Triệu chứng

Khi bạn sử dụng Microsoft Skype cho khách hàng doanh nghiệp được xác thực xác thực TLS DSK hoặc xác thực hiện đại (MA), bạn có thể thấy rằng bạn không thể đăng nhập như người dùng bên ngoài. Sự cố này xảy ra khi TLS1.2 được hỗ trợ cho Skype dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×