

544

20-Aug-2015

04:48

T40_3.jpg

Not applicable

229

20-Aug-2015

04:48

T40_4.jpg

Not applicable

286

20-Aug-2015

04:48

T41.jpg

Not applicable

4.761

20-Aug-2015

04:48

T42.jpg

Not applicable

4.491

20-Aug-2015

04:48

T45.jpg

Not applicable

5.195

20-Aug-2015

04:48

T47.jpg

Not applicable

4.422

20-Aug-2015

04:48

Ta_listcategories.aspx

Not applicable

7.420

20-Aug-2015

04:47

Ta_listcrawledproperties.aspx

Not applicable

10.544

20-Aug-2015

04:47

Ta_listmanagedproperties.aspx

Not applicable

12.627

20-Aug-2015

04:47

Tablemenu.js

Not applicable

2.013

20-Aug-2015

04:48

Tablepropertiesdialog.aspx

Not applicable

8.634

20-Aug-2015

04:47

Tablepropertiesdialog.aspx.js

Not applicable

10.265

20-Aug-2015

04:48

Taxonomy.sql

Not applicable

302.654

20-Aug-2015

04:47

Taxonomynavproperties.js

Not applicable

33.987

20-Aug-2015

04:47

Taxonomytreepicker.aspx

Not applicable

4.177

20-Aug-2015

04:47

Taxupdateprocs.sql

Not applicable

302.605

20-Aug-2015

04:47

Tbitems.js

Not applicable

7.860

20-Aug-2015

04:48

Tcscsearchresults.aspx

Not applicable

34.468

20-Aug-2015

04:47

Tempimage100.jpg

Not applicable

3.076

20-Aug-2015

04:48

Tempimage50.jpg

Not applicable

1.231

20-Aug-2015

04:48

Termstoremanager.aspx

Not applicable

74.156

20-Aug-2015

04:47

Termstoremanager.aspx

Not applicable

52.767

20-Aug-2015

04:47

Termstoremanager.js

Not applicable

270.078

20-Aug-2015

04:47

Tokyo.master

Not applicable

29.069

20-Aug-2015

04:47

Tquery.dll

15.0.4745.1000

1.028.800

20-Aug-2015

04:47

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

3.253

20-Aug-2015

04:46

Transmgmtlibtemplates.ascx

Not applicable

3.243

20-Aug-2015

04:46

Transparent.gif

Not applicable

813

20-Aug-2015

04:47

Treecontrol.js

Not applicable

234.588

20-Aug-2015

04:47

Uiutils.dll

4.0.2450.51

379.544

20-Aug-2015

04:49

Updated.aspx

Not applicable

2.751

20-Aug-2015

04:47

Upload.aspx

Not applicable

1.467

20-Aug-2015

04:47

Upload.aspx

Not applicable

5.911

20-Aug-2015

04:47

Upload.aspx

Not applicable

6.196

20-Aug-2015

04:46

Upload.aspx

Not applicable

6.063

20-Aug-2015

04:47

Upload.aspx

Not applicable

6.275

20-Aug-2015

04:46

Upload.aspx

Not applicable

15.896

20-Aug-2015

04:46

Upload.aspx

Not applicable

6.232

20-Aug-2015

04:48

Uploadex.aspx

Not applicable

17.608

20-Aug-2015

04:46

Uploadex.aspx

Not applicable

20.726

20-Aug-2015

04:46

Utilities.js

Not applicable

200

20-Aug-2015

04:48

Utils.js

Not applicable

20.300

20-Aug-2015

04:48

Validation.js

Not applicable

1.881

20-Aug-2015

04:48

Values.sql

Not applicable

240.048

20-Aug-2015

04:49

Videocontroldialog.aspx

Not applicable

6.790

20-Aug-2015

04:47

Videocontroldialog.aspx.js

Not applicable

11.128

20-Aug-2015

04:48

Videoembedconfig.aspx

Not applicable

14.049

20-Aug-2015

04:46

Videosettemplates.ascx

Not applicable

1.938

20-Aug-2015

04:46

Viewcases.aspx

Not applicable

5.594

20-Aug-2015

04:46

Viewscopes.aspx

Not applicable

13.011

20-Aug-2015

04:46

Viewscopes.aspx

Not applicable

15.706

20-Aug-2015

04:46

Viewscopes.aspx

Not applicable

22.951

20-Aug-2015

04:47

Viewscopesettings.aspx

Not applicable

8.050

20-Aug-2015

04:47

Visfilt.dll

15.0.4747.1000

3.928.768

20-Aug-2015

04:45

Warning.aspx

Not applicable

3.885

20-Aug-2015

04:46

Weathercontroldialog.aspx

Not applicable

8.402

20-Aug-2015

04:47

Weathercontroldialog.aspx.js

Not applicable

13.725

20-Aug-2015

04:48

Web.config

Not applicable

993

20-Aug-2015

04:48

Webfldr.aspx

Not applicable

2.590

20-Aug-2015

04:46

Webpartgalleryimages.xap

Not applicable

100.164

20-Aug-2015

04:47

Websitecore.resx

Not applicable

205.839

20-Aug-2015

04:47

Webtaggingdialog.aspx

Not applicable

5.464

20-Aug-2015

04:47

Welcomesplash.aspx

Not applicable

4.720

20-Aug-2015

04:47

Welcometoc.aspx

Not applicable

4.380

20-Aug-2015

04:47

Wh.ribbon.js

Not applicable

87.455

20-Aug-2015

04:48

Whcmdui.ashx

Not applicable

110

20-Aug-2015

04:48

Wma.ui.tasklist.debug.js

Not applicable

461.742

20-Aug-2015

04:47

Wma.ui.tasklist.js

Not applicable

256.964

20-Aug-2015

04:47

Wmaapishim.generated.debug.js

Not applicable

15.044

20-Aug-2015

04:47

Wrktaskip.aspx

Not applicable

3.961

20-Aug-2015

04:46

Wrktaskip.aspx

Not applicable

3.929

20-Aug-2015

04:46

Xbrowser.js

Not applicable

28.468

20-Aug-2015

04:48

Xhtml.js

Not applicable

16.073

20-Aug-2015

04:48

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

9.456

20-Aug-2015

04:46

Xlatewfassoc.aspx

Not applicable

9.567

20-Aug-2015

04:46

Xml.js

Not applicable

2.679

20-Aug-2015

04:48

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.51

383.664

20-Aug-2015

04:49

Zonebackgrounddialog.aspx

Not applicable

25.948

20-Aug-2015

04:47

Zonebackgrounddialog.aspx.js

Not applicable

27.048

20-Aug-2015

04:48

Zoneresize.js

Not applicable

15.326

20-Aug-2015

04:48

Thông tin tệp Coreservermui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Aboutus.aspx

