Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các vùng.

Triệu chứng

Nếu bạn bật thiết đặt bảo mật của sổ địa chỉ trong Microsoft Dynamics AX 2012, người dùng bị giới hạn không thể nhìn thấy đường bán hàng giá, một dấu ngoặc bán hàng mà họ đã tạo.

Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxBạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmTrong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải làm theo các bước sau:

  1. Xem xét các thay đổi được ghi lại trong tệp .xpo.

  2. Áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

60,280

14-Dec-2011

17:56

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

60,264

14-Dec-2011

17:56

x86

Axupgar.ald

Không áp dụng

347,484

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgcs.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:28

Không áp dụng

Axupgda.ald

Không áp dụng

276,226

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgde-at.ald

Không áp dụng

302,673

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgde-ch.ald

Không áp dụng

302,594

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgde.ald

Không áp dụng

302,673

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgen-au.ald

Không áp dụng

270,641

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-ca.ald

Không áp dụng

270,927

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-gb.ald

Không áp dụng

270,308

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-ie.ald

Không áp dụng

270,337

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-in.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-my.ald

Không áp dụng

270,694

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-nz.ald

Không áp dụng

270,644

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-sg.ald

Không áp dụng

270,740

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgen-us.ald

Không áp dụng

270,647

15-Feb-2012

16:21

Không áp dụng

Axupgen-za.ald

Không áp dụng

270,327

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupges-mx.ald

Không áp dụng

302,614

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupges.ald

Không áp dụng

301,450

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupget.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgfi.ald

Không áp dụng

281,441

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgfr-be.ald

Không áp dụng

307,850

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgfr-ca.ald

Không áp dụng

308,954

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgfr-ch.ald

Không áp dụng

307,850

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgfr.ald

Không áp dụng

307,850

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupghe.ald

Không áp dụng

404,590

23-Mar-2012

03:12

Không áp dụng

Axupghu.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupgis.ald

Không áp dụng

281,145

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgit-ch.ald

Không áp dụng

294,092

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgit.ald

Không áp dụng

294,092

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgja.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:29

Không áp dụng

Axupglt.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:30

Không áp dụng

Axupglv.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:30

Không áp dụng

Axupgnb-no.ald

Không áp dụng

273,376

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgnl-be.ald

Không áp dụng

286,885

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgnl.ald

Không áp dụng

287,030

07-Mar-2012

06:06

Không áp dụng

Axupgpl.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:30

Không áp dụng

Axupgpt-br.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:30

Không áp dụng

Axupgru.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:31

Không áp dụng

Axupgsv.ald

Không áp dụng

277,502

07-Mar-2012

06:07

Không áp dụng

Axupgth.ald

Không áp dụng

499,159

07-Mar-2012

06:07

Không áp dụng

Axupgtr.ald

Không áp dụng

270,647

16-Feb-2012

06:31

Không áp dụng

Axupgzh-hans.ald

Không áp dụng

345,227

16-Feb-2012

06:31

Không áp dụng

Performance_updatestatistics.sql

Không áp dụng

740

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Pi_upgradeax4.xpo

Không áp dụng

10,099,391

23-Mar-2012

07:56

Không áp dụng

Pi_upgradeax5.xpo

Không áp dụng

10,297,220

23-Mar-2012

07:56

Không áp dụng

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Không áp dụng

1.570 người

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Không áp dụng

55,970

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Không áp dụng

109,854

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Không áp dụng

2,013,282

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Không áp dụng

794,412

15-Feb-2012

16:21

Không áp dụng

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Không áp dụng

7.183 người

14-Dec-2011

17:44

Không áp dụng

Upgradeax4.xpo

Không áp dụng

10,018,568

23-Mar-2012

07:56

Không áp dụng

Upgradeax5.xpo

Không áp dụng

10,203,627

23-Mar-2012

07:56

Không áp dụng

Dynamicsax2012-kb2693068-foundation.axmodel

6.0.1108.285

34,216

23-Mar-2012

09:40

Không áp dụng

Dynamicsax2012-kb2693068-syplabels.axmodel

6.0.1108.285

804,776

23-Mar-2012

09:41

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.0.947.853

1,361,768

15-Jan-2012

11:13

x86

Axutillib.dll

6.0.947.0

817,512

14-Dec-2011

17:56

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35.752 người

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

14-Dec-2011

17:56

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

14-Dec-2011

17:56

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin này được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×