Ngày 9 tháng 6, 2015, Cập Nhật cho SharePoint Server 2013 (KB3054857)

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB3054857 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 9 tháng 6, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản cập nhật này sẽ cải thiện các công cụ kiểm lỗi tiếng Anh.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

BUG #: 3508419 (Office15)

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Svrproof-en-US. MSP

Tham khảo

Xem . có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×