Not applicable

4.543

20-Aug-2015

04:46

Accessibility.css

Not applicable

1.381

20-Aug-2015

04:46

Addgalleryimages.xap

Not applicable

66.514

20-Aug-2015

04:46

Adodb.dll.deploy

6.0.0.0

96.384

20-Aug-2015

04:45

Articleleft.html

Not applicable

6.235

20-Aug-2015

04:46

Articlelinks.html

Not applicable

4.831

20-Aug-2015

04:46

Articleright.html

Not applicable

5.314

20-Aug-2015

04:46

Assetpickers.js

Not applicable

31.739

20-Aug-2015

04:46

Berlin.css

Not applicable

326.474

20-Aug-2015

04:46

Calendar.aspx

Not applicable

4.007

20-Aug-2015

04:46

Catalogarticle.html

Not applicable

8.222

20-Aug-2015

04:46

Catalogwelcome.html

Not applicable

8.375

20-Aug-2015

04:46

Cmscore.en-us.resx

Not applicable

100.349

20-Aug-2015

04:46

Communities.css

Not applicable

23.988

20-Aug-2015

04:46

Compare.aspx

Not applicable

3.436

20-Aug-2015

04:46

Contactus.aspx

Not applicable

1.520

20-Aug-2015

04:46

Controls.css

Not applicable

55.493

20-Aug-2015

04:46

Controls15.css

Not applicable

9.743

20-Aug-2015

04:46

Customstrings.js

Not applicable

358

20-Aug-2015

04:46

Datashareedit.aspx

Not applicable

785

20-Aug-2015

04:46

Datashareview.aspx

Not applicable

823

20-Aug-2015

04:46

Ddmanager.exe.deploy

15.0.4466.1000

258.608

20-Aug-2015

04:45

Ddmanager.intl.dll.deploy

15.0.4420.1017

27.296

20-Aug-2015

04:45

Ddmanager.intl.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

56.968

20-Aug-2015

04:45

Default.aspx

Not applicable

4.095

20-Aug-2015

04:46

Designtime.css

Not applicable

766

20-Aug-2015

04:46

Discoverydownloadmanager.application

Not applicable

17.769

20-Aug-2015

04:45

Discoverydownloadmanager.exe.manifest

Not applicable

26.471

20-Aug-2015

04:14

Edit.css

Not applicable

21.033

20-Aug-2015

04:46

Edit-mode-21.css

Not applicable

3.707

20-Aug-2015

04:46

Employeebio.aspx

Not applicable

2.026

20-Aug-2015

04:46

Enterprisewiki.html

Not applicable

6.223

20-Aug-2015

04:46

Faq.aspx

Not applicable

4.015

20-Aug-2015

04:46

General.aspx

Not applicable

743

20-Aug-2015

04:46

Global.css

Not applicable

15.723

20-Aug-2015

04:46

Htmleditorstyles.css

Not applicable

48.542

20-Aug-2015

04:46

Interop.cdosys.dll.deploy

15.0.4420.1017

57.504

20-Aug-2015

04:45

Legalinfo.aspx

Not applicable

2.727

20-Aug-2015

04:46

Lyon.css

Not applicable

327.911

20-Aug-2015

04:46

Masterroot.css

Not applicable

4.029

20-Aug-2015

04:46

Microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

15.0.4521.1000

126.656

22-Aug-2015

14:23

Microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

15.0.4448.1000

180.832

22-Aug-2015

14:23

Microsoft.exchange.ediscovery.export.dll.deploy

15.0.609.4

1.034.336

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.exchange.pst.dll.deploy

15.0.609.0

171.552

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.client.policy.dll.deploy

15.0.4420.1017

19.608

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.mhtexport.dll.deploy

15.0.4420.1017

25.744

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.server.msg.dll

15.0.4745.1000

423.144

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

360.680

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.4753.1000

