Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 3054789 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 9 tháng 6, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này sẽ cải thiện hiệu suất của các giải pháp biểu mẫu InfoPath trong một số trường hợp cho SharePoint Server 2013.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Ifsmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Dsigres.cab

Not applicable

399.893

13-May-2015

10:30

Dsigres.cab

Not applicable

428.593

13-May-2015

10:30

Thông tin tệp Ifswfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Core.js

Not applicable

636.448

13-May-2015

10:31

Core.js

Not applicable

646.659

13-May-2015

10:30

Dsigctrl.cab.x64

Not applicable

413.965

13-May-2015

10:31

Dsigctrl.cab.x86

Not applicable

438.699

13-May-2015

10:31

Dsigres.cab.x64

Not applicable

399.893

13-May-2015

10:30

Dsigres.cab.x86

Not applicable

428.593

13-May-2015

10:30

Exp_pdf_server.dll

15.0.4725.1000

140.984

13-May-2015

10:30

Exp_xps_server.dll

15.0.4725.1000

77.496

13-May-2015

10:30

Formsettings.aspx

Not applicable

18.804

13-May-2015

10:31

Htmlchkr.dll.x64

15.0.4699.1000

1.029.824

13-May-2015

10:30

Htmlutil.dll

15.0.4727.1000

2.614.464

13-May-2015

10:30

Igxserver.dll

15.0.4727.1000

10.429.088

13-May-2015

10:30

Ipfs.format.ps1xml

Not applicable

15.682

13-May-2015

10:31

Microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17.128

13-May-2015

10:30

Microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4727.1000

3.014.320

13-May-2015

10:30

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4699.1000

786.616

13-May-2015

10:30

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

13-May-2015

10:30

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

13-May-2015

09:20

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

13-May-2015

09:20

Mobileformserver.aspx

Not Applicable

1.036

13-May-2015

10:31

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

13-May-2015

10:30

Mshy3hu.lex

Not applicable

933.579

13-May-2015

10:30

Mshy7bg.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7ct.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7cz.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7da.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7el.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7en.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7es.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7et.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7eu.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7fi.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7fr.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7ge.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7gl.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7hr.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7it.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7lt.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7lv.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7nb.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7nl.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7no.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7pb.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7pl.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7pt.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7ro.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7ru.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7sk.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7sl.dll

15.0.4699.1000

225.488

13-May-2015

10:30

Mshy7srm.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7sro.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7sw.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7tr.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Mshy7uk.dll

15.0.4699.1000

225.480

13-May-2015

10:30

Msores.dll

15.0.4727.1000

112.320.192

13-May-2015

10:30

Msoserver.dll

15.0.4727.1000

25.708.224

13-May-2015

10:30

Msptls.dll

15.0.4719.1000

1.522.880

13-May-2015

10:30

Oartodfserver.dll

15.0.4727.1000

3.831.472

13-May-2015

10:30

Oartserver.dll

15.0.4727.1000

21.638.328

13-May-2015

10:30

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

13-May-2015

10:30

Riched20.dll

15.0.4727.1000

2.226.856

13-May-2015

10:30

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

13-May-2015

10:30

Signatureeula.formserver.aspx

Not applicable

9.143

13-May-2015

10:31

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

140.581

13-May-2015

10:30

Sp.userprofiles.js

Not applicable

140.575

13-May-2015

10:30

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×