Triệu chứng

Trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2016, hãy xem xét trường hợp sau:

  • Bạn có tên miền gốc và con trong Active Directory.

  • Bạn có Exchange Server 2016 cài đặt miền gốc.

Trong trường hợp này, khi người dùng trong miền con đăng nhập vào Outlook Web App (OWA) và cố gắng thay đổi ngôn ngữ bằng cách chọn cài đặt > tùy chọn > chung > vùng và múi giờ > ngôn ngữ, và sau đó chọn hộp kiểm bên cạnh đổi tên thư mục mặc định để tên phù hợp với ngôn ngữ được chỉ định, không thể thay đổi ngôn ngữ, và tên thư mục mặc định không phù hợp ngôn ngữ được chỉ định.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì tài khoản người dùng tìm kiếm chức năng không quét toàn bộ miền rừng sau khi người dùng thay đổi ngôn ngữ.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 9 cho Exchange Server 2016 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×