496.216

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4561.1000

288.968

20-Aug-2015

04:45

Microsoft.sharepoint.client.search.dll.deploy

15.0.4745.1000

66.752

20-Aug-2015

04:45

Moss.actions

Not applicable

429.199

20-Aug-2015

04:45

Msoserverintl.dll

15.0.4713.1000

3.430.584

20-Aug-2015

04:45

Mssmsg.dll

15.0.4753.1001

193.216

20-Aug-2015

04:46

Newsletter.aspx

Not applicable

3.238

20-Aug-2015

04:46

Notessetup.exe

15.0.4753.1001

560.736

20-Aug-2015

04:46

Officeserveradmin.en-us.resx

Not applicable

17.843

20-Aug-2015

04:45

Oldialog.css

Not applicable

2.870

20-Aug-2015

04:46

Ollfont.css

Not applicable

7.246

20-Aug-2015

04:46

Oslo.html

Not applicable

25.206

20-Aug-2015

04:46

Osrv.en-us.resx

Not applicable

8.765

20-Aug-2015

04:45

Osrvcore.en-us.resx

Not applicable

33.946

20-Aug-2015

04:45

Osrvmanifest.man

Not applicable

1.722.815

20-Aug-2015

04:45

Portal.css

Not applicable

96.336

20-Aug-2015

04:46

Pressrelease.aspx

Not applicable

2.910

20-Aug-2015

04:46

Profilebrowserscriptres.en-us.resx

Not applicable

49.846

20-Aug-2015

04:46

Projectsummary.css

Not applicable

4.224

20-Aug-2015

04:46

Publicthemedforegroundimages.css

Not applicable

604

20-Aug-2015

04:46

Reviewapproval_1033.xoml

Not applicable

105.111

20-Aug-2015

04:45

Reviewpublishing_1033.xoml

Not applicable

105.111

20-Aug-2015

04:45

Root.master

Not applicable

3.792

20-Aug-2015

04:46

Sbw.css

Not applicable

1.057

20-Aug-2015

04:46

Searchfoundationmanifest.man

Not applicable

593.509

20-Aug-2015

04:45

Seattle.html

Not applicable

27.403

20-Aug-2015

04:46

Selectorcontrols.js

Not applicable

16.921

20-Aug-2015

04:46

Service.aspx

Not applicable

2.829

20-Aug-2015

04:46

Sitemap.aspx

Not applicable

1.259

20-Aug-2015

04:46

Socialdata.css

Not applicable

14.063

20-Aug-2015

04:46

Sp.publishing.resources.en-us.resx

Not applicable

42.845

20-Aug-2015

04:46

Spellchecker.js

Not applicable

44.317

20-Aug-2015

04:46

Sps.en-us.resx

Not applicable

100.345

20-Aug-2015

04:46

Spscore.en-us.resx

Not applicable

145.726

20-Aug-2015

04:46

Spx.css

Not applicable

1.642

20-Aug-2015

04:46

Spx.en-us.resx

Not applicable

25.630

20-Aug-2015

04:46

Spxclient.en-us.resx

Not applicable

7.607

20-Aug-2015

04:46

Spxpub.css

Not applicable

20.006

22-Aug-2015

14:31

Spxpubribbon.css

Not applicable

12.628

22-Aug-2015

14:31

Spxpubribbon.css

Not applicable

11.194

20-Aug-2015

04:46

Srch.resources.en-us.resx

Not applicable

80.758

20-Aug-2015

04:46

Ssetupui.dll

15.0.4561.1000

68.800

20-Aug-2015

04:45

Sshellui.mst

Not applicable

14.848

20-Aug-2015

04:45

Startermaster.html

Not applicable

7.162

20-Aug-2015

04:46

Tables.css

Not applicable

2.030

20-Aug-2015

04:46

Termstoremanager.css

Not applicable

6.950

20-Aug-2015

04:46

Tokyo.css

Not applicable

326.995

20-Aug-2015

04:46

Websitecore.en-us.resx

Not applicable

205.839

20-Aug-2015

04:46

Welcomesplash.html

Not applicable

5.567

20-Aug-2015

04:46

Wizards.css

Not applicable

8.520

20-Aug-2015

04:46

Xlsrvintl.dll

15.0.4661.1000

262.328

20-Aug-2015

04:45

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×