Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:
Ngày 9 tháng 8 năm 2022

Phiên bản:
.NET Framework 3.5, 4.7.2 và 4.8

Quan trọng

Bản cập nhật này được bao gồm trong Bản cập nhật Tích lũy ngày 9 tháng 8 năm 2022. Các phần của bản cập nhật này trước đây được phát hành trong Bản cập nhật Tích lũy ngày 19 tháng 7 năm 2022.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả Bản cập nhật Tích lũy cho 3.5, 4.7.2 và 4.8 dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5015736 Mô tả về Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.7.2 dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB5015736)

  • 5015731 Mô tả Về Bản cập nhật Tích lũy cho .NET Framework 3.5 và 4.8 dành cho Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019 (KB5015731)

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Để tải xuống và cài đặt bản cập nhật này, hãy chuyển đến Cài đặt >Cập & cập > >Windows Update, sau đó chọn Kiểm tra bản cập nhật.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Không

Để xem liệu các bản cập nhật này có sẵn cho Windows Update dành cho Doanh nghiệp hay không, vui lòng xem bài viết liên kết trong mục Thông tin Bổ sung của bài viết này. Để biết thêm thông tin Windows Update cho Doanh nghiệp, hãy đi đến trang Windows Update dành cho Doanh nghiệp.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm:Windows 10, phiên bản 1809 và Windows Server, phiên bản 2019

Phân loại: Phân Cập nhật

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×