Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn chọn tuỳ chọn ngày và giờ định dạng trang cài đặt trên điện thoại đang chạy Microsoft Lync 2010 điện thoại Edition tiếng Trung Quốc.

  • Bạn chọn định dạng ngày.

Trong trường hợp, ngày và giờ định dạng này được hiển thị trong bản ghi và danh sách thư thoại không khớp với định dạng mà bạn đã chọn.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ sau: cho Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000 điện thoại:

2577594 Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Polycom CX500, Polycom CX600 và Polycom CX3000: tháng 7 năm 2011 Aastra 6721ip và Aastra 6725ip điện thoại:

2577595 Mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 điện thoại Edition Aastra 6721ip và Aastra 6725ip: tháng 7 năm 2011

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×