Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2889864 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào 2014 09/09/2017. Bản cập nhật này bao gồm các cải thiện về hiệu năng và độ ổn định

Vấn đề khắc phục Cập Nhật

  • Khắc phục một số vấn đề về địa phương hóa trong ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Thái.

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Vsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

12-Aug-2014

01:54

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

12-Aug-2014

01:54

Htmlutil.dll

15.0.4649.1000

2.613.432

12-Aug-2014

01:54

Igxserver.dll

15.0.4647.1000

10.429.080

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.4649.1000

3.919.048

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786.624

12-Aug-2014

01:54

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

12-Aug-2014

01:55

Microsoft.office.visio.server.dll

15.0.4567.1000

1.900.232

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4567.1000

1.271.496

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

63.680

12-Aug-2014

01:57

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

12-Aug-2014

01:03

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

12-Aug-2014

01:54

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

12-Aug-2014

01:54

Mshy7bg.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ct.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7cz.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7da.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7el.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7en.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7es.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7et.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7eu.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fi.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7fr.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7ge.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7gl.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7hr.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7it.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lt.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7lv.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nb.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7nl.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:54

Mshy7no.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pb.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:54

Mshy7pl.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7pt.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ro.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7ru.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sk.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sl.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7srm.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sro.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Mshy7sw.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7tr.dll

15.0.4641.1000

225.488

12-Aug-2014

01:55

Mshy7uk.dll

15.0.4641.1000

225.480

12-Aug-2014

01:55

Msores.dll

15.0.4647.1000

81.384.120

12-Aug-2014

01:54

Msoserver.dll

15.0.4649.1000

25.281.720

12-Aug-2014

01:54

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

12-Aug-2014

01:54

Oartodfserver.dll

15.0.4641.1000

3.831.464

12-Aug-2014

01:54

Oartserver.dll

15.0.4647.1000

21.469.872

12-Aug-2014

01:54

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

12-Aug-2014

01:54

Osrcore.dll

15.0.4454.1000

850.528

12-Aug-2014

01:57

Osrctrl.dll

15.0.4454.1000

502.896

12-Aug-2014

01:57

Riched20.dll

15.0.4649.1000

2.226.336

12-Aug-2014

01:54

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

12-Aug-2014

01:54

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

12-Aug-2014

01:55

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

12-Aug-2014

01:55

Upload.aspx

Not Applicable

6.881

12-Aug-2014

01:57

Visiodataproviders.aspx

Not Applicable

4.185

12-Aug-2014

01:57

Vsrv.resx

Not Applicable

41.080

12-Aug-2014

01:57

Vutils.dll

15.0.4649.1000

2.401.440

12-Aug-2014

01:57

Workflowstatus.js

Not Applicable

55.200

12-Aug-2014

01:57

Thông tin tệp Vsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Core.vsrv.rsx.1033

Not Applicable

41.080

12-Aug-2014

01:55

Vsrv.rsx.1033

Not Applicable

41.080

12-Aug-2014

01:55

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×